Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD. ZMĚNY OPROTI INTERREG IIIA samostatný cíl strukturálních fondů = posílení významu, zvýšení objemu finančních prostředků pro českou stranu, zvýšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD. ZMĚNY OPROTI INTERREG IIIA samostatný cíl strukturálních fondů = posílení významu, zvýšení objemu finančních prostředků pro českou stranu, zvýšení."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD

2 ZMĚNY OPROTI INTERREG IIIA samostatný cíl strukturálních fondů = posílení významu, zvýšení objemu finančních prostředků pro českou stranu, zvýšení dotační sazby - maximálně 85 % z ERDF, rozšíření dotačního území o okresy Tábor a Jindřichův Hradec, nový prvek – princip vedoucího partnera projektu, nové struktury – Auditní orgán a Certifikační orgán, nové dokumenty – partnerská dohoda a dvojjazyčná žádost (EUR), větší důraz na propagaci a publicitu programu a projektů.

3 PROJEKTOVÍ PARTNEŘI na projektu se podílí minimálně 2 partneři: – 1 z České republiky, – 1 ze Svobodného státu Bavorsko. aplikován princip vedoucího partnera – vedoucí partner projektu, – partner projektu.

4 PRINCIP VEDOUCÍHO PARTNERA projekt musí zahrnovat partnery z obou zemí a musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií: – společná příprava, – společná realizace, – společné financování, – společný personál. projekt musí mít významný dopad pro české a bavorské příhraničí.

5 VHODNÍ PŘÍJEMCI (PARTNEŘI) stát a jeho organizační složka, územní samospráva a její organizační složka, příspěvková organizace, hospodářská a agrární komora, školská právnická osoba, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, Česká televize a Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení, organizační jednotka sdružení, nadace a nadační fond, církve, státní podnik, akciová společnost a společnost s ručením omezeným (minimálně 80% podílem veřejnoprávních osob na kapitálu a při hlasování), veřejná soukromá škola

6 ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PROGRAMU Karlovarský kraj (okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb) Plzeňský kraj (okresy Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Tachov, Domažlice a Klatovy) Jihočeský kraj (okresy Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek a Strakonice)

7 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PROGRAMU Prioritní osaoblast podpory Prioritní osa 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru, cestovní ruch, volný čas a rekreace, profesní vzdělávání a trh práce, výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotní a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami, sítě (včetně Dispozičního fondu) Prioritní osa 2 Rozvoj území a životního prostředí doprava, informační a komunikační systémy a technologie životní prostředí a ochrana přírody, územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

8 FINANČNÍ RÁMEC alokace pro Českou republiku55 037 599 EUR prioritní osa 1 33 022 559 EUR prioritní osa 2 22 015 040 EUR maximální dotace z ERDF 85 %, maximální dotace ze SR 5 %, maximální výše projektunení stanovena, minimální výše projektu25 000 EUR (maximální výše pro projekty Dispozičního fondu)

9 DISPOZIČNÍ FOND pokračuje i v období 2007-2013, spravován euroregiony, maximální velikost projektu – 25 000 EUR (celkové výdaje), přípustné i investiční projekty menšího charakteru, na úrovni dílčích projektů nemusí být aplikován princip vedoucího partnera projektu.

10 HARMONOGRAM zahájení programu do konce roku 2007 programový dokument odeslán v prosinci 2006 prosazení implementační struktury nejvhodnější z hlediska žadatele 1. Monitorovací výbor, který by prováděl výběr projektů 1. čtvrtletí roku 2008

11 DOPORUČENÍ již nyní hledat vhodného partnera na bavorské straně a získat ho pro svůj záměr, začít pracovat na vytvoření projektového záměru a vzájemně jej už od počátku diskutovat s bavorským partnerem, zvážit financování projektu, zaměřit se na kvalitní popis projektu, sledovat aktuální informace – www.strukturalni-fondy.cz.www.strukturalni-fondy.cz

12 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Tomáš Fiala Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor regionální přeshraniční spolupráce Na Příkopě 3-5 110 00 Praha 1 tel.: +420 234 154 009 fax: +420 234 154 007 mob.: +420 731 628 352 e-mail: fiatom@mmr.cz


Stáhnout ppt "ÚVOD. ZMĚNY OPROTI INTERREG IIIA samostatný cíl strukturálních fondů = posílení významu, zvýšení objemu finančních prostředků pro českou stranu, zvýšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google