Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microsoft Excel Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microsoft Excel Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Microsoft Excel Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Microsoft Excel

3 Obsah - 1  Tabulkové kalkulátory- Microsoft ExcelMicrosoft Excel  Popis prostředí Popis prostředí Vlastní nastavení prostředí  Práce se souborem Práce se souborem  Základní operace s buňkami Základní operace s buňkami Typy buňky Pohyb po buňkách Oprava obsahu buňky Dlouhý text v buňce Nastavení šířky sloupce Označování buněk Označení a pojmenování úseku buněk Přesouvání a kopírování buněk pokračování přeskočit

4 Obsah - 2  Jednoduché vzorce Jednoduché vzorce  Excel jako kalkulačky Excel jako kalkulačky  Sčítání Sčítání  Násobení a dělení Násobení a dělení  Maximum a průměr Maximum a průměr  Závorky Závorky  Operace s řádky a sloupci Operace s řádky a sloupci  Úprava buněk a tabulky - Formát buňky Úprava buněk a tabulky Formát buňky záložka Číslo záložka Zarovnání záložka Písmo a Ohraničení záložka Písmo Ohraničení záložka Vzorky  Práce se vzorci Práce se vzorci nejpoužívanější vzorce rozkopírování vzorce  Automatické seznamy Automatické seznamy  Tvorba vlastní tabulky Tvorba vlastní tabulky  Tisk a předtisková příprava Tisk a předtisková příprava pokračování

5 Microsoft Excel  nejznámější a nejpoužívanější tabulkový kalkulátor  součástí programového balíku Microsoft Office společné ovládání vzájemné propojení  nástroj pro zpracování, výpočty a vyhodnocování dat v „tabulkové podobě“ umožňuje pohodlně  vytvářet rozsáhlé tabulky a třídit je  definovat prakticky neomezené vzorce a funkce  z dat v tabulce vytvářet grafy nebo geografické mapy  výhody uděláte-li chybu, údaj přepíšete a ostatní údaje se přepočítají

6 Spuštění programu 1. Ikona na ploše: 2. Z nabídky Start: Start → Všechny programy → Microsoft Office → Microsoft Excel 2003 Spusťte program Excel různými způsoby

7 Ovládání Excelu stejné jako u Wordu  téměř každou operaci můžeme provést minimálně 2 způsoby: 1. Hlavní nabídka (Menu)  dostupné všechny funkce a operace 2. Panely nástrojů – ikony  usnadňují práci při často používaných operacích

8 Nabídka (Menu) Označení řádku čísly Pozice aktivní buňky Panely nástrojů Buňky – prostor pro tvorbu tabulek Záložky – listy v dokumentu až 255 Vodorovný posuvník Svislý posuvník Stavový řádek Řádek vzorců Označení sloupců písmeny Aktivní buňka Popis prostředí pokračování

9 Popis prostředí  Hlavní nabídka a podnabídky (Menu) umístěny všechny funkce  Panely nástrojů – ikony (tlačítka): Zobrazit → Panely nástrojů ….. pokračování

10  řádek vzorců (důležitý) zobrazuje aktuální obsah každé buňky slouží také pro editaci buněk vzorec – nejdůležitější prvek, dává do vztahu data z různých buněk  Pracovní plocha tvořena obdélníkovou sítí buněk každá buňka je popsána souřadnicemi (adresou) ve tvaru sloupec řádek např. C8  písmeno – sloupec  číslo – řádek pokračování C8

11  Listy (List1, List2, …) ve spodní části  Stavový řádek  Podokno úloh - vpravo

12 Vlastní nastavení prostředí  umístění ikon do 2 řad  Podokno úloh (nemusí být)  panel Kreslení pokračování Upravte prostředí do této podoby ÚKOL

13 Panely nástrojů

14  Vytvoření nového souboru (Sešit1): Soubor → Nový  Uložení souboru Soubor → Uložit  Otevření souboru Soubor → Otevřít  Funkce Zpět a Znovu Práce se souborem (sešitem) pokračování

15  soubor v Excelu se nazývá sešit  každý sešit (soubor) obsahuje jednotlivé listy – až 255  List konkrétní samostatná tabulka jednotlivé listy v sešitu jsou na sobě nezávislé, ale mohou být snadno propojeny

16 Vytvoření nového souboru POKUS 1. do buňky C1 napište Pokus 2. do buňky B2 napište do buňky B3 – do buňky B4 – 5 5. do buňky B5 – vybírejte postupně vyplněné buňky a sledujte řádek vzorců List 1 PPPP ÚKOL

