Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LICENČNÍ SMLOUVY V DIVADLE Zpracováno s využitím habilitační práce doc. JUDr. Jiřího Srstky „Autorské právo v divadle“ JUDr. Lenka Valová DIFA JAMU 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LICENČNÍ SMLOUVY V DIVADLE Zpracováno s využitím habilitační práce doc. JUDr. Jiřího Srstky „Autorské právo v divadle“ JUDr. Lenka Valová DIFA JAMU 2007."— Transkript prezentace:

1 LICENČNÍ SMLOUVY V DIVADLE Zpracováno s využitím habilitační práce doc. JUDr. Jiřího Srstky „Autorské právo v divadle“ JUDr. Lenka Valová DIFA JAMU 2007

2 I. Živé provozování a jeho přenos § 19 ŽIVÉ DIVADELNÍ – velká práva ŽIVÉ DIVADELNÍ – velká práva ŽIVÉ NEDIVADELNÍ PROVOZOVÁNÍ – malá práva ŽIVÉ NEDIVADELNÍ PROVOZOVÁNÍ – malá práva Kolektivní správa OSA – nedivadelní provozování hudebních děl s textem nebo bez textu OSA – nedivadelní provozování hudebních děl s textem nebo bez textu Nemáme obdobu kolektivní správy divadelního provozování x Německo GEMA, Slovensko LITA ( živé čtení v knihovně, divadelní provozování scénické hudby napsané pro představení) Nemáme obdobu kolektivní správy divadelního provozování x Německo GEMA, Slovensko LITA ( živé čtení v knihovně, divadelní provozování scénické hudby napsané pro představení)

3 PŘENOS VE SMYSLU § 19 SOUČASNÉ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ŽIVĚ PROVOZOVANÉHO DÍLA POMOCÍ REPRODUKTORU, OBRAZOVKY NEBO PODOBNÉHO PŘÍSTROJE UMÍSTĚNÉHO MIMO PROSTOR ŽIVÉHO PROVOZOVÁNÍ X OD ROZHLASOVÉHO ČI TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ SOUČASNÉ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ŽIVĚ PROVOZOVANÉHO DÍLA POMOCÍ REPRODUKTORU, OBRAZOVKY NEBO PODOBNÉHO PŘÍSTROJE UMÍSTĚNÉHO MIMO PROSTOR ŽIVÉHO PROVOZOVÁNÍ X OD ROZHLASOVÉHO ČI TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ VNITŘNÍ OKRUH VNITŘNÍ OKRUH I VYSÍLÁNÍ MIMO DIVADLO – VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA – PAK ALE VYSILATELEM MUSÍ BÝT DIVADLO ( I KDYŽ SI TECHNICKOU STRÁNKU OBJEDNÁ) JINAK JSME MIMO LICENCI § 19 A VZNIKÁ NUTNOST ZÍSKAT LICENCI DLE §§ 21 A 22 I VYSÍLÁNÍ MIMO DIVADLO – VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA – PAK ALE VYSILATELEM MUSÍ BÝT DIVADLO ( I KDYŽ SI TECHNICKOU STRÁNKU OBJEDNÁ) JINAK JSME MIMO LICENCI § 19 A VZNIKÁ NUTNOST ZÍSKAT LICENCI DLE §§ 21 A 22

4 II. Rozmnožování + rozšiřování Licenční smlouva nakladatelská pokud je v programu uveden text hry x citace úryvku Licenční smlouva nakladatelská pokud je v programu uveden text hry x citace úryvku Interní rozmnožování textů pro účely zkoušení Interní rozmnožování textů pro účely zkoušení Titulkování – operní představení, ale i např. překlady činohry – nutno přesně vymezit způsob užití – nabízí se obecná formulace § 18 odst. 1 či provozování díla ze záznamu § 20 odst.1. Pozor na úpravy textu – odchylky od hraného textu. Titulkování – operní představení, ale i např. překlady činohry – nutno přesně vymezit způsob užití – nabízí se obecná formulace § 18 odst. 1 či provozování díla ze záznamu § 20 odst.1. Pozor na úpravy textu – odchylky od hraného textu. Zveřejnění díla na www stránkách divadla – užití dle § 18 odst. 2 Zveřejnění díla na www stránkách divadla – užití dle § 18 odst. 2

5 LICENČNÍ SMLOUVA podstatné náležitosti upraveny vyvratitelnou právní domněnkou – s výjimkou odměny ta musí být dohodnuta konkrétně či metodicky podstatné náležitosti upraveny vyvratitelnou právní domněnkou – s výjimkou odměny ta musí být dohodnuta konkrétně či metodicky Jinak se má za to, že Jinak se má za to, že - územní rozsah je dán ČR – divadelní praxe má za to, že je dán místem jeviště divadla a míst, kde divadlo hostuje - územní rozsah je dán ČR – divadelní praxe má za to, že je dán místem jeviště divadla a míst, kde divadlo hostuje - časový rozsah obvyklý – praxe od premiéry k derniéře - časový rozsah obvyklý – praxe od premiéry k derniéře - licence je nevýhradní s neexistencí práva podlicencí – problém hostování a koprodukcí - licence je nevýhradní s neexistencí práva podlicencí – problém hostování a koprodukcí - odměna obvyklá - % z hrubé tržby – definice hrubé tržby při užívání distributorů vstupenek – zúčtovatelná záloha – především zahraniční autoři - odměna obvyklá - % z hrubé tržby – definice hrubé tržby při užívání distributorů vstupenek – zúčtovatelná záloha – především zahraniční autoři

