Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český ráj Bc. Kateřina Smrčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český ráj Bc. Kateřina Smrčková."— Transkript prezentace:

1 Český ráj Bc. Kateřina Smrčková

2 zdroj: www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika
zdroj:

3 Ochrana přírody Geopark Český ráj NATURA 2000 CHKO Rozloha: 181,5 km2
Od roku 1955 Rozloha: 181,5 km2 Nadmořská výška: 235 m n. m. (Žehrovka) 744 m n. m. (Kozákov) Geopark Český ráj NATURA 2000 zdroj: Čtyři zóny ochrany přírody

4 Geologická stavba Metamorfované horniny Sedimenty české křídové pánve
Výlevné vyvřeliny Terciérní vulkanismus (zdroj: STŘÍDA, NOVÁKOVÁ, 2002)

5 Geopark UNESCO Český ráj
GEOPARK = oblast zahrnující významné lokality z pohledu geologických věd, kde hrají důležitou roli i estetická hlediska a jejich vzácnost, která umožňuje jejich využití ve vzdělávání * říjen 2005 cca 700 km2 Cíl: vytvoření geoinformačního systému na území geoparku pro trvale udržitelný rozvoj regionu

6 Síť evropských geoparků
Zdroj: 1. Reserve Geologique de Haute Provence (Francie) 2. Vulkaneifel European Geopark (Německo) 3. Petrified Forest of Lesvos (Řecko) 4. Maestrazgo Cultural Park (Španělsko) 5. Astrobleme Rochechouart Chassenon (Francie) 6. Psiloritis Natural Park (Řecko) 7. Terra Vita Naturpark (Německo) 8. Copper Coast Geopark (Irsko) 9. Marble arch caves & Cuilcagh mountain park (S. Irsko) 10. Madonie Nature Park (Sicílie) 11. Parko Culturale Rocca di Cerere (Sicílie) 12. Kulturpark Kamptal (Rakousko) 13. Eisenwurzen Naturepark (Rakousko) 14. Naturpark Bergstrasse Odenwald (Německo) 15. North Pennines AONB (Anglie) 16. Abberlay and Malvern Hills Geopark (Anglie) 17. Park Naturel Régional du Luberon (Francie) 18. North West Highlands (Scotland) 19. Geopark Swabian Alps (Německo) 20. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen (Německo) 21. Mecklenburg Ice Age Park (Německo) 22. Hateg Country Dinosaurs Geopark (Rumunsko) 23. Beigua Geopark (Itálie) 24. Fforest Fawr Geopark (Wales) 25. Bohemian Paradise (Česká republika) Zdroj:

7 Geopark UNESCO Český ráj (červená linie)
a Chráněná krajinná oblast Český ráj (žlutá linie) Zdroj:

8 Zdroj:

9 Utváření krajiny I Mladší starohory – území zaplaveno mořem
Starší prvohory – ústup moře Konec paleozoika – vznikla pánev – zanášena sedimenty Bažiny – ložiska černého uhlí (Tábor – Lomnice nad Popelkou) Hercynské vrásnění – lávové příkrovy + izolovaná tělasa (Tábor, Kozákov) Drahé kameny

10 Utváření krajiny II Mezozoikum – křída – oblast zaplavena mořem
Mořská sedimentace + zpevňování Alpské vrásnění – rozlámání pískovcové plošiny Skalní města Mladší třetihory – neovulkanická činnost Trosky, Mužský, Vyskeř, Zebín Kvartér – dotváření krajiny Říční a větrná eroze Střídání dob ledových a meziledových - modelace

11 Geomorfologické členění
Soustava Podsoustava Celek Česká tabule Severočeská tabule Jičínská pahorkatina Středočeská tabule Jizerská tabule Středolabská tabule Východočeská tabule Východolabská tabule Krkonošsko-jesenická soustava Krkonošská podsoustava Ještědsko-kozákovský hřbet Krkonošské podhůří (Zdroj: DEMEK, MACKOVČIN, 2006)

12 Podnebí Mírně teplá oblast MT 10 Významné mikroklimatické poměry
dlouhé, teplé a suché léto krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem krátká zima, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky Významné mikroklimatické poměry Inverze Průměrná roční teplota 7 – 8°C

13 550 610 666 692 883 Průměrné srážky na vybraných
stanicích v blízkosti Českého ráje (Zdroj: KOLEKTIV, 1961) Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Jičín Turnov Železný Brod Průměrné srážky [mm] 550 610 666 692 883 (Zdroj: KOLEKTIV, 1961) Roční chod srážek na stanici Mladá Boleslav (221 m n. m.) v období 1901 – 1950

14 Průměrné měsíční teploty vzduchu [°C] na stanici Mladá Boleslav
(Zdroj: KOLEKTIV, 1961) Průměrné měsíční teploty vzduchu [°C] na stanici Mladá Boleslav (221 m n. m.) v období

15

16 Vodstvo I Utváření říční sítě:
Třetihory – starší pleistocén Během vývoje řeky několikrát změnily svůj tok

17 Specifický odtok [l/s . km2]
(Zdroj: KOLEKTIV 1970) Vodní tok Specifický odtok [l/s . km2] Jizera 16,47 Kněžmostka 2,66 Kamenice 21,30 Klenice 2,59 Mohelka 10,30 Cidlina 5,53 Libiňka 7,85 Mrlina 3,30 Žehrovka 5,25

