Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plagiarismus a vše kolem citací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plagiarismus a vše kolem citací"— Transkript prezentace:

1 Plagiarismus a vše kolem citací
Úvod do studia

2 Další program předmětu Úvod do studia
Přednáška č. 1: plagiarismus a vše kolem citování pokusíme se stihnout dnes Přednáška č. 2: jak získat ty správné zdroje pro vaši práci součástí i příprava na kolokviální test nutné nahradit XXX Přednáška č. 3: možný postup při psaní textu a jakým obecným chybám se vyhnout 8.12. Kolokviální test: od 8h a 9h dvě skupiny pak další dva termíny v lednu a jeden po začátku LS © 2008 RZ

3 Jsou písemné práce zbytečné?
NEJSOU… v práci se budete písemně vyjadřovat po celý zbytek života aplikujete obecně využitelné schopnosti: pochopení tématu vyhledání relevantních zdrojů zpracování zdrojů stručné a přitom výstižné vyjadřování psaní se nedá zcela naučit jsou ale jistá pravidla, jejichž dodržování vám neublíží © 2008 RZ

4 Cesta od zadání k práci u studenta moderního věku… (cca 10 stran)
varianta A: vyrazím na servery typu snad už to někdo sepsal změna jména- hotovo zabraný čas: 30 minut, cena: 30 Kč varianta B: učitel je blb, jistě zadal to samé téma loni, zeptám se kolegů o rok přede mnou zabraný čas: 1 hodina, cena: X piv nebo panáků dle náročnosti dodavatele varianta C: zadám téma do Googlu nějak to slepím z prvních dvou odkazů zabraný čas: pár hodin, cena: 0 Kč varianta D: seženu zdroje, zpracuji je, napíšu originální a zajímavou práci zabraný čas: nejméně týden, cena: spousta nervů © 2008 RZ

5 Definice plagiátorství
Plagiátorství je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní. © 2008 RZ

6 Co je plagiátorství v praxi?
© 2008 RZ

7 Kdo s koho? psaní písemných prací na VŠ je dnes skoro válkou mezi studenty a učiteli pamatujte: vyučující, pokud tématu rozumí a je ochoten si práci alespoň letmo přečíst, vždy plagiarismus odhalí navíc také on má počítač indexace internetu v Googlu UP se účastní projektu, díky kterému probíhá automatické srovnávání se všemi pracemi v ČR a velkou částí zahraničí © 2008 RZ

8 Výmluvy a důsledky obrana studentů:
„Nevěděl jsem, že to není povoleno“ „Ztratil jsem zdroj“ „Přidal jsem několik vlastních slov“, „Použil jsem jen pár slov/vět z mnoha“ „Autor je mrtev“ za provinění obvykle následuje sankce viz instrukce proděkana přepsání práce, opakování předmětu možnost disciplinárního řízení © 2008 RZ

9 Kde si můžu oddechnout ne vždy je třeba být tak striktní
ústní prezentace, referáty cílem seznámit publikum s problémem jiná kritéria než originalita zdroje ale neopomenout esej cílem vyjádřit svůj postoj důležitá forma vyjádření, originalita © 2008 RZ

10 Jak se plagiátorství vyhnout?
není ovšem zločinem vyjít z myšlenek a textů ostatních ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JE UVÉST ZDROJ, pokud jste použili: myšlenky, teorie, či názory jiné osoby/osob/instituce fakta, statistiky, grafy, diagramy (jinak řečeno jakékoliv informace), které nejsou obecně známé přímé citace či parafrázovaní psaného či mluveného projevu jiné osoby © 2008 RZ

