Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy statistiky Autor:Jana Buršová. Statistický soubor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy statistiky Autor:Jana Buršová. Statistický soubor."— Transkript prezentace:

1 Základy statistiky Autor:Jana Buršová

2 Statistický soubor

3 Statistické znaky

4 Četnosti

5 Grafy rozložení četností Vodorovná osa – hodnoty znaku Svislá osa – četnosti Typy grafů: Spojnicový – polygon četnosti Sloupcový – histogram Kruhový, výsečový, …

6 Aritmetický a vážený průměr

7 Modus a medián

8 Směrodatná odchylka a rozptyl

9 Koeficient korelace

10 Příklad 1 U statistického souboru 25 žáků jedné třídy byly zjištěny tyto známky z matematiky: 4,2,1,2,4,5,3,2,2,3,3,4,3,1,3,4,3,3,2,1,2, 4,3,3,3

11 Příklad 1 - úkoly Uspořádejte známky do přehledné tabulky Určete četnosti a relativní četnosti Sestrojte spojnicový a sloupcový diagram, případně další diagramy. Určete aritmetický průměr sledovaného znaku – průměrná známka z matematiky Vypočtěte rozptyl a směrodatnou odchylku Určete modus a medián

12 Příklad 1 - řešení

13 Příklad 2

14 Příklad 2 - řešení

15 Příklad 3 U 10 žáků byla změřena výška a hmotnost. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulce. U obou znaků určete: Relativní četnosti, aritmetický průměr, směrodatnou odchylku, rozptyl, Koeficient korelace Řešení viz přiložená složka/3. příklad

16 Příklad 4 V tabulce je uveden přehled známek z A a Nve třídě 3.B ve 2. pol. škol. roku: ANANAN 212244 223433 321121 122223 322123 122321 431211 221121 121211 211223

17 Příklad 4 - úkoly Sestavte tabulku s přehledem četnosti dvojic se stejnými známkami Sestavte tabulku s přehledem známek v A a N pro výpočet směrodatných odchylek a koeficientu korelace Nakreslete spojnicový a sloupcový graf pro rozložení četností známek v A a výsečový graf pro rozložení četností v N Určete průměrný prospěch z A a N Určete směrodatnou odchylku z A a N Určete koeficient korelace obou známek Řešení viz přiložená složka/4. příklad

18 Příklad 4 Tabulka s přehledem počtu dvojic známek: A/ N 1234 146 2644 3211 411

19

20 Seznam použitých zdrojů Použitá literatura: ŠEDIVÝ, Jaroslav, Dr., Matematika pro III. ročník gymnázií, 1. vyd., SPN,1986, ISBN 54-00-03/1 PETÁKOVÁ, Jindra, RNDr. Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, 1. vyd. Prometheus,1998, ISBN 80-7196-099-3


Stáhnout ppt "Základy statistiky Autor:Jana Buršová. Statistický soubor."

Podobné prezentace


Reklamy Google