Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA UČIVA V EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA UČIVA V EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA UČIVA V EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Analýza učiva v ekonomickém vzdělávání 1)Učivo jako pedagogický pojem 2)Analýza učiva v ekonomickém vzdělávání 3)Druhy učiva z hlediska jeho funkce 4)Potřeba analýzy učiva – k čemu slouží 5)Kritéria analýzy učiva – podle jakých hledisek se provádí 6)Analýza učiva podle obsahu společenskovědních poznatků 7)Analýza učiva podle gnoseologického hlediska 8)Typy jednotlivých ekonomických předmětů podle charakteru učiva

3 1) Učivo jako pedagogický pojem znamená Konstituování ekonomických předmětů na základě ekonomických disciplín Selekci poznatků ekonomických disciplín určených jako vzdělávací cíl (učivo) Pro učitele látku určenou k didaktickému zpracování Pro žáky osvojované poznatky

4 2) Analýza učiva v ekonomickém vzdělávání představuje Stanovení prvků učiva Uspořádání prvků učiva do soustavy Stanovení vazeb mezi prvky učiva

5 3) Druhy učiva z hlediska jeho funkce Učivo je naplněním cílů ekonomického vzdělávání (osvojované poznatky) Učivo slouží jako didaktický nástroj (výkladový příklad, procvičovací příklad, názorná pomůcka)

6 4) Potřeba analýzy učiva – analýza slouží k Určení základního učiva Stanovení novosti učiva Posouzení dodržování didaktických zásad Volbě vyučovacích metod Tvorbě metodických prostředk ů

7 4) Potřeba analýzy učiva – analýza slouží k Zhodnocení zp ů sob ů osvojování učiva žáky Vymezení vztahu teoretického a praktického vyučování Hodnocení mezipředmětových vztah ů Charakteristice jednotlivých ekonomických předmět ů

8 5) Kritéria analýzy učiva – analýza se provádí podle hledisek Obtížnosti (jak je náročné pro osvojování žákem: mzda, derivát) Motivace (jak je učivo pro žáky zajímavé: učetní doklad, burzy) Obsahu poznatků v učivu obsažených (jaké jevy a procesy vyjadřuje: přírodní, technické, společenské, ekonomické) Gnoseologických (konkrétní: míra nezaměstnanosti 8,9%, abstraktní: zisk)

9 6) Analýza učiva podle obsahu společenskovědních poznatků Ekonomické učivo (cena, mzda, daň) Politické (daňová politika, rozpočtová politika, sociální politika) Státoprávní (ministerstvo financí, obchodní zákoník) Etické (klamavá reklama, bankovní etika) Psychologicko pedagogické (motivování pracovníků, kvalifikace pracovníků)

10 Dějepisné (cechy, hospodářská krize 1929 – 1933) Geografické (těžba hnědého uhlí v SHR, těžba zlata v JAR) Kulturní (financování divadel, péče o kulturní vyžití osazenstva firmy) Filozofické (ekonomické a ostatní společenské vztahy, úloha výroby) Smíšené povahy (daň: peněžní částka, zákon o DPH, daňová politika, daňový únik)

11 7) Analýza učiva podle gnoseologického hlediska Formy poznávání (přímé: stavba výrobní haly, nepřímé: hrubý domácí produkt) Stupně obecnosti (konkrétní: 200 korunová bankovka ČNB, abstraktní: papírové peníze) Obsahu a jevových forem (obsah: rozdělování národního důchodu, forma: mzda, zisk) Stavu a vývoje (stav: nezaměstnanost v roce 2006, dynamika nezaměstnanosti v letech 2000 – 2005)

12 8) Typy jednotlivých ekonomických předmětů podle charakteru učiva Ekonomie (převažuje abstraktní učivo) Ekonomika ( zaměřena abstraktně, aplikačně, má úzký vztah k praxi) Účetnictví (systematické a praktické) Písemná a elektronická komunikace (praktická, komunikativní)

13 8) Typy jednotlivých ekonomických předmětů podle charakteru učiva Statistika (matematicky náročná, orientovaná na kvantifikace) Informační technologie (převažuje neekonomické učivo, důraz na pěstování dovedností) Fiktivní firmy (praktičnost, konkrétnost, komplexnost, možnosti integračního přístupu, důraz na praktické využití)


Stáhnout ppt "ANALÝZA UČIVA V EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google