18 Vodstvo II Rybníky chov ryb kolonie vodního ptactva rekreace Komárovský, Nebák, Vidlák, Věžický rybník, Jinolické rybníky, Podsemínský rybník, …

19 Vodstvo III Podzemní voda Sedmihorky region mělkých podzemních vod
kvádrové pískovce – značná infiltrace vody četné prameny Sedmihorky

20 Biota Biota středoevropských listnatých lesů
Hercynská podprovincie Bioregion Hruboskalský, Mladoboleslavský, Železnobrodský, Cidlinský Fytogeografická oblast mezofytikum České mezofytikum Český ráj Zoogeografická oblast Palearktická Podoblast Eurosibiřská Provincie listnatých lesů Distrikt český

21 Flóra Rozmanitá Vliv Většina nepůvodní Dnes časté monokultury
členitosti terénu geologického podloží častých inverzí Většina nepůvodní Dnes časté monokultury Smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá, duby, lípy, břízy, jeřáby, olše, topoly, javory Brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný, Pryskyřníky, ptačince, sasanky, bledule, sněženky, ...

22 Fauna Hmyz, klepýtkatci, mravenci, měkkýši, ploštice
Jestřáby, drozdi, špačci, holubi, kachny, lysky, labutě, potápky Vrápenci, netopýři Kapři, štiky, parmy Mloci, čolci Krtci, ježci, hlodavci, zajíci

23

24 Půdy Písčitohlinité Hlinitopísčité Hlinité 8 % lehké půdy
87 % střední půdy 5 % těžké půdy

25 Obyvatelstvo a sídla

26 Průmysl Historie Šperkařství Sklářství Textilní výroba Strojírenství
sklářství, kamenářství, textilní výroba Šperkařství Turnov Sklářství Železný Brod Textilní výroba Semily, Lomnice nad Popelkou, Železný Brod Strojírenství Mladá Boleslav, Turnov, Jičín

27 Zemědělství S – bramborářská zemědělská oblast
J, V – řepařská zemědělská oblast (zdroj: KOLEKTIV, 2003) Km2 % rozlohy CHKO Orná půda 45,85 25,2 Sady a zahrady 15,31 8,4 Louky 32,52 17,9 Celkem 93,65 51,5

28 Služby Velká města Nákupní zóny na okrajích měst Turistický ruch

29 Doprava Dobře dostupná lokalita Letní turistické autobusy
Diskuze ohledně R35 zdroj:

30

31 Zroje CULEK, M. a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. AOPK ČR, Praha. DEMEK, J., MACKOVČIN, P. (eds.) a kol. (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2. vyd., Brno. 582 s. HOLUB, V., PEŠEK, J. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Český geologický ústav, 1. vyd. Praha. 243 s. KOLEKTIV (1961): Podnebí ČSSR - Tabulky. Red. A. Veselecký. 1. vyd., Hydrometeorologický ústav, Praha, 379 s. KOLEKTIV (1970): Hydrologické poměry Československé socialistické republiky. Díl III. Red. J. Zítek. 1. vyd. Hydrometeorologický ústav, Praha, 305 s. KOLEKTIV (2003): Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj. Správa CHKO Český ráj, Turnov. MRKÁČEK, Z. (1998): Příroda v Českém ráji. RA Turnov. OPATRNÝ, E. (1999): Zoogeografie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 190 s. SLAVÍK, B. (1988): Květena ČR 1. Fytogeografická charakteristika – In: HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. [eds] Květena ČR, 1 : 65 – 102. Academia, Praha. SMRČKOVÁ, K. (2007): Terénní cvičení v Českém ráji. Bakalářská práce. Uložena v univerzitní knihovně PřF Mu v Brně. STŘÍDA, M., NOVÁKOVÁ, M. (2002): Průvodce po České republice. Český ráj. Olympia, 1. vyd. Praha. 128 s. ZIEGLER, V. (1999): Geologické vycházky po Českém ráji a okolí. Karolinum, Praha, 89 s. Chráněná krajinná oblast Český ráj, turistická mapa 1 : , 1. vyd. ROSY, Mělník, 2005. České dráhy [online], dostupné na WWW: <www.cd.cz> Český ráj [online], dostupné na WWW: <www.cesky-raj.info> Český statistický úřad [online], dostupné na WWW: <www.czso.cz> Doprava [online], dostupné na WWW: <www.doprava.cz> Geologie [online], dostupné na WWW: <www.geology.cz> Chráněné oblasti [online], dostupné na WWW: <www.chkocr.cz> Informace a informatika [online], dostupné na WWW: <info.spsnome.cz> Lázně Sedmihorky [online], dostupné na WWW: <www.sedmihorky.cz> Ochrana přírody [online], dostupné na WWW: <www.ochranaprirody.cz> Rekreace [online], dostupné na WWW: <www.ck-rekrea.cz/zeme/ceska-republika> Ubytování v Českém ráji [online], dostupné na WWW: <www.chaloupka.ubytovani-ceskyraj.com> FOTO – K. Smrčková


Stáhnout ppt "Český ráj Bc. Kateřina Smrčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google