6 HOSTOVÁNÍ Nositelem licenčního oprávnění má být ten, kdo vybírá vstupné Nositelem licenčního oprávnění má být ten, kdo vybírá vstupné V praxi však pořadatelské divadlo očekává, že licenční oprávnění má divadlo hostující – tzn., že má ve své licenční smlouvě právo udělovat podlicence V praxi však pořadatelské divadlo očekává, že licenční oprávnění má divadlo hostující – tzn., že má ve své licenční smlouvě právo udělovat podlicence Problematika divadelních agentur – ty představení vyrobí a téměř nikdy nejsou pořadateli – zde se nabízí systém hromadné správy Problematika divadelních agentur – ty představení vyrobí a téměř nikdy nejsou pořadateli – zde se nabízí systém hromadné správy

7 SCÉNICKÉ POZNÁMKY DO JAKÉ MÍRY JSOU CHRÁNĚNY JAKO SOUČÁST DRAMATICKÉHO TEXTU JDE O TO, DO JAKÉ MÍRY JSOU NEODDĚLITELNĚ S TEXTEM SPOJENY JDE O TO, DO JAKÉ MÍRY JSOU NEODDĚLITELNĚ S TEXTEM SPOJENY - INSTRUMENTÁLNÍ POZNÁMKY (PŘÍCHOD Z PRAVA) JSOU VĚTŠÍNOU ODDĚLITELNÉ – NAPOMÁHAJÍ SPÍŠE SPRÁVNÉMU ČTENÍ NEŽ INSCENOVÁNÍ - INSTRUMENTÁLNÍ POZNÁMKY (PŘÍCHOD Z PRAVA) JSOU VĚTŠÍNOU ODDĚLITELNÉ – NAPOMÁHAJÍ SPÍŠE SPRÁVNÉMU ČTENÍ NEŽ INSCENOVÁNÍ - POZNÁMKY PRO REŽISÉRA NAPŘ. POPISUJÍCÍ CHARAKTER POSTAV – ROVNĚŽ SPÍŠE NÁPOVĚDA NEŽ SOUČÁST - POZNÁMKY PRO REŽISÉRA NAPŘ. POPISUJÍCÍ CHARAKTER POSTAV – ROVNĚŽ SPÍŠE NÁPOVĚDA NEŽ SOUČÁST - POZNÁMKY POPOSUJÍCÍ PROSTŘEDÍ – TY JSOU JIŽ ZÁVAŽNĚJŠÍ - POZNÁMKY POPOSUJÍCÍ PROSTŘEDÍ – TY JSOU JIŽ ZÁVAŽNĚJŠÍ - PŘÍMÉ POKYNY JEJICHŽ DODRŽENÍ JE PODMÍNKOU INCENOVÁNÍ – NAPŘ. POUŽITÍ KONKRÉTNÍ SCÉNICKÉ HUDBY, REÁLNÝ POPIS VZHLEDU POSTAV - PŘÍMÉ POKYNY JEJICHŽ DODRŽENÍ JE PODMÍNKOU INCENOVÁNÍ – NAPŘ. POUŽITÍ KONKRÉTNÍ SCÉNICKÉ HUDBY, REÁLNÝ POPIS VZHLEDU POSTAV

8 III. ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ TEXTU AZ používá termíny: AZ používá termíny: zpracování díla, zpracování díla, námět díla, námět díla, osobnostní právo autora udělit souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla osobnostní právo autora udělit souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla právo nabyvatele licence k užití díla na úpravy nebo jiné změny díla či názvu, u kterých lze spravedlivě očekávat, že by k nim autor vzhledem k okolnostem užití svolil právo nabyvatele licence k užití díla na úpravy nebo jiné změny díla či názvu, u kterých lze spravedlivě očekávat, že by k nim autor vzhledem k okolnostem užití svolil

9 PRAKTICKÉ DRUHY ÚPRAV BĚŽNÉ ČI ZÁSADNÍ ŠKRTY – zkracují původní dílo, přičemž ty zásadní mohou měnit i jeho charakter BĚŽNÉ ČI ZÁSADNÍ ŠKRTY – zkracují původní dílo, přičemž ty zásadní mohou měnit i jeho charakter NOVÁ DOPLNĚNÍ PŮVODNÍHO TEXTU NEBO ZMĚNA TEXTU PŘEHOZENÍM SCÉN ČI VĚT NOVÁ DOPLNĚNÍ PŮVODNÍHO TEXTU NEBO ZMĚNA TEXTU PŘEHOZENÍM SCÉN ČI VĚT DOPSÁNÍ TORZA DRAMATICKÉHO TEXTU DOPSÁNÍ TORZA DRAMATICKÉHO TEXTU PŘEPSÁNÍ DRAMATICKÉHO DÍLA PŘEDEVŠÍM Z DŮVODŮ SROZUMITELNOSTI A JAZYKOVÉ REVIZE PŘEPSÁNÍ DRAMATICKÉHO DÍLA PŘEDEVŠÍM Z DŮVODŮ SROZUMITELNOSTI A JAZYKOVÉ REVIZE DRAMATIZACE TEXTU KTERÝ PŮVODNĚ NEBYL URČEN PRO DIVADELNÍ PROVOZOVÁNÍ DRAMATIZACE TEXTU KTERÝ PŮVODNĚ NEBYL URČEN PRO DIVADELNÍ PROVOZOVÁNÍ POUŽITÍ CIZÍHO NÁMĚTU – HOLÝ NÁMĚT, TZV. NA MOTIVY POUŽITÍ CIZÍHO NÁMĚTU – HOLÝ NÁMĚT, TZV. NA MOTIVY


Stáhnout ppt "LICENČNÍ SMLOUVY V DIVADLE Zpracováno s využitím habilitační práce doc. JUDr. Jiřího Srstky „Autorské právo v divadle“ JUDr. Lenka Valová DIFA JAMU 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google