11 Jak zdroj uvést? systém přímých a nepřímých citací
vždy východiskem originální verze textu zdroje © 2008 RZ

12 Přímá citace kdy ne použijeme něco ze zdroje slovo od slova
nezaměňovat s přímou řečí i při překladu z cizího jazyka odlišení v textu (uvozovky, petit) kdy použít přímou citaci: skvěle podporují vaše tvrzení uvádějí něco nového a zajímavého a není zde způsob, jak byste to řekli lépe k vyjádření přímé řeči jiné osoby, navíc pokud je expresivní či výrazově nezvyklé citace jsou výjimečné citujete názory jiné osoby a nechcete její pohled dezinterpretovat zvláštní případy (pevně vázané obraty) kdy ne pouhé zaplácnutí místa (lenost) s částí textu si nevíte rady © 2008 RZ

13 Přímá citace- příklad Původní text:
Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Edgar Faure, předseda vlády, deklaroval: „Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

14 Přímá citace- špatný příklad
Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Francie dlužila svým sousedům kompenzaci a tak předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

15 Nepřímá citace přejímáme ze zdroje pouze některé údaje a dále je upravujeme stále musíme uvést zdroj!!! nutnost skutečné změny předlohy (nejen kosmetické!) opět: přímá/nepřímá citace nesouvisí s přímou řečí! © 2008 RZ

16 Nepřímá citace- příklad
Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Nepřímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Ačkoliv předseda vlády Edgar Faure nesouhlasil s principem supranacionality, byl ochoten v tomto směru ustoupit a přesunout některé pravomoci na nadnárodní instituce. (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

17 Kolik přímých a nepřímých citací může být v práci?
není možné mít jednotná doporučení nepřímé téměř neomezeny (ale rozdíl v druzích práce) omezení u přímých citací pamatovat na účel přímých citací 10 % u odborného textu max. 30 % u seminární práce ne jeden zdroj či jedna dlouhá citace © 2008 RZ

18 Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad
Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 1: Nepřímá citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a jednání lze označit jako neúspěšná. Britský premiér Tony Blair na závěr summitu vyjádřil svou nespokojenost se způsobem jednání v Nice. (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

19 Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad
Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Kombinace přímé a nepřímé citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a průběh jednání i jeho výsledky lze označit jako neúspěšné. Ostatně britský premiér Blair uvedl: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

20 Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad
Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Přímá citace: van Grinsven hodnotí průběh summitu takto: „Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: ‘Takto nelze dále pokračovat v práci.’“ (odkaz na zdroj) © 2008 RZ

21 Obecně známá informace
ne za vším musí být odkaz na zdroj text není jen soupisem citací přímých a nepřímých obecná známost= vědění průměrné osoby „země je kulatá“ „týden má sedm dní“ odborník vs dělník ve šroubárně práce složená pouze z obecně známých informací nesplní nikdy zadání! jisté zdroje již ze své povahy obsahují pouze obecně známé informace nepřejímat odjinud slovo od slova řiďte se citem, při pochybách vždy volba pro odkaz na zdroj! © 2008 RZ

22 Obecně známá informace- příklady
Je obecně známou informací: Mirek Topolánek po prohraných krajských volbách čelil kritice některých politiků ODS. Poslanecká sněmovna má 200 členů. Dle Čl. 10a z. č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) mohou o přijetí některých mezinárodních smluv rozhodovat i občané v referendu. Špatné použití: Po debaklu ODS v krajských volbách 2008 hejtman Bendl Topolánkovi vzkázal: „Měl by odstoupit, již to nezvládá“. Poslanecká sněmovna má zbytečně 200 členů. Volební účast ve volbách do PS v červnu 2006 byla 65,8%. Česká ůstava dovoluje alternativně využití referenda pro přijetí některých mezinárodních smluv. © 2008 RZ

23 Důvody pro citování NENÍ OSTUDOU CITOVAT !!!
citování není samoúčelnou ztrátou času!!! proč to děláme?: návaznost na předchozí poznání (není výzkum styl tabula rasa) vymezení vlastní práce uvedení čtenáře do souvislostí etika + právní povinnost §31 z.č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) NENÍ OSTUDOU CITOVAT !!! © 2008 RZ

