Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník"— Transkript prezentace:

1 Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Microsoft Excel Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník

2 Microsoft Excel

3 Obsah - 1 Tabulkové kalkulátory- Microsoft Excel Popis prostředí
Vlastní nastavení prostředí Práce se souborem Základní operace s buňkami Typy buňky Pohyb po buňkách Oprava obsahu buňky Dlouhý text v buňce Nastavení šířky sloupce Označování buněk Označení a pojmenování úseku buněk Přesouvání a kopírování buněk přeskočit pokračování

4 Obsah - 2 Jednoduché vzorce Operace s řádky a sloupci
Excel jako kalkulačky Sčítání Násobení a dělení Maximum a průměr Závorky Operace s řádky a sloupci Úprava buněk a tabulky - Formát buňky záložka Číslo záložka Zarovnání záložka Písmo a Ohraničení záložka Vzorky Práce se vzorci nejpoužívanější vzorce rozkopírování vzorce Automatické seznamy Tvorba vlastní tabulky Tisk a předtisková příprava pokračování

5 Microsoft Excel nejznámější a nejpoužívanější tabulkový kalkulátor
součástí programového balíku Microsoft Office společné ovládání vzájemné propojení nástroj pro zpracování, výpočty a vyhodnocování dat v „tabulkové podobě“ umožňuje pohodlně vytvářet rozsáhlé tabulky a třídit je definovat prakticky neomezené vzorce a funkce z dat v tabulce vytvářet grafy nebo geografické mapy výhody uděláte-li chybu, údaj přepíšete a ostatní údaje se přepočítají

6 Spuštění programu 1. Ikona na ploše: 2. Z nabídky Start: Start → Všechny programy → Microsoft Office → Microsoft Excel 2003 Spusťte program Excel různými způsoby

7 Ovládání Excelu stejné jako u Wordu
téměř každou operaci můžeme provést minimálně 2 způsoby: Hlavní nabídka (Menu) dostupné všechny funkce a operace Panely nástrojů – ikony usnadňují práci při často používaných operacích

8 Buňky – prostor pro tvorbu tabulek
Popis prostředí Nabídka (Menu) Panely nástrojů Aktivní buňka Řádek vzorců Pozice aktivní buňky Označení sloupců písmeny Označení řádku čísly Svislý posuvník Buňky – prostor pro tvorbu tabulek Záložky – listy v dokumentu až 255 Vodorovný posuvník pokračování Stavový řádek

9 Popis prostředí Hlavní nabídka a podnabídky (Menu)
umístěny všechny funkce Panely nástrojů – ikony (tlačítka): Zobrazit → Panely nástrojů ….. pokračování

10 řádek vzorců (důležitý)
zobrazuje aktuální obsah každé buňky slouží také pro editaci buněk vzorec – nejdůležitější prvek, dává do vztahu data z různých buněk Pracovní plocha tvořena obdélníkovou sítí buněk každá buňka je popsána souřadnicemi (adresou) ve tvaru sloupec řádek např. C8 písmeno – sloupec číslo – řádek C8 pokračování

11 Listy (List1, List2, …) Stavový řádek Podokno úloh - vpravo
ve spodní části Stavový řádek Podokno úloh - vpravo

12 Vlastní nastavení prostředí
umístění ikon do 2 řad Podokno úloh (nemusí být) panel Kreslení ÚKOL Upravte prostředí do této podoby pokračování

13 Panely nástrojů

14 Práce se souborem (sešitem)
Vytvoření nového souboru (Sešit1): Soubor → Nový Uložení souboru Soubor → Uložit Otevření souboru Soubor → Otevřít Funkce Zpět a Znovu pokračování

15 soubor v Excelu se nazývá sešit
každý sešit (soubor) obsahuje jednotlivé listy – až 255 List konkrétní samostatná tabulka jednotlivé listy v sešitu jsou na sobě nezávislé, ale mohou být snadno propojeny

16 Vytvoření nového souboru POKUS
do buňky C1 napište Pokus do buňky B2 napište 1025 do buňky B3 – 850 do buňky B4 – 5 do buňky B5 – 80 vybírejte postupně vyplněné buňky a sledujte řádek vzorců ÚKOL P List 1

17 Základní operace s buňkami
základní stavební kámen v Excelu je konkrétním nosičem informace typy buněk - rozdělení podle toho, o jakou informaci se jedná základní typy dat řetězec (text) číslo vzorec datum pokračování

