Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace."— Transkript prezentace:

1 Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace energetických zákonů a vyhlášek - připravovaná novelizace SME, a.s., Ostrava, 23.října 2002

2 23.10.2002 2 Základní vyhlášky týkající se činnosti OTE  Vyhláška ERÚ č. 373/2001 pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu  Vyhláška MPO č. 19/2002 stanovení způsobu organizovaného trhu s elektřinou  Vyhláška MPO č. 18/2002 podmínky připojení a doprava elektřiny v elektrizační soustavě

3 23.10.2002 3 Základní vyhlášky týkající se činnosti OTE  Vyhláška MPO č. 218/2001 podrobnosti měření elektřiny a předání technických údajů  Vyhláška MPO č. 220/2001 dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky  Energetický regulační věstník částka 8/2001 cenové rozhodnutí č. 1/2002, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb pokračování

4 23.10.2002 4 Změny v sekundární legislativě  Výchozí předpoklad OTE navrhujeme změny v sekundární legislativě vycházející z prvních poznatků otevírání trhu s elektřinou od 1. ledna 2002 navrhované změny jsou pouze v omezeném rozsahu, které nemění hlavní zásady všechny změny musí být schváleny ERÚ a MPO

5 23.10.2002 5 Změny v sekundární legislativě  Postup navrhovaný OTE: určení základních problémových oblastí, které je nutno řešit stanovení zásadních postupů řešení určení zpracovatele návrhu řešení s termínem podání návrhu pokračování

6 23.10.2002 6 Zásadní problémy z hlediska OTE  Návrhy změn obchodování s elektřinou organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) rozšíření možností obchodování registrovaných účastníků trhu (RÚT) návrh obchodování se zahraničím změny v zúčtování odchylek změny v nastavení uzávěry dvoustranných obchodů a OKO resp. OVO zavedení centrálního datového systému (CDS)  Uvedené návrhy budou zapracovány ve schválené legislativě (vyhláškách)

7 23.10.2002 7 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) cílem je: poskytnout účastníkům trhu možnost vyrovnávat svoji obchodní pozici blíže reálnému času návrh časového rozvrhu seancí OVO -tři seance po 8-mi hodinách obchodního dne: očekávaným důsledkem zavedení OVO: snížení potřebného objemu regulační práce zavedení OVO se předpokládá od 1.dubna 2003

8 23.10.2002 8 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) 1. seance 1.-8. hodina dne D (0:00 - 8:00) čas uzávěrky příjmu nabídek/poptávek v 22.00 hod. dne D-1 2.seance 9.-16. hodina dne D (od 8:00 – 16:00) čas uzávěrky příjmu nabídek/poptávek v 6.00 hod. dne D 3.seance 17.-24. hodina dne D (16:00 do 24:00), čas uzávěrky ve 14:00 hod. dne D pokračování

9 23.10.2002 9 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) -metodický postup sesouhlasení ceny a zobchodovatelného množství je totožný jako u OKO -finanční vypořádání se provádí jednou denně společně s odchylkami a OKO -utilizace se provádí při každé seanci -obchodování na OVO je pouze pro vnitrostátní trh pokračování

10 23.10.2002 10 Návrhy změn v obchodování s elektřinou -obchodovat na OVO může účastník trhu, který má uzavřenou novou platnou smlouvu s OTE o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou -maximální povolená poptávka jednoho SZ v jedné hodině je omezena na 200 MWh (kontrolní zadání a případné vyřazení poptávky provádí IS OTE) pokračování

11 23.10.2002 11 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh na rozšíření možnosti obchodování RÚT, kteří nejsou Subjekty zúčtování (SZ) Cílem je: umožnit RÚT přímé obchodování t.j. zadávání dvoustranných smluv (DSV), OKO případně OVO výchozí předpoklad je, že RÚT může předat zodpovědnost za odchylku pouze jednomu SZ RÚT musí být zaregistrován nejen v IS OTE ale musí do IS OTE dodávat data ze smluv (tzn. musí mít přímé spojení do IS OTE jako současný SZ) pokračování

12 23.10.2002 12 Návrhy změn v obchodování s elektřinou IS musí zajistit předání dat ze smluv na SZ, kterému RÚT předal zodpovědnost za odchylku IS OTE zajisti předání dat z těchto RÚT na příslušný SZ umožnit: -RÚT výrobcům nabízet a prodávat nevyužitou část jejich výroby -RÚT odběratelům pružný výběr několika dodavatelů i anonymních z OKO i OVO pokračování

13 23.10.2002 13 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh obchodování se zahraničím cílem návrhu změn je systémové začlenění obchodování se zahraničím do IS OTE zahraniční dvoustranné smlouvy (DVS) by byly potvrzovány systémovým operátorem (ČEPS) platné DVS a potvrzené se objeví v příslušných výstupních konzultacích u příslušných SZ pokračování

14 23.10.2002 14 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh obchodování se zahraničím pokračování nové funkcionality: -pro kontrolu přidělených kapacit a obchodovaného množství se přenesou z IS OTE příslušné zahraniční DVS do IS ČEPS -možnost anulace nebo změny realizace zahraniční DVS systémovým operátorem (ČEPS) – např. překročení nakoupené kapacity na přenos, síťové důvody pokračování

15 23.10.2002 15 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh změn v zúčtování odchylek zvýšení motivace účastníků trhu k vyrovnávání vlastních dlouhodobých odchylek od sjednaných diagramů (zejména výpadku zdrojů apod.) pokračování

16 23.10.2002 16 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh změny v nastavení uzávěry dvoustranných obchodů a OKO, resp. OVO navrhují se dvě uzávěry dvoustranných obchodů: -v den D-2 do 16.00 hod. -v den D-1 do 13.00 hod. pro přeshraniční obchod OTE zpracovává pro ČEPS aktualizovanou bilanci při obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou pokračování

17 23.10.2002 17 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh na zavedení centrálního datového systému (CDS) Za současného stavu poznání považujeme za hlavní části CDS: poskytování skutečných hodnot z měření dodavatelům elektřiny pro účely fakturace zajistit proces změny dodavatele resp. odběratele, aplikace typových diagramů dodávky (TDD) jako náhrady hodnot z měření, která nejsou průběhová sestavení úplné obchodní bilance elektřiny unifikace číselníků a jejich provázanost pokračování

18 23.10.2002 18 Děkuji Vám za pozornost jmuller@ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google