24 Střelba do vlastních řad a co také nejde
text + na konci seznam použité literatury nedělá se to i v lepších rodinách? vědecká práce vs učebnice ano, i vyučující se plagiarismu dopouštějí bohužel často platí „Quod licet jovi, non licet bovi“ není omluvou pro vaše chování proč ale je vědecký text bez citací špatný? co ještě skutečně použili a do jaké míry co je přímá a nepřímá citace, co vaše myšlenky? styl 30 položek v seznamu, 2 v textu… výmluva na hodně četby, z každého zdroje tak trochu role obecně známých informací co není OZI vždy musí jít dohledat k původnímu zdroji pracnější, ale jde to odkazovat hned na začátku (ne „dodělání na konci“) © 2008 RZ

25 Formální náležitosti citování
nestačí samotné přiznání zdroje, důležitá je i forma není nepostradatelné, ale konzervativnost akademického prostředí při vaření dobrého textu je třeba dodržovat recept různé druhy metod citování přírodní vs společenské vědy nedotýká se rozdělení na přímé a nepřímé citace, logika všude zachována!!! co všechno patří mimo hlavní proud textu: nejen citace zdrojů, ale i… © 2008 RZ

26 Co lze mít mimo hlavní text
odkaz na rozšiřující literaturu v kterých dalších zdrojích se o dané věci píše (v textu nechceme rozebírat) vodítko pro čtenáře, doklad erudovanosti autora rozdíl mezi odkazem na literaturu a citací © 2008 RZ

27 Co lze mít mimo hlavní text
vysvětlivka kde nechceme zatěžovat text, ale musíme se o informaci podělit i ve vysvětlivce se musí uvádět zdroj (pokud je potřeba) © 2008 RZ

28 Metody citování jakým způsobem propojit hlavní text se skutečnostmi, které se ocitají mimo něj systém „vše v poznámkách pod čarou“ středoevropský přístup, také právně-historický citace, vysvětlivky i odkazy na literaturu dohromady, vždy v p.p.č. systém kombinace poznámek/vysvětlivek za textem a citací v textu časté v USA či přírodních vědách citace do závorky v podobě příjmení autora, rok vydání publikace a strana plná bibliografie na konci knihy oba systémy mají své výhody i nevýhody právní prostředí v ČR tradičně používá přístup první problém obsáhlosti p.p.č. lze řešit zkracováním u literatury i v p.p.č. stejný přístup jako v anglosaském systému (příjmení, rok, strana) u bezprostřední stejné následující citace značka Tamtéž © 2008 RZ

29 Příklad: odborný text psaný metodou vše do poznámek pod čarou

30 Příklad: odborný text psaný kombinovanou metodou

31 Normy citování zdrojů jakou formou ocitovat použité materiály?
ne úplně jednoduché- každý zdroj se cituje odlišně norma není bohužel ve vědeckém světě jednotná v ČR ale oficiální norma pro citace ČSN ISO 690 (leden 1997) „Tato norma specifikuje prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. v těchto publikacích, a patentových dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací získaných z pramenné publikace.“ (norma ČSN ISO 690, s. 1). forma citování tištěných dokumentů důležité je vše, včetně formátování písma či interpunkce © 2008 RZ

32 ČSN ISO 690- monografie pro citaci zdroje do seznamu literatury (ne do p.p.č.!) citace má obsahovat: příjmení a jméno nebo iniciály osobního (křestního) jména autora (autorů), název publikace, pořadí vydání (jen pokud je vydání jiné než první), místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, rozsah publikace (počet stran určuje číslo poslední stránky), standardní číslo (ISBN). podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. příklad: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu : pozitivismus naopak. 2. vydání. Olomouc : UP Press, s. ISBN © 2008 RZ

33 ČSN ISO 690- monografie poznámky:
z cizího jazyka nic nepřekládáme více autorů odlišujeme čárkou, co když je jich mnoho? u editora uvést v závorce funkci kde není autor uvádí se rovnou název příklad č. 2 (cizojazyčná publikace): GRIMM, Dieter. Was ich sagen möchte. München : C.H. Beck, s. ISBN příklad č. 3 (více než tři autoři): NOVÁK, Josef, a kol. Dnes a zítra. Olomouc : UP Press, s. ISBN © 2008 RZ