18 Základní typy dat v buňce
řetězec (text) textová buňka, může obsahovat cokoliv: čísla, text, znaménka, kombinaci prostého textu s číslem číslo číselná hodnota, číselná buňka nesmí obsahovat nic jiného než číslo (např. 135 let není číselná buňka, ale textová) vzorec vždy začíná „=“, co je za rovnítkem je považováno za definici vzorce datum buňka obsahující datum v předem stanovené formě zápisu, používá se výhradně pro zápis data

19 do buňky B10 –B11 napište postupně
do buňky A10 – A14 napište postupně datum narození v různé podobě, např.: 5-9-09 5/9/09 5.zář09 do buňky B10 –B11 napište postupně věk 45 let do buňky C10 –C13 napište postupně čísla: 528 52,8 -528 ÚKOL P typy dat

20 Pohyb po buňkách myší kurzorovými klávesami ↑ ↓ ← →
o buňku nahoru, dolů, doprava, doleva CTRL + kurzor. klávesy na horní, dolní, pravý, levý, okraj tabulky Page Up, Page Down o obrazovku …. F5 – okno pro přesné zadání přechodu do buňky P

21 Oprava obsahu buňky nechci smazat všechno v buňce
kurzor nastavit na buňku F2 nebo kliknout do řádku vzorců provést opravu buňky ENTER ÚKOL Opravte obsah buňky B2: 1025 na 1024 P L2

22 Přepsání původního obsahu buňky
kurzor nastavit na buňku začneme psát nový text ENTER ÚKOL Přepište původní obsah buňky B3: na 53549 P pokus L2

23 Vymazání obsahu buňky kurzor nastavit na buňku
DEL – maže pouze obsah, ne formát buňky Vymažte obsah buňky B5: 80 ÚKOL P List 2

24 Dlouhý text v buňce zobrazí se celý nezobrazí se celý
v případě, že následující buňky jsou prázdné text je pouze v té buňce, do které jsme ho napsali nezobrazí se celý následující buňka je již plná text není zkrácen - je v buňce, ale není vidět ÚKOL Napište do B1: Seznam žáků třídy 9. A a totéž do buňky E1 P List 3

25 Nastavení šířky sloupce
pokud je číslo příliš dlouhé a do buňky se nevejde, zobrazí se místo čísla několik křížků – musíme natáhnout šířku sloupce myší táhneme v záhlaví myš do záhlaví na pravou hranici a 2 krát Lt - přesné nastavení podle nejširšího obsahu buňky ve sloupci ÚKOL Provedeme úpravu šířky sloupce P List 3

26 Úkol Obsah buňky B1 zkrátíme na slovo Seznam
Soubor uložíme, nezavíráme P List 4

27 Označování buněk souvislé označení několika buněk
nastavit myš na buňku (bílý kříž) Lt stisknout, držet a táhnout k pravému spodnímu rohu bloku uvolnit Lt označení celé tabulky – Lt do šedé prázdné oblasti v levém horním rohu (začínají řádky a sloupce) označení celého sloupce – Lt na písmeno v záhlaví sloupce ÚKOL procvičit v souboru POKUS pokračování P List 5

28 označení více oblastí současně
označení více sloupců v záhlaví vybereme první a táhneme myší po záhlaví doprava označení celého řádku Lt na číslo řádky v záhlaví řádky označení více řádků táhneme v záhlaví řádků dolů nebo nahoru označení více oblastí současně označíme 1. blok, CTRL + označíme další bloky zrušení označeného bloku Lt kliknout mimo P ÚKOL procvičit v souboru POKUS List 5

29 Označení a pojmenování úseku buněk
oblast buněk, s níž chceme provádět nějaké operace má tvar obdélníku, při zadávání použijeme adresy buněk z protilehlých rohů např.: B2:D4 nebo D4:B2 nebo B4:D2 nebo D2:B4 P

30 Přesouvání a kopírování buněk
klávesové zkratky: CTRL+X (C), CTRL+V ikony myš v rámci jednoho listu přesun – najedu na okraj označeného bloku a táhnu (kurzor ve tvaru kříže ze šipkami) kopírování – s CTRL mezi listy (Pt na List) nebo sešity označená oblast se zkopíruje se vším všudy = vzorce, formáty, ohraničení, …. P List 5 pokračování