17 Základní operace s buňkami  buňka základní stavební kámen v Excelu je konkrétním nosičem informace  typy buněk - rozdělení podle toho, o jakou informaci se jedná základní typy dat  řetězec (text)  číslo  vzorec  datum pokračování

18 Základní typy dat v buňce  řetězec (text) textová buňka, může obsahovat cokoliv: čísla, text, znaménka, kombinaci prostého textu s číslem  číslo číselná hodnota, číselná buňka nesmí obsahovat nic jiného než číslo (např. 135 let není číselná buňka, ale textová)  vzorec vždy začíná „=“, co je za rovnítkem je považováno za definici vzorce  datum buňka obsahující datum v předem stanovené formě zápisu, používá se výhradně pro zápis data

19 1. do buňky A10 – A14 napište postupně datum narození v různé podobě, např.:     5/9/09  5.zář09 2. do buňky B10 –B11 napište postupně  věk  45 let 3. do buňky C10 –C13 napište postupně čísla:  528  52,8   -528 PPPP typy dat ÚKOL

20 Pohyb po buňkách  myší ↑↓ ← →  kurzorovými klávesami ↑ ↓ ← → o buňku nahoru, dolů, doprava, doleva  CTRL + kurzor. klávesy na horní, dolní, pravý, levý, okraj tabulky  Page Up, Page Down o obrazovku ….  F5 – okno pro přesné zadání přechodu do buňky PPPP

21 Oprava obsahu buňky nechci smazat všechno v buňce  kurzor nastavit na buňku  F2 nebo kliknout do řádku vzorců  provést opravu buňky  ENTER Opravte obsah buňky B2: 1025 na 1024 L2L2 PPPP ÚKOL

22 Přepsání původního obsahu buňky  kurzor nastavit na buňku  začneme psát nový text  ENTER Přepište původní obsah buňky B3: 850 na pokus L 2 PPPP ÚKOL

23 Vymazání obsahu buňky  kurzor nastavit na buňku  DEL – maže pouze obsah, ne formát buňky Vymažte obsah buňky B5: 80 List 2 PPPP ÚKOL

24 Dlouhý text v buňce  zobrazí se celý v případě, že následující buňky jsou prázdné text je pouze v té buňce, do které jsme ho napsali  nezobrazí se celý následující buňka je již plná text není zkrácen - je v buňce, ale není vidět Napište do B1: Seznam žáků třídy 9. A a totéž do buňky E1 List 3 PPPP ÚKOL

25 Nastavení šířky sloupce  pokud je číslo příliš dlouhé a do buňky se nevejde, zobrazí se místo čísla několik křížků – musíme natáhnout šířku sloupce myší táhneme v záhlaví myš do záhlaví na pravou hranici a 2 krát Lt - přesné nastavení podle nejširšího obsahu buňky ve sloupci Provedeme úpravu šířky sloupce List 3 PPPP ÚKOL

26 Úkol 1.Obsah buňky B1 zkrátíme na slovo Seznam 2.Soubor uložíme, nezavíráme List 4 PPPP ÚKOL

27 Označování buněk  souvislé označení několika buněk nastavit myš na buňku (bílý kříž) Lt stisknout, držet a táhnout k pravému spodnímu rohu bloku uvolnit Lt  označení celé tabulky – Lt do šedé prázdné oblasti v levém horním rohu (začínají řádky a sloupce)  označení celého sloupce – Lt na písmeno v záhlaví sloupce procvičit v souboru POKUS List 5 pokračování PPPP ÚKOL

28  označení více sloupců v záhlaví vybereme první a táhneme myší po záhlaví doprava  označení celého řádku Lt na číslo řádky v záhlaví řádky  označení více řádků táhneme v záhlaví řádků dolů nebo nahoru  označení více oblastí současně označíme 1. blok, CTRL + označíme další bloky  zrušení označeného bloku Lt kliknout mimo procvičit v souboru POKUS List 5 PPPP ÚKOL

29 Označení a pojmenování úseku buněk  Úsek oblast buněk, s níž chceme provádět nějaké operace má tvar obdélníku, při zadávání použijeme adresy buněk z protilehlých rohů např.:  B2:D4 nebo  D4:B2 nebo  B4:D2 nebo  D2:B4 PPPP

