Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český ráj Bc. Kateřina Smrčková. zdroj: www.chaloupka.ubytovani-ceskyraj.com zdroj: www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český ráj Bc. Kateřina Smrčková. zdroj: www.chaloupka.ubytovani-ceskyraj.com zdroj: www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika."— Transkript prezentace:

1 Český ráj Bc. Kateřina Smrčková

2 zdroj: www.chaloupka.ubytovani-ceskyraj.com zdroj: www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika

3 Ochrana přírody zdroj: www.chkocr.cz/cs/ochrana-prirody/zonace CHKO Od roku 1955 Rozloha: 181,5 km 2 Nadmořská výška: 235 m n. m. (Žehrovka) 744 m n. m. (Kozákov) Geopark Český ráj NATURA 2000 Čtyři zóny ochrany přírody

4 Geologická stavba (zdroj: STŘÍDA, NOVÁKOVÁ, 2002) Metamorfované horniny Sedimenty české křídové pánve Výlevné vyvřeliny Terciérní vulkanismus

5 Geopark UNESCO Český ráj GEOPARK GEOPARK = oblast zahrnující významné lokality z pohledu geologických věd, kde hrají důležitou roli i estetická hlediska a jejich vzácnost, která umožňuje jejich využití ve vzdělávání * říjen 2005 cca 700 km 2 Cíl: Cíl: vytvoření geoinformačního systému na území geoparku pro trvale udržitelný rozvoj regionu

6 Síť evropských geoparků 1. Reserve Geologique de Haute Provence (Francie) 2. Vulkaneifel European Geopark (Německo) 3. Petrified Forest of Lesvos (Řecko) 4. Maestrazgo Cultural Park (Španělsko) 5. Astrobleme Rochechouart Chassenon (Francie) 6. Psiloritis Natural Park (Řecko) 7. Terra Vita Naturpark (Německo) 8. Copper Coast Geopark (Irsko) 9. Marble arch caves & Cuilcagh mountain park (S. Irsko) 10. Madonie Nature Park (Sicílie) 11. Parko Culturale Rocca di Cerere (Sicílie) 12. Kulturpark Kamptal (Rakousko) 13. Eisenwurzen Naturepark (Rakousko) 14. Naturpark Bergstrasse Odenwald (Německo) 15. North Pennines AONB (Anglie) 16. Abberlay and Malvern Hills Geopark (Anglie) 17. Park Naturel Régional du Luberon (Francie) 18. North West Highlands (Scotland) 19. Geopark Swabian Alps (Německo) 20. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen (Německo) 21. Mecklenburg Ice Age Park (Německo) 22. Hateg Country Dinosaurs Geopark (Rumunsko) 23. Beigua Geopark (Itálie) 24. Fforest Fawr Geopark (Wales) 25. Bohemian Paradise (Česká republika) Zdroj: www.craj.info Zdroj: www.geoparkceskyraj.cz

7 Zdroj: www.geology.cz Geopark UNESCO Český ráj (červená linie) a Chráněná krajinná oblast Český ráj (žlutá linie)

8 Zdroj: www.geology.cz

9 Utváření krajiny I Mladší starohory – území zaplaveno mořem Starší prvohory – ústup moře Konec paleozoika – vznikla pánev – zanášena sedimenty Bažiny – ložiska černého uhlí (Tábor – Lomnice nad Popelkou) Hercynské vrásnění – lávové příkrovy + izolovaná tělasa (Tábor, Kozákov) Drahé kameny

10 Utváření krajiny II Mezozoikum – křída – oblast zaplavena mořem Mořská sedimentace + zpevňování Alpské vrásnění – rozlámání pískovcové plošiny Skalní města Mladší třetihory – neovulkanická činnost Trosky, Mužský, Vyskeř, Zebín Kvartér – dotváření krajiny Říční a větrná eroze Střídání dob ledových a meziledových - modelace

11 Geomorfologické členění SoustavaPodsoustavaCelek Česká tabuleSeveročeská tabuleJičínská pahorkatina Středočeská tabuleJizerská tabule Středolabská tabule Východočeská tabuleVýchodolabská tabule Krkonošsko-jesenická soustava Krkonošská podsoustava Ještědsko-kozákovský hřbet Krkonošské podhůří (Zdroj: DEMEK, MACKOVČIN, 2006)

12 Podnebí Mírně teplá oblast MT 10 dlouhé, teplé a suché léto krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem krátká zima, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky Významné mikroklimatické poměry Inverze Průměrná roční teplota 7 – 8°C

13 Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště JičínTurnovŽelezný Brod Průměrné srážky [mm] 550610666692883 Průměrné srážky na vybraných stanicích v blízkosti Českého ráje (Zdroj: KOLEKTIV, 1961) Roční chod srážek na stanici Mladá Boleslav (221 m n. m.) v období 1901 – 1950 (Zdroj: KOLEKTIV, 1961)

14 Průměrné měsíční teploty vzduchu [°C] na stanici Mladá Boleslav (221 m n. m.) v období 1901-1950 (Zdroj: KOLEKTIV, 1961)