34 ČSN ISO 690- část monografie
pokud citujeme knihu do p.p.č. (přímá či nepřímá citace) citace má obsahovat příjmení a jméno nebo iniciály osobního (křestního) jména autora (autorů), název publikace, pořadí vydání (jen pokud je vydání jiné než první), místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, lokace části dokumentu: nejčastěji vymezené číslem první a poslední strany, na níž je uveřejněna. podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání, rozsah stran. příklad: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu : pozitivismus naopak. 2. vydání. Olomouc : UP Press, 2001, s © 2008 RZ

35 ČSN ISO 690- část sborníku co je to sborník citace má obsahovat
příjmení a iniciály osobního (křestního) jména autora (autorů) stati, příspěvku, název stati, příspěvku, latinskou předložku in (= v), jméno editora (editorů) sborníku, název sborníku, pořadí vydání, místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, lokace zdrojového dokumentu (rozsah stati je vymezen číslem první a poslední strany, na níž je stať uveřejněna) podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno (autor příspěvku). Název příspěvku. In PŘÍJMENÍ, Jméno (editor sborníku) (ed.), Název sborníku. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Lokace příspěvku (rozsah stran). příklad: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu : Jhering není mrtev. In BRILL, Pavel (ed), Pozitivní právo. Olomouc : UP Press, 2006, s © 2008 RZ

36 ČSN ISO 690- články z časopisů (a novin)
citace má obsahovat příjmení a křestní jméno autora (autorů) článku (v novinách je mnoho článků vydáno pod značkou, pak se autor vynechává), název článku, název zdrojového dokumentu (časopisu, periodické publikace), lokace zdrojového dokumentu: rok vydání, číslo svazku (noviny sice mají ročník i číslo, ale obyčejně je jednodušší uvést datum vydání), rozsah článku vymezený číslem první a poslední strany, na níž je uveřejněn. podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název novin, rok vydání, ročník časopisu, číslo časopisu (nebo datum vydání), strany od-do. příklad: NOVÁK, Jan. Paroubek se směje. MF Dnes, 2006, roč. 19, č. 196, s. A2. HALADA, Jan. Princip subsidiarity. Právník, 2005, roč. 138, č. 11, s příklad č. 2 (využito data): NOVÁK, Jan. Topolánek se směje. MF Dnes, 14. září 2006, s. A2. © 2008 RZ

37 ČSN ISO 690- upozornění citace v textu vs citace v seznamu literatury
v citacích v textu citujeme vždy konkrétní stranu (rozsah) necitujeme ISBN a celkový počet stran v seznamu literatury celkový rozsah článku, případně části sborníku příklad (seznam literatury): NOVÁK, Josef, a kol. Dnes a zítra. Olomouc : UP Press, s. ISBN příklad (citace v textu): NOVÁK, Josef, a kol. Dnes a zítra. Olomouc : UP Press, 2001, s příklad (opakovaná citace, viz metody citování) NOVÁK 2006: c.d., s Tamtéž, s. 45. © 2008 RZ

38 Norma ČSN ISO 690-2: elektronické zdroje
platná od roku 2000 shodné zásady jako ČSN ISO 690- cílem poskytnout dostatek informací pro vyhledání co je stejné: údaje do citace přebíráme z původního dokumentu struktura citací, u elektronických se uvádí navíc prvky je charakterizující (datum citování, adresa zdroje atd.) rozdíly oproti tištěným zdrojům: dynamičnost internetu pomůcky: nástroj cached v Googlu © 2008 RZ

