Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky, stěžejní úkoly pro další období Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 6. března 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky, stěžejní úkoly pro další období Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 6. března 2008."— Transkript prezentace:

1 Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky, stěžejní úkoly pro další období Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 6. března 2008

2 Obsah Úvod Energetický zákon Ceny v oblasti elektroenergetiky Ekologická legislativa Závěr

3 Činnost SVSE se soustřeďovala na připomínky - k návrhu novely energetického zákona, - k problematice otevřeného trhu s energiemi. Úvod (1)

4 Úvod (2) Cíle SVSE   Prosazení oprávněných zájmů spotřebitelů a samovýrobců při aktualizaci vyhlášek a tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů včetně zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce   Eliminace dominantního vlivu v oblasti elektroenergetiky a plynárenství

5 Úvod (3)  ERÚ reguluje ceny monopolních činností  EGÚ Brno je řešitelem zprávy „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky … “, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ

6 Úvod (4)   SVSE nebyla v roce 2007 účastníkem řešení studie EGÚ Brno – Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2008   Aktivně projednávala problémové záležitosti přímo s MPO a ERÚ

7 Energetický zákon (1)  Připomínkování návrhu novely energetického zákona  Mezirezortní připomínkové řízení  Dokončení legislativního procesu v roce 2008  Přepokládaná účinnost od roku 2009

8 Energetický zákon (2)  Slučování odběrných míst zahrnutí vzájemně propojených technologických celků pod jedno odběrné místo  Definování pojmů RDS a LDS u řady LDS energetika často není hlavním oborem činnosti

9 Energetický zákon (3)  Povinnosti provozovatelů sítí rozšířit o náhradu škody v případě, že výpadek dodávky je zapříčiněn pochybením provozovatele  Stavy nouze zásadní je spolehlivé vyrozumění odběratelů

10 Ceny v oblasti elektroenergetiky (1) Systémové služby P latbou za systémové služby zatížit všechny účastníky trhu, tedy i výrobce. U výrobce se často jedná o výpadky velkých bloků, které vyvolávají nutnost využití podpůrných služeb.. Český zákazník platí systémové služby pro výrobu elektřiny, která je exportována. Platí tedy i za to, co si neobjednal, z čeho má prospěch někdo jiný. Jak dál???

11 Ceny v oblasti elektroenergetiky (2) Obnovitelné zdroje Vícenáklady způsobené provozem OZE je nutné v celé výši přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných položkách ceny za elektřinu. Do budoucna existuje riziko dalšího nárůstu potřeby podpůrných služeb.

12 Ceny v oblasti elektroenergetiky (3) Obnovitelné zdroje - t ransparentnost nákladů Provést analýzu dostupných dat a aktualizovat studii vlivu OZE s cílem stanovení očekávané velikosti navýšení nákladů na nákup podpůrných služeb, zejména ve vazbě na provoz větrných elektráren. Dále tuto problematiku řešit ve spolupráci s EGÚ, ERÚ a ČEPS.

13 Ceny v oblasti elektroenergetiky (4) Zvýhodnění obyvatelstva Sazby kategorie „D“ jsou v porovnání se sazbami „C“ zvýhodněny, což platí pro platby za jistič i pro ceny silové elektřiny dodavatele poslední instance. Je žádoucí odstranit tyto disproporce.

14 Ceny v oblasti elektroenergetiky (5) Unbundling ČEZ při slučování s RDS argumentoval snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu. Proběhl proces restrukturalizace. Výsledky jsou již patrné, náklady klesají, přesto ceny mají zcela odlišnou tendenci. Ze strany ERÚ je příslib akceptování („nějaký koeficient“) ve 3. regulačním období.

15 Ceny v oblasti elektroenergetiky (6) Decentrální výroba Požadovat příspěvek za veškerou vyrobenou elektřinu. Pro rok 2008 zůstalo zachováno na všech napěťových úrovních dle původního CR; ERÚ uvažuje o zrušení.

16 Ceny v oblasti elektroenergetiky (7) Rezervovaná kapacita Neuplatnění sankcí u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 % (stávající znění). Návrh

17 Ceny v oblasti elektroenergetiky (8) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Dopad současně platné úpravy na odběratele Potíže působí zejména provozovatelům LDS s rozsáhlejšími kabelovými sítěmi, kde nejsou k dispozici cenově přijatelná technická řešení (induktivní kompenzátor). U velkých odběratelů pak vzniká problém na technickém základě reakční doby kompenzačních regulátorů a běžnou záležitostí jsou drobná krátkodobá překývnutí do kapacity. Ta se kumulují a následně vzniká základ pro postih ze strany distributora, případně i SEI.

18 Ceny v oblasti elektroenergetiky (9) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Doporučujeme úpravu v CR ERÚ. Možným řešením je pro kapacitní účiník například: 0,995 – 10 Kč 0,97 – 0,995100 Kč/MVArh méně než 0,97400 Kč/MVArh

19 Ekologická legislativa (1) Povolenky CO 2  Výrazný dopad do ceny elektřiny.  Je žádoucí stanovit pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů, resp. rozvoj CZT a především garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012.  Současný návrh jde dál, nebude alokace, ale aukce; pro energetické společnosti už od roku 2013.  To vše přispívá k dalšímu snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

20 Ekologická legislativa (2) Ekologické daně  Velmi nejasné podmínky uplatňování osvobození energií od daně.  ČR koná opět na rámec směrnic EU.  Základní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákony.  Další kroky „reformy“ jsou před námi, a s tím související růst cen energií.

21 Závěr V roce 2008 se zapojit do procesu přípravy cen a tarifů v oblasti elektroenergetiky – EGÚ Brno. Pokračovat v diskusi s MŽP, MPO, MF s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy. Pokračovat v diskusi s MŽP, MPO, MF s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy.

22 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky, stěžejní úkoly pro další období Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 6. března 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google