Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z anatomie dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z anatomie dne"— Transkript prezentace:

1 Přednáška z anatomie dne 1.12.04
Trávicí systém 1.

2 Systema digestorium Cavitas oris Pharynx, hltan Oesophageus, jícen
Gaster, žaludek Intestinum tenue Hepar, játra Pankreas Intestinum crassum

3 Obecná stavba trubice trávicí
Stěna trávicí trubice 4 vrstvy Sliznice-tunica mucosa vystýlá celou trubici a vytváří:řasy-plicae, papily, klky-villi. Na povrchu je epithel, pod ním lymfatická tkáň, žlázy – endokrinní buňky Podslizniční vazivo – kolagennní vazivo Svalová vrstva – stratum circulare, stratum longitudinale Povrchová vnější vrstva tunica adventitia (mimo pobřišnici), jinak tunica serosa

4 Cavitas oris Rima oris – štěrbina ústní
Isthmus faucium – úžina hltanová přechod do hltanu Labia oris Buccae Palatum m.mylohyoideus, m. geniohyoideus Spodina úst Lingua Vestibulum oris Cavitas oris propria

5 Vestibulum oris Štěrbina ohraničená zevně rty – labia oris, navnitř zuby – dentes, zvenčí tvářemi – buccae

6 Cavitas oris propria Dentes – zuby dočasné (mléčné) 20 zubů, dvě stoličky, dva řezáky, špičák - zuby trvalé 32 zubů, tři stoličky, dva zuby třenové, špičák, dva řezáky Lingua – radix linguae, corpus linguae, apex linguae - je to útvar, který je pokrytý sliznicí (papillae linguales – podle tvaru:filiformes, conicae, fungiformes, foliatae, vallatae), obsahuje chuťové poháry – caliculi gustatorii, pomocí svých svalů je spojen s okolým Palatum, patro Tonsilla palatina Glandulae oris

7 Svaly jazyka Svaly intraglosální – začínají a končí v jazyku, jsou uspořádány ve třech na sebe kolmých směrech Svaly extraglosální – M.genioglossus od středu mandibuly do jazyka M.hyoglossus – od jazylky do jazyka M.styloglossus – od proc.styloideus do jazyka M.palatoglossus – od okraje měkkého patra do jazyka

8 Inervace jazyka Špička a část těla jazyka jsou inervovány n. lingualis (n. trigeminus) a chorda tympani (n. facialis) Zbytek těla jazyka je inervován n.glossopharyngeus Kořen jazyka je inervován n. vagus

9 Palatum - patro Horizontální přepážka, která odděluje ústní dutinu od dutiny nosní Palatum durum podkladem palatum osseum (processus palatiny maxillarum, laminae horizontales Palatum molle – aponeurosis palatina, (pokračující z periostu palatum osseum), do této aponeurosy se upínají musculi palati mollis et faucium

10 Tonsilla palatina Patrová mandle, lymfatický orgán oválného tvaru. Je uložená v isthmus faucium ve fossa tonsilaris Je to jeden z orgánů systému obrany organismu.

11 Poznámka číslo 1 - tonsilitis
Chronická recividující tonzilitida jde ruku v ruce s blokádou hlavových kloubů, nejčastěji C0/C1, mají tendenci přetrvávat. Blokáda v této oblasti zvyšuje náchylnost k recidivujícím angínám

12 Glandulae oris – slinné žlázy
Glandulae salivariae minores – tubulozní, tubuloalveolární slinné žlázy, uložené v slizničním nebo podslizničním vazivu (gl. Labiales, buccales, molares, palatinae, linguales Glandulae salivariae majores: Glandula parotis – leží vzadu na m.masseter Glandula submandibularis Glandula sublingualis

13 Musculi palati mollis et palatini
M. tensor veli palatini – napínač měkkého patra M. levator veli palatini – zdvihá měkké patro při polykání a při řeči M. uvulae – mění tvar a délku čípku M.palatoglossus –viz svaly jazyka M.palatopharyngeus – zdvihač hltanu

14 Pharynx - hltan Fornix pharyngis – jejím prostřednictvím přirostlá k periostu lebeční baze Do hltanu se otvírají tři prostory Dutina nosní Dutina ústní Aditus laryngis – kraniálně ohraničen příklopkou hrtanovou epiglottis => hltan se dělí na a) pars nasalis pharyngis (nosohltan) ústí Eustachova trubice b) pars oralis pharyngis c) pars laryngea pharyngis

15 Svalovina hltanu Svalovina hltanu je příčně pruhovaná svalovina, uspořádaná jako mm. constrictores pharyngis superior, medius, inferior mm. levatores pharyngis m. stylopharyngeus, m. palatopharyngeus, m. salpingopharyngeus

16 Pohled zezadu do hltanu

17 Oesophageus - jícen Trubice dlouhá 25 cm, navazuje na hltan ve výši obratle C6 V oblasti Th10 prochází skrze hiatus oesophageus bránice a v oblasti Th11 ústí do žaludku v jeho ostium cardiacum Jícen má tři části: pars cervicalis, pars thoracica, pars abdominalis

18 Stavba stěn jícnu Sliznice – vytváří hvězdicovitý průřez jícnu
- je krytá mnohovrstevným dlaždicovým epithelem Podslizniční vazivo – je mohutné Svalovina jícnu – v horní třetině jícnu příčně pruhovaná svalovina, zbytek hladké svalstvo

19 Obrázek jícnu a žaludku

20 Detail průchodu jícnu bránicí a tzv. Frenoesofagická membrána

21 Uvolnění Frenoesofagické membrány
Traumatické nebo vrozená vada, umožňuje posun žaludku do hiatus oesophageus => vznik potíží, bolest, dráždivý žaludek tento stav se nazývá brániční kýla

22 Gaster - Žaludek Je uložen v dutině břišní pod levou brániční klenbou regio hypochondriaca sinistra odtud jde žaludek doprava dolů do regio epigastrica (krajina břicha mezi levým a pravým žeb. Obloukem) Kardie vústění jícnu shora do žaludku Pylorus zúžené místo, na které navazuje tenké střevo

23 Poznámka číslo 2 Bolesti vznikající v žaludku a dvanáctníku vyvolávají reflexní změny pohybového ústrojí => blokády Th4-Th8 blokády v hlavových kloubech zvýšené napětí v torakálním úseku SI posun zvýšené napětí břišních svalů (více na pravé straně)


Stáhnout ppt "Přednáška z anatomie dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google