Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuNáklady - Kalkulace Stupeň a typ vzděláváníStřední odborná škola s maturitou Vzdělávací oblastEkonomika Vzdělávací obor63-41-M/01 Tematický okruhPodniková ekonomika Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák,1. – 4. ročník Anotace Žáci získají nové znalosti z oblasti nákladů a naučí se orientovat v základních pojmech. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Kalkulace ceny, kalkulace úplných nákladů - kalkulační vzorec, přímé náklady, nepřímé náklady, kalkulace neúplných nákladů, příklad, otázky. Datum31. 1. 2014 NÁKLADY - KALKULACE

2 Kalkulace ceny cena se obvykle stanovuje jako součet nákladů a zisku často se k prodejní ceně připočítává daň z přidané hodnoty (DPH), která má dvě sazby: – základní 21 % - používá se pro většinu výrobků a služeb – sníženou 15 % - používá se pro většinu potravin některé výrobky a služby jsou od DPH osvobozeny – finanční činnosti, pošta, vzdělávání, zdravotnictví apod. daň z přidané hodnoty tak platíme téměř vždy, když něco kupujeme DPH zvyšuje cenu zboží Cena = náklady + zisk + DPH Další

3 NÁKLADY - KALKULACE Příklad: Soukromý truhlář Novák vyrábí na zakázku obývací stěny. Dřevo, lak a ostatní materiál činí 15 000 Kč, odpisy zařízení dílny na 1 stěnu 1 400 Kč, mzdové náklady 6 000 Kč, ostatní náklady na služby dodavatelů včetně finančních služeb odhaduje na 600 Kč. Ziskovou přirážku si stanovuje 15 % ze součtu nákladů. Další

4 NÁKLADY - KALKULACE Řešení: Kalkulace bude vypadat takto: spotřeba materiálu15 000 Kč odpisy 1 400 Kč mzdové náklady 6 000 Kč služby dodavatelů 600 Kč náklady celkem23 000 Kč zisk 3 450 Kč prodejní cena bez DPH26 450 Kč DPH 21 % 5 555 Kč prodejní cena vč. DPH32 005 Kč Další

5 NÁKLADY - KALKULACE Kalkulace úplných nákladů Kalkulace úplných nákladů stanovuje na kalkulační jednici výši nákladů a zisk. Nebere ohled na velikost produkce a prodeje. Kalkulační vzorec Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie (případně zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s daní Další

6 NÁKLADY - KALKULACE Přímé náklady – velikost můžeme stanovit přesně na jednici Přímý materiál – patří sem zejména suroviny, základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál (podle toho co je předmětem kalkulace). Jde o materiál, který se zpravidla stává trvalou součástí produktu nebo přispívá k vytvoření jeho potřebných vlastností apod. Přímé mzdy – zpravidla sem patří základní mzdy (úkolové, časové apod.), příplatky a doplatky ke mzdě, prémie a odměny přímo souvisící s kalkulovanými výkony. Ostatní přímé náklady – zpravidla se zahrnuje technologické palivo a energie, odpisy, opravy a udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, ztráty ze zmetků a vadné výrobky atd. Další

7 NÁKLADY - KALKULACE Nepřímé (režijní) náklady nemůžeme je přesně stanovit na jednici, a jestliže vyrábíme více výrobků, nemůžeme přesně říci, který z nich vyvolává konkrétní výši režijních nákladů. Jednicí rozumíme kus, litr, kg, ale někdy také 1 000 ks apod. (u drobných výrobků nízké hodnoty). Výrobní (provozní) režie – zahrnuje nákladové položky souvisící s řízením a obsluhou produkce, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici např. režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy HM, spotřeba energie, náklady na opravy, náklady na technický rozvoj, režijní náklady. Správní režie – patří mezi ně nákladové položky souvisící s řízením organizace jako celku, např. odpisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné a telefonní poplatky, pojištění atd. Odbytové náklady – patří do nich náklady spojené s odbytovou činností, např. náklady na skladování, propagaci, realizaci apod. Další

8 NÁKLADY - KALKULACE Kalkulace neúplných nákladů kalkulace neúplných nákladů pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím fixní náklady se v základní podobě této kalkulace nerozvrhují na jednici, protože je pokládáme za náklady nutné k chodu celého podniku – proto kalkulace neúplných nákladů Další

9 NÁKLADY - KALKULACE Kalkulace ceny Sestavuje se následovně: vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. jejich výše se mění v závislosti na objemu prováděných výkonů (dle norem). Patří sem např. přímý materiál, přímé mzdy, přímá spotřeba energie atd., a také SP a ZP zjistíme výši tržeb: tržby = cena x kalkulované množství zjistíme tzv. krycí příspěvek (částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku), krycí příspěvek = tržby – variabilní náklady celkem fixní náklady - jejich výše je relativně stálá, i když se objem výkonu mění - odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk tím získáme náklady na jednici, tato kalkulace, ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů – tímto způsobem dojdeme k rozpočtu neúplných nákladů Další

10 1. Uveďte jak lze stanovit cenu. 2. Vysvětlete kalkulační vzorec. 3. Uveďte co patří mezi přímý materiál. 4. Charakterizujte nepřímé náklady.

11 ZDROJE A PRAMENY KLÍNSKÝ P., MŰNCH O., Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, 2011. EDUKO nakladatelství s.r.o. 2011. ISBN: 978-80-87204-48-1.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google