31 Úkol v souboru POKUS označit buňky B2:B4
nakopírovat vedle do sloupce C, D a E ÚKOL P List 5

32 Jednoduché vzorce Vzorec
nejdůležitější prvek, dává do vztahu data z různých buněk zápis matematické operace, podle něhož můžeme provádět v tabulce výpočty začíná = nebo znaménkem + v buňce, kam napíšeme vzorec se objeví výsledek P Soubor POKUS: vyplněné buňky B2:E4 List 6 pokračování

33 Používání tabulkového procesoru jako kalkulačky
ÚKOL Používání tabulkového procesoru jako kalkulačky v souboru POKUS na list číslo 2 do buňky B2 a potom postupně do B3, B4, … vložte výrazy pro výpočet následujících příkladů (výsledek ověřte výpočtem) 5 + 7 (25 - 8) .15 – 4.9 (7 + 26) : 11 ( ) : 4 5 + 6.(7 + 4) - 15.(5 + 3) + 26 12 255 20 11 3 -23 =5+7 =(25-8)*15 =16+8*3-20 =3*4+5*7-4*9 =(7+26)/11 =(64–5*4)/4 =5+6*(7+4)–15*(5+3)+26 Řešení: P Výsledky:

34 Sčítání součet buněk oblasti B2:B4 kurzor na buňku, kde bude výsledek
vzorec pro sčítání - ručně kurzor na B5 ručně napsat do řádku vzorců: =B2+B3+B4 (píšeme bez mezer) potvrdit ÚKOL P List 6 pokračování

35 Sčítání – ikona AutoSum
součet buněk oblasti C2:C4 kurzor na buňku, kde bude výsledek vzorec pro sčítání - ikona AutoSum kurzor na C5 vybrat Součet, nabídne možnost (oblast buněk), co sečíst: =SUMA(C2:C4) pokud nesouhlasíme s navrženou oblastí, vybereme jinou potvrdit ÚKOL P List 6

36 Násobení a dělení ÚKOL na G5: = B2*B4 na H5: = B2/B4 násobení dělení P

37 Maximum a průměr na D5: =MAX(D2:D4) na E5: =PRŮMĚR(E2:E4) maximum
ÚKOL maximum P List 6 průměr

38 Závorky na C7: = 10 na C8: = 3 na C9: = 5
pouze kulaté jsou do sebe vnořené na C7: = 10 na C8: = 3 na C9: = 5 P na C10: =C7*(C7+C8+C9)+(C7*C8+C7) na D10: =((C7+C8)*(C7/C9))+B4

39 Otevřete soubor ČÍSLA (PS_EXCEL):
ÚKOL do buněk ve sloupci H vložte vzorec pro výpočet následujících vztahů: H1: pětinásobek čísla v buňce B2 H2: součin čísel ve 2. řádku H3: rozdíl čísel ve 3. řádku H4: součet čísel ve 4. řádku H5: součet čísel ve sloupci H (H1-H4) - použití funkce H7: podíl čísel v buňkách B6 a D7 Řešení: 80 5184 -80 40 5224 - 1 =5*B2 =B2*C2*D2*E2 =B3-C3-D3-E3-F3 =B4+C4+D4+E4 =SUMA(H1:H4) =B6/D7 Č Výsledky:

40 Vytvořte následující tabulku, která udává množství prodaného ovoce a zeleniny
ÚKOL uložte soubor pod názvem ovoce rozšiřte sloupec B tabulku doplňte - využijte vzorců vyplněnou tabulku uložte řešení

41 Řešení B4*C4 B5*C5 B6*C6

42 Operace s řádky a sloupci
PT Vložení řádku, sloupce Vložit → Řádek Sloupec vloží se tolik řádků, kolik je jich označených Odstranění řádku, sloupce Úpravy → Odstranit Úprava šířky sloupce podle nejširšího údaje 2 krát Lt na rám mezi A a B Formát → Sloupce → Přizpůsobit kurzor ve sloupci P List 7

43 Formát buňky - detailní nastavení
Formát → Buňky – Formát buněk PT P pokračování

44 Formát buněk Záložka Číslo
můžeme nastavit číslo s oddělenými tisíci, se symbolem měny nejprve se vytvoří buňka s prostými čísly a potom se nastavuje formát (u čísel neoddělujeme tisíce – to se nastaví na této záložce dodatečně) P pokračování