30 Přesouvání a kopírování buněk  klávesové zkratky: CTRL+X (C), CTRL+V  ikony  myš v rámci jednoho listu  přesun – najedu na okraj označeného bloku a táhnu (kurzor ve tvaru kříže ze šipkami)  kopírování – s CTRL mezi listy (Pt na List) nebo sešity  označená oblast se zkopíruje se vším všudy = vzorce, formáty, ohraničení, …. List 5 pokračování PPPP

31 Úkol v souboru POKUS označit buňky B2:B4 nakopírovat vedle do sloupce C, D a E List 5 PPPP ÚKOL

32 Jednoduché vzorce Vzorec nejdůležitější prvek, dává do vztahu data z různých buněk zápis matematické operace, podle něhož můžeme provádět v tabulce výpočty začíná = nebo znaménkem + v buňce, kam napíšeme vzorec se objeví výsledek Soubor POKUS: vyplněné buňky B2:E4 List 6 pokračování PPPP

33 v souboru POKUS na list číslo 2 do buňky B2 a potom postupně do B3, B4, … vložte výrazy pro výpočet následujících příkladů (výsledek ověřte výpočtem) (25 - 8) – 4.9 (7 + 26) : 11 ( ) : (7 + 4) - 15.(5 + 3) + 26 Používání tabulkového procesoru jako kalkulačky =5+7 =(25-8)*15 =16+8*3-20 =3*4+5*7-4*9 =(7+26)/11 =(64–5*4)/4 =5+6*(7+4)–15*(5+3) Řešení: Výsledky: PPPP ÚKOL

34 Sčítání List 6 součet buněk oblasti B2:B4 1.kurzor na buňku, kde bude výsledek 2.vzorec pro sčítání - ručně  kurzor na B5  ručně napsat do řádku vzorců: =B2+B3+B4 (píšeme bez mezer) 3.potvrdit pokračování PPPP ÚKOL

35 Sčítání – ikona AutoSum List 6 součet buněk oblasti C2:C4 1.kurzor na buňku, kde bude výsledek 2.vzorec pro sčítání - ikona AutoSum  kurzor na C5  vybrat Součet, nabídne možnost (oblast buněk), co sečíst: =SUMA(C2:C4)  pokud nesouhlasíme s navrženou oblastí, vybereme jinou 3.potvrdit PPPP ÚKOL

36 na G5: = B2*B4 na H5: = B2/B4 Násobení a dělení PPPP násobení dělení ÚKOL

37 Maximum a průměr na D5: =MAX( D 2: D 4) na E5: =PRŮMĚR( E 2: E4 ) List 6 PPPP maximum průměr ÚKOL

38 Závorky závorky  pouze kulaté  jsou do sebe vnořené PPPP na C7 : = 10 na C8 : = 3 na C9: = 5 na C10 : =C7*(C7+C8+C9)+(C7*C8+C7) na D10 : =((C7+C8)*(C7/C9))+B4

39 =5*B2 =B2*C2*D2*E2 =B3-C3-D3-E3-F3 =B4+C4+D4+E4 =SUMA(H1:H4) =B6/D Otevřete soubor ČÍSLA (PS_EXCEL): do buněk ve sloupci H vložte vzorec pro výpočet následujících vztahů: H1: pětinásobek čísla v buňce B2 H2: součin čísel ve 2. řádku H3: rozdíl čísel ve 3. řádku H4: součet čísel ve 4. řádku H5: součet čísel ve sloupci H (H1-H4) - použití funkce H7: podíl čísel v buňkách B6 a D7 Řešení: Výsledky: ČČČČ ÚKOL

40 Vytvořte následující tabulku, která udává množství prodaného ovoce a zeleniny ovoce uložte soubor pod názvem ovoce rozšiřte sloupec B tabulku doplňte - využijte vzorců vyplněnou tabulku uložte ÚKOL řešení

41 Řešení B4*C4 B5*C5 B6*C6

42 Operace s řádky a sloupci  Vložení řádku, sloupce Vložit → Řádek Sloupec vloží se tolik řádků, kolik je jich označených  Odstranění řádku, sloupce Úpravy → Odstranit  Úprava šířky sloupce podle nejširšího údaje 2 krát Lt na rám mezi A a B Formát → Sloupce → Přizpůsobit  kurzor ve sloupci List 7 PTPT PPPP

43 Formát buňky - detailní nastavení Formát → Buňky – Formát buněk pokračování PPPP PTPT

44 Formát buněk  Záložka Číslo můžeme nastavit číslo s oddělenými tisíci, se symbolem měny nejprve se vytvoří buňka s prostými čísly a potom se nastavuje formát (u čísel neoddělujeme tisíce – to se nastaví na této záložce dodatečně) pokračování PPPP

