Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedosféra 2 Igor Dostal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedosféra 2 Igor Dostal."— Transkript prezentace:

1 Pedosféra 2 Igor Dostal

2 Obsah Půdní typy - opakování Rozšíření půd na Zemi
Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti Půdní typy v ČR

3 Půdní typy - opakování !!! Pokuste se postupně zodpovědět na následující otázky. Co je to vlastně typ půdy? Který horizont je pro půdy nejzásadnější? Co jsou to půdní horizonty? Na základě čeho vymezujeme půdní typy? Znáte konkrétní půdní typy?

4 Rozšíření půd na Zemi A. zonální B. azonální
A. zonální (zonalita) – řídí se zákonitostmi geografické zonálnosti (pásmovitosti) Rozlišujeme: a) horizontální zonálnost (šířková pásmovitost) – souvisí se změnou zeměpisné šířky, podmíněno změnou makroklimatických podmínek (teplota, vlhkost, …) b) vertikální zonálnost (výšková stupňovitost) – v hornatých krajinách, kde dochází ke změnám podnebí vlivem nadmořské výšky (pokles teploty a růst srážek s přibývající nadmořskou výškou) B. azonální (azonalita) – vyvolané např. různorodostí geologických (vlastnosti matečné horniny) či geomorfologických (typ krajiny) poměrů

5 Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti
1. arktické půdy a půdy tunder - výskyt: sever Eurasie a Ameriky - permafrost = trvale zmrzlá půda - nevhodné pro zemědělství - rostliny: mechy, lišejníky, zakrslé a odolné stromy 2. podzoly a podzolové půdy - výskyt: Skandinávie, Rusko, Kanada - tajga – rozsáhlý pás jehličnatých lesů - značně kyselé půdy, málo úrodné

6 3. hnědé lesní půdy (kambizemě) - nejrozšířenější půdní typ ve střední Evropě (i v ČR) - výskyt pod listnatými lesy - nízký obsah živin  pěstování méně náročných plodin 4. hnědozemě - horizont A asi 30 cm - svahy pahorkatin lemující černozemě - teplé, mírně vlhké podnebí - úrodné půdy vyskytující se na spraších

7 5. černozemě - horizont A 60–100 cm - stepi a lesostepi mírného podnebného pásu(menší úhrn srážek) - vznikají na spraších a vápencích černozemním procesem = hromadění humusu - nejúrodnější půdní typ světa (obilnice světa – USA, Kanada, Ukrajina, Kazachstán) 6. kaštanové půdy - suché stepi (nedostatek srážek) - využití jako pastviny nebo se zavlažují - lemují černozemě v teplejších oblastech 7. pouštní a polopouštní půdy - výskyt: tropy a subtropy - nutnost zavlažování - hodně solí

8 8. žlutozemě a červenozemě - tropy a subtropy - vznikají intenzivním chemickým zvětráváním matečné horniny (půdní profil až 10 m) - zabarvení ze sloučenin Fe a Al (oxidů) - půdy velmi úrodné, pokud jsou pokryty vegetací (především tropické deštné lesy); po odlesnění však úrodnost velmi rychle ztrácejí - rostliny: cukrová třtina, kakao, tabák, tropické ovoce

9 Půdní typy v ČR I. vertikální zonálnost (výšková stupňovitost)
nadmořská výška podzoly hnědé lesní půdy (kambizemě) hnědozemě černozemě

10 II. azonální rozšíření (azonalita)
rendziny (vápenatky) – půdy na vápencích v krasových oblastech (Moravský a Český kras) nivní půdy – půdy v okolí velkých řek (Morava, Labe, Ohře) - pravidelně zaplavovány (říční naplaveniny) - nepříliš úrodné (nadbytek vody) – louky lužní půdy (černice) - obdoba nivních půd (dále od vodních toků) - nepravidelně zaplavovány - lužní lesy (vlhkomilné rostliny) glejové půdy - vysoká hladina podzemní vody - trvale zamokřená půda

11 Seznam použitých zdrojů
KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 152 s. Maturita v kostce. ISBN Školní atlas světa. Redaktor Pavel Šára. Vizovice: SHOCart, 2004, 112 s. Školní program. ISBN Paleorthid. 24. listopadu 2004 [cit ]. Dostupné z: Mzolta. 6. dubna 2008 [cit ]. Dostupné z: Remulazz. 4. června 2007 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Pedosféra 2 Igor Dostal."

Podobné prezentace


Reklamy Google