Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovali: Martin Odstrčil Vojtěch Stybor Gabriela Schönová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovali: Martin Odstrčil Vojtěch Stybor Gabriela Schönová"— Transkript prezentace:

1 Vypracovali: Martin Odstrčil Vojtěch Stybor Gabriela Schönová
Územní vymezení v ČR Vypracovali: Martin Odstrčil Vojtěch Stybor Gabriela Schönová

2 Osnova Regionální členění ČR po reformě VS
Ostatní členění v rámci státní správy Regiony soudržnosti (NUTS) Mikroregiony a dobrovolný svazek obcí (DSO)

3 Reforma VS za ČSFR ( ) Zaostalost reforem oproti demokratickým státům Zrušení systému národních výborů Samosprávní činnost obnovena pouze na obecní úrovni Sjednocení okresních úřadů jako orgánů státní správy

4 Vývoj od roku 1993 Nahlédnutí do VI. hlavy Ústavy České republiky
Rozpad Československa V roce 1997 ústavní zákon o vzniku VÚSC (vyšší územně samosprávné celky) Reforma probíhala ve dvou fázích

5 První fáze reformy Fáze související se zákonem o vzniku VÚSC
Spor mezi zastánci spojeného modelu a odděleného modelu Realizování spojeného modelu Problém se špatným uspořádáním státní správy na okresní úrovni

6 Druhá fáze reformy Zrušení okresních úřadů a přenesení jejich výkonu na samosprávné územní celky Dokončen spojený model veřejné správy

7 Kraje české republiky

8 Ostatní členění v rámci státní správy
Tzv. soudní obvody = území, ke kterému se vztahuje místní příslušnost určitého soudu Zákon č.6/2002 Sb. O soudech a soudcích → obsahuje autonomní uspořádání soudních obvodů, ale u krajských soudů vychází z územního členění dle zákona z r. 1960 Z finan. důvodů nelze navýšit počet krajských soudů Řešení: vymezení soudních obvodů okresních a krajských soudů bude přizpůsobeno novému zákonu o územně správním členění.

9 Místní působnost soudů
Soudní obvody okresních soudů- dány výčtem obcí → působnost okresního soudu není tedy přímo vztažena k okresům Obvody krajských soudů tvořeny výčtem obvodů příslušných podřízených okresních soudů obvody vrchních soudů jsou vymezeny obvody jim podřízených krajských soudů Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají místní působnost na celém území ČR

10 Krajské a okresní soudy v ČR
Celkem 7 krajských soudů + Městský soud pro hlavní město Prahu Krajské soudy v – Brně, ČB, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Ústní nad Labem Okresních soudů celkem 85

11 Regiony soudržnosti (NUTS)
Zavedeno Statistickým úřadem Evropských společenství Pro potřebu monitorování a analýzy sociální a ekonomické situace Od 1988 slouží pro úkoly spojené s čerpáním ze Strukturálních fondů EU Úrovně 0 až 5 podle velikosti

12 Oblasti NUTS 2 a kraje NUTS 3 -ČR

13 DSO - dobrovolný svazek obcí a mikroregiony
Jednou z forem spolupráce mezi obcemi vytvářeny za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů Počet k 1.listopadu 2010 je 564 Např. Ivanovická brána, Melicko, Věrník, Hranicko, Labské skály, Mikroregion Ivančicko……………. Předmětem činnosti jsou většinou úkoly z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata…….

14 Mikroregion Ivančicko

15 Mikroregion Ivančicko
Nachází se jihozápadně od Brna Zahrnuje osm obcí a tři města: Čučice, Dolní Kounice, Hlínu, Ivančice, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Novou Ves, Nové Bránice a Oslavany Založen v roce 2003 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem Každého občana stojí členství v Mikroregionu Ivančicko 10 Kč ročně Partnerem mikroregionu je skupina ČEZ

16 Euroregiony Nadnárodní typ svazků měst a obcí
Hlavní důvod zakládání je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice Spolupráce ve společenských, hospodářských, kulturních, sportovních záležitostech a v oblasti infrastruktury

17 Euroregiony v ČR

18 Zdroje Mikroregion Ivančicko [online] [cit ]. Mikroregion Ivančicko. Dostupné z WWW: <http://mr.ivancice.cz/index.php>. Centrum pro regionální rozvoj ČR [online] [cit ]. CRR - NUTS a kraje ČR. Dostupné z WWW: <http://www.crr.cz/cs/regiony/regionalni-cleneni/nuts-a-kraje-cr/>. Evropská unie v ČR [online] [cit ]. Euroregiony. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/euroregions/index_cs.htm>. ING.VOLEK, Petr; ING. MGR.PŘENOSIL, Jan. Veřejná správa. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. Veřejná správa online [online] Praha : , 2009 [cit ]. Územně správní členění státu. Dostupné z WWW: <http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id= >. Justice.cz [online]. 2010, 2010 [cit ]. Justice.cz - přehled soudů. Dostupné z WWW: <http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33>.

19 Zdroje Wikipedie [online] [cit ]. Soud. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud>. Zákony online [online]. 2005, 2010 [cit ]. Zákon o soudech a soudcích. Dostupné z WWW: <http://zakony-online.cz/?s94&q94=all>. Soudní [online]. 2005, 2010 [cit ]. Soudní okres. Dostupné z WWW: <http://zakony-online.cz/?s94&q94=all>. Okresní soudy v ČEské republice [online]. 2009, 2010 [cit ]. Okresní soudy v ČR. Dostupné z WWW: <http://www.okresnisoud.cz/>. Nejvyšší soud ČR [online] , 2010 [cit ]. Nejvyšší soud České republiky. Dostupné z WWW: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/ONejvyssimsoudu~Obecneinformace~Nejvyssi_soud_Ceske~?open&lng=>. Nejvyšší správní soud [online]. 2003, 2003 [cit ]. Nejvyšší správní soud. Dostupné z WWW: <http://www.nssoud.cz/default.aspx?cls=art&art_id=1#null>.

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vypracovali: Martin Odstrčil Vojtěch Stybor Gabriela Schönová"

Podobné prezentace


Reklamy Google