45 Formát buněk: záložka Číslo - Druh  Obecný nezmění buňku – nechá původní napsání, používá se v případě, když chceme z nějakého formátu vrátit zpět do původního stavu  Datum nastavení vhodného formátu – DD:MM:RRRR – vybrat např.: , 8. prosince 2004 soubor POKUS: oddělení tisíců přidání Kč za číslo desetinná místa  Číslo změna počtu deset. míst, oddělovač →  Měna např. Kč – přidat za nějaké číslo pokračování PPPP ÚKOL

46 Formát buněk: záložka Číslo - Druh  Čas  Procenta přidá se znak a číslo se vynásobí → 2000%  Zlomky číslo v celém tvaru a potom zlomek s lomítkem 0,5 → 1/2  Matematický u vysokých čísel – 1,5E+05  Text číselná buňka se bude chovat jako textová vzorce ji nebudou počítat pokračování PPPP

47 Formát buněk: záložka Číslo - Druh  Speciální telef. číslo, směrovací číslo  Vlastní pokud chci použít za číslem jednotky např. 15 tun  musím jednotky (tuny) definovat v nastavení formátu buňky List 7 pokračování PPPP

48 Formát buněk: záložka Zarovnání  Zarovnání vodorovně navíc Do bloku a Vyplnit, …  Zarovnání svisle Na střed, Dolů, Do bloku, …  Orientace natočení textu  Nastavení textu Zalomit text Přizpůsobit buňce Sloučit buňky rozšiřuje možnosti 3 ikon na panelu nástrojů pokračování PPPP

49 Formát buněk záložka: Písmo a Ohraničení  Záložka Písmo stejné jako ve Wordu  Záložka Ohraničení nejdřív typ (styl) čáry, barvu a potom vybereme ohraničení pomocí velkých tlačítek nebo malých a nebo kliknutím do náhledu tabulky soubor POKUS: úprava tabulky písmo – velikost, barva, řez ohraničení buňky, tabulky k úpravě pokračování PPPP ÚKOL

50 Formát buněk: další záložky  Záložka Vzorky pro pozadí buněk – nejdřív barvu a potom vzorek  Záložka Zámek pokud nechceme, aby se buňky dále editovali soubor POKUS: úprava tabulky – stínování PPPP k úpravě ÚKOL

51 každá buňka může mít jinou grafickou úpravu změny se vztahují pouze na aktivní buňku, blok  Zarovnání obsahu buňky jako odstavec ve Wordu - text zarovnává automaticky nalevo, číslo napravo – můžeme zněnit  Řez, typ, velikost písma stejně jako ve Wordu  Barevný podklad buňky - ikona kyblíku Barva výplně  Barva písma textu v buňce - ikona velkého potrženého písmene A Barva písma  Čáry a ohraničení v buňkách – ikona rámečku Ohraničení PPPP Úprava buněk a tabulky – použití ikon

52 ovoce Upravte tabulku v souboru ovoce podle pokynů do následující podoby ohraničení jednotlivých buněk ohraničení celé tabulky vybarvení některých buněk tabulky ÚKOL

53 Tvorba vzorců (pro pokročilé) zadání vzorců  ručně napsání přesné specifikace vzorce předpokládá znalost syntaxe vzorce  ikona AutoSum nabízí pouze některé  pomocí průvodce – je delší, ale snazší úprava již vytvořeného vzorce ručně – F2 kliknutím na tlač.

54 Nejpoužívanější funkce (vzorce)  matematické SUMA – součet  statistické PRŮMĚR MIN – minimální hodnota MAX – maximální hodnota POČET  logické KDYŽ – podmínka  vyhledávací Vyhledat pokračování

55 Rozkopírování vzorce do buněk  v tabulce existuje většinou více řádků, u kterých je třeba vyrobit stejný vzorec  v Excelu lze rozkopírovat vzorec do ostatních řádků – přizpůsobí hodnoty ve vzorcích vždy na konkrétní řádek Lt kliknout na buňku, kterou budeme kopírovat nastavit myš na pravý dolní roh buňky – tvar myši → černý křížek stiskneme a držíme Lt a táhneme požadovaným směrem uvolníme Lt procvičení

56 Excel přizpůsobí vzorec právě aktuálnímu řádku vytvořte tabulku podle vzoru uložte pod názvem kina doplňte buňku B5 a E2 (vzorec) E2 rozkopírujte do E3, E4 B5 rozkopírujte do C5 - E5 ÚKOL

