Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje „JAK TO DĚLAJÍ JINDE“ Zlín požární prevence objektů pro bydlení Ing. Vaněk František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje „JAK TO DĚLAJÍ JINDE“ Zlín požární prevence objektů pro bydlení Ing. Vaněk František."— Transkript prezentace:

1 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje „JAK TO DĚLAJÍ JINDE“ Zlín požární prevence objektů pro bydlení Ing. Vaněk František

2 Kontakty plk. Ing. Vaněk František ředitel odboru prevence plk. Ing. Vaněk František ředitel odboru prevence kpt. Bc. Netopil Libor zjišťování příčin požárů kpt. Bc. Netopil Libor zjišťování příčin požárů mjr. Bc. Vajďáková Irena kontrolní činnost mjr. Bc. Vajďáková Irena kontrolní činnost mjr. Ing.Neuwirthová Martina stavební prevence mjr. Ing.Neuwirthová Martina stavební prevence jméno.příjmení@zlk.izscr.cz e-mail jméno.příjmení@zlk.izscr.cz e-mail jméno.příjmení@zlk.izscr.cz www.hzszlk.eu web www.hzszlk.eu web www.hzszlk.eu spisovna@zlk.izscr.cz elektronická podatelna spisovna@zlk.izscr.cz elektronická podatelna spisovna@zlk.izscr.cz přehled dle územních odborů Příslušníci odboru prevence - Zl kraj.doc přehled dle územních odborů Příslušníci odboru prevence - Zl kraj.doc Příslušníci odboru prevence - Zl kraj.doc Příslušníci odboru prevence - Zl kraj.doc

3 Počet požárů v ČR za období 2005 – 2009

4 Počet usmrcených osob v ČR při požáru za období 2005 – 2009

5 Základní údaje o požárech 1.1.2009 – 31.12.2009 ÚO KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL CELKEM Počet požárů 114159174226673 Zraněno41671744 Usmrceno11226 Celková škoda 13 241,00 25 456,50 20 836,60 21 728,70 81 262,80

6 Statistická ročenka rozbor výjezdové činnosti HZS Zlínského kraje za rok 2009 Statistická ročenka 2009.pdf rozbor výjezdové činnosti HZS Zlínského kraje za rok 2009 Statistická ročenka 2009.pdf Statistická ročenka 2009.pdf Statistická ročenka 2009.pdf

7 Právní normy z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů vyhl.č. 246/2001 Sb. o požární prevenci platné předpisy Platné předpisy PO, IZS a CNP k 1-1-2010.doc Platné předpisy PO, IZS a CNP k 1-1-2010.doc

8 Dostupnost ČSN ČNI – k 31.12.2008 zrušen ČNI – k 31.12.2008 zrušen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - dnem 1.1.2009 zajišťuje vydávání a distribuci norem - www.unmz.cz www.unmz.cz - možnost jen nahlížení - možnosti tisku - možnost zakoupení norem v tištěném formátu Nahlížení do norem Nahlížení do norem - na jednotlivých HZS je možno nahlížet do norem vypsaných v příloze 1 vyhl. Č. 23/2008 Sb. (jen nahlížet, bez tisku) příloze 1 vyhl. Č. 23/2008 Sb. (jen nahlížet, bez tisku)

9 Zodpovědnost za PO provozovatel činnosti provozovatel činnosti zodpovídá statutární zástupce nebo podnikající fyzická osoba zodpovídá statutární zástupce nebo podnikající fyzická osoba v prostorách, kde činnost provozuje více právnických osob - na místech, které užívají společně vlastník (není-li smlouvou stanoveno jinak) v prostorách, kde činnost provozuje více právnických osob - na místech, které užívají společně vlastník (není-li smlouvou stanoveno jinak)

10 Povinnosti fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru dodržovat podmínky a návody výrobků dodržovat podmínky a návody výrobků zajistit přístup k rozvodným zařízením a uzávěrům zajistit přístup k rozvodným zařízením a uzávěrům plnit příkazy a dodržovat zákazy PO na označených místech plnit příkazy a dodržovat zákazy PO na označených místech obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu oznámit bez odkladu každý požár vzniklý v prostoru, který užívá oznámit bez odkladu každý požár vzniklý v prostoru, který užívá

11 Povinnosti právnických osob udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory, označovat nouzové východy a směry úniku udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory, označovat nouzové východy a směry úniku dodržovat technické podmínky a návody dodržovat technické podmínky a návody obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu označovat a udržovat volně přístupné uzávěry plynu, vody,.., bezpečnostní značky, zákazy označovat a udržovat volně přístupné uzávěry plynu, vody,.., bezpečnostní značky, zákazy oznámit každý požár oznámit každý požár

12 Kontroly bytového fondu prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO kontrola vybavení, umístění a provozuschopnosti hasících přístrojů kontrola vybavení, umístění a provozuschopnosti hasících přístrojů prověření vybavení a dokladů o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení prověření vybavení a dokladů o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení kontrola dokladů prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a činností (revize elektrických zařízení, hromosvodů, plynu, kontrola komínů, spotřebičů mimo bytových jednotek) kontrola dokladů prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a činností (revize elektrických zařízení, hromosvodů, plynu, kontrola komínů, spotřebičů mimo bytových jednotek)

