Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Igor Dostal. Půdní typy - opakování Rozšíření půd na Zemi Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti Půdní typy v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Igor Dostal. Půdní typy - opakování Rozšíření půd na Zemi Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti Půdní typy v ČR."— Transkript prezentace:

1 Igor Dostal

2 Půdní typy - opakování Rozšíření půd na Zemi Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti Půdní typy v ČR

3 !!! Pokuste se postupně zodpovědět na následující otázky. Co je to vlastně typ půdy? Na základě čeho vymezujeme půdní typy? Který horizont je pro půdy nejzásadnější? Znáte konkrétní půdní typy? Co jsou to půdní horizonty?

4 A. zonální B. azonální A. zonální (zonalita) – řídí se zákonitostmi geografické zonálnosti (pásmovitosti) Rozlišujeme: a) horizontální zonálnost (šířková pásmovitost) – souvisí se změnou zeměpisné šířky, podmíněno změnou makroklimatických podmínek (teplota, vlhkost, …) b) vertikální zonálnost (výšková stupňovitost) – v hornatých krajinách, kde dochází ke změnám podnebí vlivem nadmořské výšky (pokles teploty a růst srážek s přibývající nadmořskou výškou) B. azonální (azonalita) – vyvolané např. různorodostí geologických (vlastnosti matečné horniny) či geomorfologických (typ krajiny) poměrů

5 1. arktické půdy a půdy tunder - výskyt: sever Eurasie a Ameriky - permafrost = trvale zmrzlá půda - nevhodné pro zemědělství - rostliny: mechy, lišejníky, zakrslé a odolné stromy 2. podzoly a podzolové půdy - výskyt: Skandinávie, Rusko, Kanada - tajga – rozsáhlý pás jehličnatých lesů - značně kyselé půdy, málo úrodné

6 3. hnědé lesní půdy (kambizemě) - nejrozšířenější půdní typ ve střední Evropě (i v ČR) - výskyt pod listnatými lesy - nízký obsah živin  pěstování méně náročných plodin 4. hnědozemě - horizont A asi 30 cm - svahy pahorkatin lemující černozemě - teplé, mírně vlhké podnebí - úrodné půdy vyskytující se na spraších

7 5. černozemě - horizont A 60–100 cm - stepi a lesostepi mírného podnebného pásu(menší úhrn srážek) - vznikají na spraších a vápencích černozemním procesem = hromadění humusu - nejúrodnější půdní typ světa (obilnice světa – USA, Kanada, Ukrajina, Kazachstán) 6. kaštanové půdy - suché stepi (nedostatek srážek) - využití jako pastviny nebo se zavlažují - lemují černozemě v teplejších oblastech 7. pouštní a polopouštní půdy - výskyt: tropy a subtropy - nutnost zavlažování - hodně solí

8 8. žlutozemě a červenozemě - tropy a subtropy - vznikají intenzivním chemickým zvětráváním matečné horniny (půdní profil až 10 m) - zabarvení ze sloučenin Fe a Al (oxidů) - půdy velmi úrodné, pokud jsou pokryty vegetací (především tropické deštné lesy); po odlesnění však úrodnost velmi rychle ztrácejí - rostliny: cukrová třtina, kakao, tabák, tropické ovoce

9 nadmořská výška hnědozemě černozemě hnědé lesní půdy (kambizemě) podzoly I. vertikální zonálnost (výšková stupňovitost)

10 II. azonální rozšíření (azonalita) rendziny (vápenatky) – půdy na vápencích v krasových oblastech (Moravský a Český kras) nivní půdy – půdy v okolí velkých řek (Morava, Labe, Ohře) - pravidelně zaplavovány (říční naplaveniny) - nepříliš úrodné (nadbytek vody) – louky lužní půdy (černice) - obdoba nivních půd (dále od vodních toků) - nepravidelně zaplavovány - lužní lesy (vlhkomilné rostliny) glejové půdy - vysoká hladina podzemní vody - trvale zamokřená půda

11 KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 152 s. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0586-7. Školní atlas světa. Redaktor Pavel Šára. Vizovice: SHOCart, 2004, 112 s. Školní program. ISBN 80-722-4031-5. Paleorthid. 24. listopadu 2004 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg Mzolta. 6. dubna 2008 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzol.jpg Remulazz. 4. června 2007 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg


Stáhnout ppt "Igor Dostal. Půdní typy - opakování Rozšíření půd na Zemi Půdní typy světa dle šířkové pásmovitosti Půdní typy v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google