15

16 Vodstvo I Utváření říční sítě: Třetihory – starší pleistocén Během vývoje řeky několikrát změnily svůj tok

17 Vodní tok Specifický odtok [l/s. km 2 ] Vodní tok Specifický odtok [l/s. km 2 ] Jizera16,47Kněžmostka2,66 Kamenice21,30Klenice2,59 Mohelka10,30Cidlina5,53 Libiňka7,85Mrlina3,30 Žehrovka5,25 (Zdroj: KOLEKTIV 1970)

18 Vodstvo II Rybníky chov ryb kolonie vodního ptactva rekreace Komárovský, Nebák, Vidlák, Věžický rybník, Jinolické rybníky, Podsemínský rybník, …

19 Vodstvo III Podzemní voda region mělkých podzemních vod kvádrové pískovce – značná infiltrace vody četné prameny Sedmihorky

20 Biota Biota středoevropských listnatých lesů Hercynská podprovincie Bioregion Hruboskalský, Mladoboleslavský, Železnobrodský, Cidlinský Fytogeografická oblast mezofytikum České mezofytikum Český ráj Zoogeografická oblast Palearktická Podoblast Eurosibiřská Provincie listnatých lesů Distrikt český

21 Flóra Rozmanitá Vliv členitosti terénu geologického podloží častých inverzí Většina nepůvodní Dnes časté monokultury Smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá, duby, lípy, břízy, jeřáby, olše, topoly, javory Brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný, Pryskyřníky, ptačince, sasanky, bledule, sněženky,...

22 Fauna Hmyz, klepýtkatci, mravenci, měkkýši, ploštice Jestřáby, drozdi, špačci, holubi, kachny, lysky, labutě, potápky Vrápenci, netopýři Kapři, štiky, parmy Mloci, čolci Krtci, ježci, hlodavci, zajíci

23

24 Půdy 8 % lehké půdy 87 % střední půdy 5 % těžké půdy Písčitohlinité Hlinitopísčité Hlinité

25 Obyvatelstvo a sídla

26 Průmysl Historie sklářství, kamenářství, textilní výroba Šperkařství Turnov Sklářství Železný Brod Textilní výroba Semily, Lomnice nad Popelkou, Železný Brod Strojírenství Mladá Boleslav, Turnov, Jičín

27 Zemědělství S – bramborářská zemědělská oblast J, V – řepařská zemědělská oblast Km 2 % rozlohy CHKO Orná půda45,8525,2 Sady a zahrady15,318,4 Louky32,5217,9 Celkem93,6551,5 (zdroj: KOLEKTIV, 2003)

28 Služby Velká města Nákupní zóny na okrajích měst Turistický ruch

29 Doprava zdroj: www.cd.cz Dobře dostupná lokalita Letní turistické autobusy Diskuze ohledně R35

30

31 Zroje CULEK, M. a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. AOPK ČR, Praha. DEMEK, J., MACKOVČIN, P. (eds.) a kol. (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2. vyd., Brno. 582 s. HOLUB, V., PEŠEK, J. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Český geologický ústav, 1. vyd. Praha. 243 s. KOLEKTIV (1961): Podnebí ČSSR - Tabulky. Red. A. Veselecký. 1. vyd., Hydrometeorologický ústav, Praha, 379 s. KOLEKTIV (1970): Hydrologické poměry Československé socialistické republiky. Díl III. Red. J. Zítek. 1. vyd. Hydrometeorologický ústav, Praha, 305 s. KOLEKTIV (2003): Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj. Správa CHKO Český ráj, Turnov. MRKÁČEK, Z. (1998): Příroda v Českém ráji. RA Turnov. OPATRNÝ, E. (1999): Zoogeografie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 190 s. SLAVÍK, B. (1988): Květena ČR 1. Fytogeografická charakteristika – In: HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. [eds] Květena ČR, 1 : 65 – 102. Academia, Praha. SMRČKOVÁ, K. (2007): Terénní cvičení v Českém ráji. Bakalářská práce. Uložena v univerzitní knihovně PřF Mu v Brně. STŘÍDA, M., NOVÁKOVÁ, M. (2002): Průvodce po České republice. Český ráj. Olympia, 1. vyd. Praha. 128 s. ZIEGLER, V. (1999): Geologické vycházky po Českém ráji a okolí. Karolinum, Praha, 89 s. Chráněná krajinná oblast Český ráj, turistická mapa 1 : 50 000, 1. vyd. ROSY, Mělník, 2005. České dráhy [online], dostupné na WWW: 25.1.2009 Český ráj [online], dostupné na WWW: 15.3.2009 Český statistický úřad [online], dostupné na WWW: 15.3.2009 Doprava [online], dostupné na WWW: 15.3.2009 Geologie [online], dostupné na WWW: 18.12.2008 Chráněné oblasti [online], dostupné na WWW: 18.12.2008 Informace a informatika [online], dostupné na WWW: 10.4.2009 Lázně Sedmihorky [online], dostupné na WWW: 25.1.2009 Ochrana přírody [online], dostupné na WWW: 18.12.2008 Rekreace [online], dostupné na WWW: 18.10.2008 Ubytování v Českém ráji [online], dostupné na WWW: 6.11.2008 FOTO – K. Smrčková


Stáhnout ppt "Český ráj Bc. Kateřina Smrčková. zdroj: www.chaloupka.ubytovani-ceskyraj.com zdroj: www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google