Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Korintským 12:1-7 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2 Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Korintským 12:1-7 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2 Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám,"— Transkript prezentace:

1 1 Korintským 12:1-7 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2 Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. 3 Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. 4 Jsou různé dary, ale tentýž Duch, 5 jsou různé služby, ale tentýž Pán, 6 jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. 7 Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku:

2 DARY 1 Korintským 12:8 jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9 dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10 jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11 To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.

3 Služebnosti Efezským 4:11 To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele - 12 pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, 13 abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.

4 Služebnosti Řimanům 12:6 Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; 7 kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; 8 kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.

5 USILUJTE O DUCHOVNÍ DARY 1 Korintským 14:1 Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Lukáš 19:20 Přišel další a řekl: `Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku, 21 neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.´ 22 Řekne mu: `Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. 23 Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem.´ 24 Své družině pak řekl: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!´


Stáhnout ppt "1 Korintským 12:1-7 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2 Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám,"

Podobné prezentace


Reklamy Google