13 Kontroly bytového fondu označení čísla tísňového volání nebo vyvěšení požárních poplachových směrnic označení čísla tísňového volání nebo vyvěšení požárních poplachových směrnic volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany, k požárně bezpečnostním zařízením, uzávěrům vody, plynu, k rozvodným zařízením elektrické energie volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany, k požárně bezpečnostním zařízením, uzávěrům vody, plynu, k rozvodným zařízením elektrické energie označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu volně průchodné komunikační prostory, únikové cesty volně průchodné komunikační prostory, únikové cesty Kontroly bytových domů - program.doc Kontroly bytových domů - program.doc Kontroly bytových domů - program.doc Kontroly bytových domů - program.doc

14 Nejčastější závady: nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požární dveří, nouzového osvětlení, větrání CHÚC nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požární dveří, nouzového osvětlení, větrání CHÚC nebyly platné doklady o revizích nebo scházely doklady o odstranění závad nebyly platné doklady o revizích nebo scházely doklady o odstranění závad nebyly označeny směry úniků ze sklepních prostor nebyly označeny směry úniků ze sklepních prostor u nebytových prostor nedoloženy kolaudace (změny užívání apod.) u nebytových prostor nedoloženy kolaudace (změny užívání apod.)

15 Nejčastější závady: společné prostory – sklepní prostory jsou využívány jako skladiště materiálu nájemníků domu nábytek a jiné staré nepotřebné věci společné prostory – sklepní prostory jsou využívány jako skladiště materiálu nájemníků domu nábytek a jiné staré nepotřebné věci schází hasící přístroje (většinou z důvodů zničení nebo krádeže) schází hasící přístroje (většinou z důvodů zničení nebo krádeže) hořlavý materiál na CHUC hořlavý materiál na CHUC není přehled o vnější vodě, kde se nachází venkovní hydranty. není přehled o vnější vodě, kde se nachází venkovní hydranty. Kontroly bytových domů - přehled.doc Kontroly bytových domů - přehled.doc Kontroly bytových domů - přehled.doc Kontroly bytových domů - přehled.doc

16 Úpravy bytových domů zateplení – obvodového pláště, suterénu, střechy zateplení – obvodového pláště, suterénu, střechy výměny dveří, oken výměny dveří, oken rekonstrukce lodžií, zasklení rekonstrukce lodžií, zasklení vnitřní instalace vnitřní instalace Úpravy bytových domů.doc Úpravy bytových domů.doc Úpravy bytových domů.doc Úpravy bytových domů.doc

17 Normy příloha 1 vyhl. č. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb příloha 1 vyhl. č. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb

18 Zařízení autonomní detekce § 16 odst. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách ochrany staveb § 16 odst. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách ochrany staveb - každý byt do 150 m 2 jedním hlásičem umístěným v části bytu vedoucím do únikové cesty - každý byt do 150 m 2 jedním hlásičem umístěným v části bytu vedoucím do únikové cesty - byt o podlahové ploše nad 150 m 2 a v mezonetech dalším hlásičem v jiné vhodné části - byt o podlahové ploše nad 150 m 2 a v mezonetech dalším hlásičem v jiné vhodné části - HZS doporučuje zpětné dovybavení - HZS doporučuje zpětné dovybavení

19 Podmínky užívání stavby vybavení přenosnými hasícími přístroji vybavení přenosnými hasícími přístroji kontrola provozuschopnosti PHP a PBZ kontrola provozuschopnosti PHP a PBZ značení ÚC, volné komunikační cesty, východy značení ÚC, volné komunikační cesty, východy volné příjezdové a nástupní plochy volné příjezdové a nástupní plochy značení a dostupnost venkovních hydrantů značení a dostupnost venkovních hydrantů tabulky a značky tabulky a značky revize rozvodů (plyn, elektro,výtahy, komíny,..) revize rozvodů (plyn, elektro,výtahy, komíny,..) označení výtahu „Není evakuační“ označení výtahu „Není evakuační“

20 Preventivně výchovné akce „Bezpečné město“ – organizačně zajišťuje městská policie Zlín Bezpečné bydlení Zlín.doc „Bezpečné město“ – organizačně zajišťuje městská policie Zlín Bezpečné bydlení Zlín.doc Bezpečné bydlení Zlín.doc Bezpečné bydlení Zlín.doc „HASÍK CZ“ – program výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík CZ.doc „HASÍK CZ“ – program výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík CZ.doc Hasík CZ.doc Hasík CZ.doc „Doma bezpečně“ – cílem je Doma-bezpecne.pdf „Doma bezpečně“ – cílem je srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“ a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti Doma-bezpecne.pdf Doma-bezpecne.pdf

21 Propagace požární ochrany webové stránky webové stránkywww.hzszlk.euwww.hasik.czwww.mvcr.czwww.komora-po.czwww.cahd.czwww.pavus.czwww.unmz.cz

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje „JAK TO DĚLAJÍ JINDE“ Zlín požární prevence objektů pro bydlení Ing. Vaněk František."

Podobné prezentace


Reklamy Google