45 Formát buněk: záložka Číslo - Druh
Obecný nezmění buňku – nechá původní napsání, používá se v případě, když chceme z nějakého formátu vrátit zpět do původního stavu Datum nastavení vhodného formátu – DD:MM:RRRR – vybrat např.: , 8. prosince 2004 ÚKOL soubor POKUS: oddělení tisíců přidání Kč za číslo desetinná místa Číslo změna počtu deset. míst, oddělovač 1 000 4520→4 520 Měna např. Kč – přidat za nějaké číslo pokračování P

46 Formát buněk: záložka Číslo - Druh
Procenta přidá se znak a číslo se vynásobí 100 20 →2000% Zlomky číslo v celém tvaru a potom zlomek s lomítkem 0,5 → 1/2 Matematický u vysokých čísel – 1,5E+05 Text číselná buňka se bude chovat jako textová vzorce ji nebudou počítat P pokračování

47 Formát buněk: záložka Číslo - Druh
Speciální telef. číslo, směrovací číslo Vlastní pokud chci použít za číslem jednotky např. 15 tun musím jednotky (tuny) definovat v nastavení formátu buňky List 7 P pokračování

48 Formát buněk: záložka Zarovnání
rozšiřuje možnosti 3 ikon na panelu nástrojů Zarovnání vodorovně navíc Do bloku a Vyplnit, … Zarovnání svisle Na střed, Dolů, Do bloku, … Orientace natočení textu Nastavení textu Zalomit text Přizpůsobit buňce Sloučit buňky pokračování P

49 Formát buněk záložka: Písmo a Ohraničení
stejné jako ve Wordu Záložka Ohraničení nejdřív typ (styl) čáry, barvu a potom vybereme ohraničení pomocí velkých tlačítek nebo malých a nebo kliknutím do náhledu tabulky ÚKOL soubor POKUS: úprava tabulky písmo – velikost, barva, řez ohraničení buňky, tabulky P k úpravě pokračování

50 Formát buněk: další záložky
Záložka Vzorky pro pozadí buněk – nejdřív barvu a potom vzorek Záložka Zámek pokud nechceme, aby se buňky dále editovali ÚKOL soubor POKUS: úprava tabulky – stínování k úpravě P

51 Úprava buněk a tabulky – použití ikon
každá buňka může mít jinou grafickou úpravu změny se vztahují pouze na aktivní buňku, blok Zarovnání obsahu buňky jako odstavec ve Wordu - text zarovnává automaticky nalevo, číslo napravo – můžeme zněnit Řez, typ, velikost písma stejně jako ve Wordu Barevný podklad buňky - ikona kyblíku Barva výplně Barva písma textu v buňce - ikona velkého potrženého písmene A Barva písma Čáry a ohraničení v buňkách – ikona rámečku Ohraničení P

52 Upravte tabulku v souboru ovoce podle pokynů do následující podoby
ÚKOL ohraničení jednotlivých buněk ohraničení celé tabulky vybarvení některých buněk tabulky

53 Tvorba vzorců (pro pokročilé)
zadání vzorců ručně napsání přesné specifikace vzorce předpokládá znalost syntaxe vzorce ikona AutoSum nabízí pouze některé pomocí průvodce – je delší, ale snazší úprava již vytvořeného vzorce ručně – F2 kliknutím na tlač.

54 Nejpoužívanější funkce (vzorce)
matematické SUMA – součet statistické PRŮMĚR MIN – minimální hodnota MAX – maximální hodnota POČET logické KDYŽ – podmínka vyhledávací Vyhledat pokračování

55 Rozkopírování vzorce do buněk
v tabulce existuje většinou více řádků, u kterých je třeba vyrobit stejný vzorec v Excelu lze rozkopírovat vzorec do ostatních řádků – přizpůsobí hodnoty ve vzorcích vždy na konkrétní řádek Lt kliknout na buňku, kterou budeme kopírovat nastavit myš na pravý dolní roh buňky – tvar myši → černý křížek stiskneme a držíme Lt a táhneme požadovaným směrem uvolníme Lt procvičení

56 vytvořte tabulku podle vzoru
uložte pod názvem kina doplňte buňku B5 a E2 (vzorec) E2 rozkopírujte do E3, E4 B5 rozkopírujte do C5 - E5 ÚKOL Excel přizpůsobí vzorec právě aktuálnímu řádku