57 Úkol  upravte tabulku v souboru kina podle vzoru kina ÚKOL

58 Procvičení - funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX  otevřete soubor FUNKCE  doplňte tabulku s použitím jednoduchých vzorců (využijte rozkopírování)  hodnotu průměru nastavte na 2 deset. místa  vystínujte řádky se vzorci žlutou barvou  u hlavičky je orientace zarovnání posunuta o 45 o, zarovnání na střed CD řešení ÚKOL

59 CD

60 Vkládání seznamů (řad) Automatické seznamy (řady) předem definované posloupnosti údajů, které lze vložit pomocí počátečního údaje v seznamu (např.: měsíce, dny, roky,..)  Rozkopírování údajů do ostatních buněk napíšeme 1. údaj do buňky a táhneme za pravý dolní roh (černý křížek) přes buňky, které chceme vyplnit pokračování PPPP

61 Automatické seznamy (řady) stačí napsat 1 – 2 údaje a rozkopírovat do ostatních buněk  dny v týdnu pondělí, …….  měsíce březen, ……  1. čtvrtletí,…….  čísla 1, …… 1, 2, ……. číselná řada lichých čísel: 1, 3, 5, …. 10, 60, ……. začít psát řadu, natáhnout Pt – vybrat řadu uchopíme Lt procvičení uchopíme Pt PPPP

62 v souboru POKUS napsat pondělí, ……. leden, …… 1. čtvrtletí, …. číslici 1, …… číslici 1,2, ….. číslice 1, 3, 5, … číslice 10, 50, … PPPP a rozkopírovat do ostatních buněk ÚKOL

63 Zhotovení vlastní tabulky (Př. 1)  vytvoření tabulky : Seznam žáků třídy... zaneste údaje do tabulky (viz vzor) uložte pod názvem seznam_zaku doplňte tabulku (funkce – průměr) upravte vzhled tabulky ukázka řešení ÚKOL

64 Vlastní tabulka - vzor

65 Tisk a předtisková příprava Soubor → Náhled nebo ikona Náhled tlačítka  Lupa  Tisk  Vzhled  Okraje  Zobrazit konec stránek  Zavřít pokračování Tisk: Soubor → Tisk větší možnosti než ve Wordu důležitá předtisková příprava Náhled na tabulku:

66 zavřeme Náhled, objeví se čárkovaná čára – vyznačí oblast tisku v náhledu není vidět celá tabulka – tabulka by se vytiskne na více papírech pokračování

67 pokud chci mít tabulku vytištěnou na 1 papíru: Náhled  Zobrazit konce stránek: myší posuneme čárkovanou modrou čáru směrem doprava vrátíme se přes Náhled do normálního zobrazení čárkovaná čára nám ukáže oblast tisku pokračování

68  Připravte pro tisk tabulku Seznam žáků třídy... ze souboru seznam_zaku  tabulku vytiskněte ÚKOL

69 Oblast tisku Soubor  Oblast tisku  Nastavit oblast tisku nejprve musíme označit oblast pro tisk

70 Vzhled stránky – záložka Stránka Soubor → Vzhled stránky – Stránka:  Orientace Na výšku, Na šířku  Měřítko Upravit na:  měníme velikost (90% - pokud se nevejde na papír)  Formát papíru – A4

71 Vzhled stránky – záložka Okraje  k nastavení okrajů  Vycentrovat na stránce Soubor → Vzhled stránky – Okraje:

72  umožní nastavit text, který se bude objevovat na každé stránce Vzhled stránky – záložka Záhlaví a Zápatí Soubor → Vzhled stránky – Záhlaví a zápatí:

73 Vzhled stránky – záložka List  Oblast tisku pokud chceme vytisknout pouze část tabulky – doplníme rozsah buněk  Tisk názvů  Tisk Mřížka - standardně se šedá mřížka netiskne  Pořadí tisku stránek způsob, jak budou vyjíždět stránky za sebou Konec Soubor → Vzhled stránky – List:

74 Excel – Informatika (VP – Informatika) 7. – 8. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.  Windows XP Professional  MS Office  Zoner - České kliparty  učebnice: Excel pro školy 30 příkladů v Excelu – P. Navrátil Excel v příkladech – Z. Matúš Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)www.zsrozmital.cz


Stáhnout ppt "Microsoft Excel Informatika – 7. ročník VP – Informatika – 8. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google