39 Norma ČSN ISO 690-2: elektronické zdroje
co jsou elektronické zdroje dle normy 690-2: elektronické monografie, databáze a počítačové programy elektronické seriálové publikace elektronické nástěnky, diskusní fóra a elektronické zprávy charakteristika elektronických dokumentů: druh nosiče – uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM] vydání – například verze programu datum aktualizace či revize –aktualizace mohla způsobit změnu obsahu původního dokumentu datum citování – den, kdy jste dokument navštívili a použili ve svém textu; uvádí se v hranatých závorkách například takto: [cit. 1. července 2006] údaj o dostupnosti (kde se dá dokument najít- URL) – uvozujeme souslovím např. „Dostupný z“, zdroje se uvádí mezi znaky < > (špičaté závorky) takto: <http://www.sweb.cz/szbp> © 2008 RZ

40 ČSN ISO 690-2: internetové stránky
podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název monografie nebo www stránky [druh média]. Místo vydání : Vydavatel, datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné z <adresa stránky>. příklad (www stránka, toto je skutečný příklad podívejte se na tu stránku): LEINER, Ondřej. Bude oranžovější i senát? Voliči jdou podruhé k urnám [online]. iHNed.cz, 24. října 2008 [cit. 25. října 2008]. Dostupné na <http://domaci.ihned.cz/c bude-oranzovejsi-i-senat-volici-jdou-podruhe-k-urnam>. příklad (dokument z internetu, toto je skutečný příklad, podívejte se na něj) PLECHANOVOVÁ, Běla. The Treaty of Nice and the Distribution of Votes in the Council – Voting Power Consequences for the EU after the Oncoming Enlargement [online]. European Integration online Papers, 6th May 2003 [cit. 2. října 2007]. Dostupné na <http://eiop.or.at/eiop/pdf/ pdf>. © 2008 RZ

41 ČSN ISO 690-2: internetové stránky
co na stránce chybí vynecháme co když chybí hodně věcí? vždy alespoň název, URL a datum citování uvádět vždy plné znění URL co když stránka v jazyce flash? využívat funkcí kopírování co necitovat jako elektronický zdroj soubory PDF elektronické informační zdroje u těchto věcí to citujte jako kdyby to bylo v papírové podobě © 2008 RZ

42 Internetový časopis (sériový)
podoba citace: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu [druh média]. Datum vydání [citováno dne]. Dostupné z <adresa stránky>. příklad (podívejte se): SOULEIMANOV, Emil; SVOBODA, Karel. Čečenská válka a ruská společnost. Středoevropské politické studie [online] [cit. 2. října 2007]. Dostupné na <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=266>. program ASPI příklad: Nález Ústavního soudu ČR IV. ÚS 611/05 [Program] ASPI pro Windows verze 8.0, aktualizace z 30. září 2007 [cit. 2. října 2007]. © 2008 RZ

43 Další informace ohledně normy ČSN ISO 690 a 690-2
BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO [online]. 2001, aktualizováno 11. listopadu [cit. 2. října 2006]. Dostupné na <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>. BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. 6. listopadu 1996, aktualizováno 20. dubna 2006 [cit. 2. října 2006]. Dostupné na <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>. TKAČÍKOVÁ, Daniela. JAK zpracovávat bibliografické citace [online]. 1998, aktualizováno 26. června 2005 [cit. 2. října 2006]. Dostupné na <http://www.knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html>. © 2008 RZ

44 Citační pomůcky na internetu: www.citace.com

45 Citační nástroje na internetu: www.citace.com

46 Citační nástroje na internetu: www.citace.com

47 Citace dle zahraničních norem
byť norma mezinárodní, existuje množství dalších systémů nejznámější v zahraničí Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) MLA (Modern Language Association) Style (http://www.mla.org/style/) Harvard Manual of Style (http://www.library.uwa.edu.au/education_training___and___support/guides/how_to_cite_your_sources/citing_your_sources_-_harvard_style ) poslední možnost- vlastní norma vždy ale splnění stejných požadavků konzistentnost veškeré údaje pro identifikaci zdroje © 2008 RZ

48 Srovnání citačních systémů (ČSN vs zahraniční normy)


Stáhnout ppt "Plagiarismus a vše kolem citací"

Podobné prezentace


Reklamy Google