57 Úkol ÚKOL upravte tabulku v souboru kina podle vzoru kina

58 Procvičení - funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX
ÚKOL Procvičení - funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX otevřete soubor FUNKCE doplňte tabulku s použitím jednoduchých vzorců (využijte rozkopírování) hodnotu průměru nastavte na 2 deset. místa vystínujte řádky se vzorci žlutou barvou u hlavičky je orientace zarovnání posunuta o 45o, zarovnání na střed řešení CD

59 CD

60 Vkládání seznamů (řad)
Automatické seznamy (řady) předem definované posloupnosti údajů, které lze vložit pomocí počátečního údaje v seznamu (např.: měsíce, dny, roky,..) Rozkopírování údajů do ostatních buněk napíšeme 1. údaj do buňky a táhneme za pravý dolní roh (černý křížek) přes buňky, které chceme vyplnit P pokračování

61 Automatické seznamy (řady)
stačí napsat 1 – 2 údaje a rozkopírovat do ostatních buněk dny v týdnu pondělí, ……. měsíce březen, …… 1. čtvrtletí,……. čísla 1, …… 1, 2, ……. číselná řada lichých čísel: 1, 3, 5, …. 10, 60, ……. začít psát řadu, natáhnout Pt – vybrat řadu uchopíme Lt uchopíme Pt P procvičení

62 v souboru POKUS napsat a rozkopírovat do ostatních buněk pondělí, …….
ÚKOL napsat pondělí, ……. leden, …… 1. čtvrtletí, …. číslici 1, …… číslici 1,2, ….. číslice 1, 3, 5, … číslice 10, 50, … a rozkopírovat do ostatních buněk P

63 Zhotovení vlastní tabulky (Př. 1)
ÚKOL Zhotovení vlastní tabulky (Př. 1) vytvoření tabulky : Seznam žáků třídy ... zaneste údaje do tabulky (viz vzor) uložte pod názvem seznam_zaku doplňte tabulku (funkce – průměr) upravte vzhled tabulky ukázka řešení

64 Vlastní tabulka - vzor

65 Tisk a předtisková příprava
Tisk: Soubor → Tisk větší možnosti než ve Wordu důležitá předtisková příprava Náhled na tabulku: Soubor → Náhled nebo ikona Náhled tlačítka Lupa Tisk Vzhled Okraje Zobrazit konec stránek Zavřít pokračování

66 v náhledu není vidět celá tabulka – tabulka by se vytiskne na více papírech
zavřeme Náhled, objeví se čárkovaná čára – vyznačí oblast tisku pokračování

67 pokud chci mít tabulku vytištěnou na 1 papíru:
Náhled  Zobrazit konce stránek: myší posuneme čárkovanou modrou čáru směrem doprava vrátíme se přes Náhled do normálního zobrazení čárkovaná čára nám ukáže oblast tisku pokračování

68 Připravte pro tisk tabulku Seznam žáků třídy ... ze souboru seznam_zaku
tabulku vytiskněte ÚKOL

69 Oblast tisku Soubor  Oblast tisku  Nastavit oblast tisku
nejprve musíme označit oblast pro tisk Soubor  Oblast tisku  Nastavit oblast tisku

70 Vzhled stránky – záložka Stránka
Soubor → Vzhled stránky – Stránka: Orientace Na výšku, Na šířku Měřítko Upravit na: měníme velikost (90% - pokud se nevejde na papír) Formát papíru – A4

71 Vzhled stránky – záložka Okraje
Soubor → Vzhled stránky – Okraje: k nastavení okrajů Vycentrovat na stránce

72 Vzhled stránky – záložka Záhlaví a Zápatí
Soubor → Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí: umožní nastavit text, který se bude objevovat na každé stránce

73 Vzhled stránky – záložka List
Soubor → Vzhled stránky – List: Oblast tisku pokud chceme vytisknout pouze část tabulky – doplníme rozsah buněk Tisk názvů Tisk Mřížka - standardně se šedá mřížka netiskne Pořadí tisku stránek způsob, jak budou vyjíždět stránky za sebou Konec

74 Excel – Informatika (VP – Informatika) 7. – 8. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office Zoner - České kliparty učebnice: Excel pro školy 30 příkladů v Excelu – P. Navrátil Excel v příkladech – Z. Matúš Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google