Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje"— Transkript prezentace:

1 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
„JAK TO DĚLAJÍ JINDE“ Zlín požární prevence objektů pro bydlení Ing. Vaněk František

2 Kontakty plk. Ing. Vaněk František ředitel odboru prevence
kpt. Bc. Netopil Libor zjišťování příčin požárů mjr. Bc. Vajďáková Irena kontrolní činnost mjr. Ing.Neuwirthová Martina stavební prevence web elektronická podatelna přehled dle územních odborů Příslušníci odboru prevence - Zl kraj.doc

3 Počet požárů v ČR za období 2005 – 2009

4 Počet usmrcených osob v ČR při požáru za období 2005 – 2009

5 Základní údaje o požárech
ÚO KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL CELKEM Počet požárů 114 159 174 226 673 Zraněno 4 16 7 17 44 Usmrceno 1 2 6 Celková škoda 13 241,00 25 456,50 20 836,60 21 728,70 81 262,80

6 Statistická ročenka rozbor výjezdové činnosti HZS Zlínského kraje za rok Statistická ročenka 2009.pdf

7 Právní normy z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů vyhl.č. 246/2001 Sb. o požární prevenci platné předpisy Platné předpisy PO, IZS a CNP k doc

8 Dostupnost ČSN ČNI – k 31.12.2008 zrušen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - dnem zajišťuje vydávání a distribuci norem - - možnost jen nahlížení - možnosti tisku - možnost zakoupení norem v tištěném formátu Nahlížení do norem - na jednotlivých HZS je možno nahlížet do norem vypsaných v příloze 1 vyhl. Č. 23/2008 Sb. (jen nahlížet, bez tisku)

9 Zodpovědnost za PO provozovatel činnosti
zodpovídá statutární zástupce nebo podnikající fyzická osoba v prostorách, kde činnost provozuje více právnických osob - na místech, které užívají společně vlastník (není-li smlouvou stanoveno jinak)

10 Povinnosti fyzických osob
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru dodržovat podmínky a návody výrobků zajistit přístup k rozvodným zařízením a uzávěrům plnit příkazy a dodržovat zákazy PO na označených místech obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu oznámit bez odkladu každý požár vzniklý v prostoru, který užívá

11 Povinnosti právnických osob
udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory, označovat nouzové východy a směry úniku dodržovat technické podmínky a návody obstarávat PBZ a věcné prostředky PO a udržovat je v provozuschopném stavu označovat a udržovat volně přístupné uzávěry plynu, vody,.., bezpečnostní značky, zákazy oznámit každý požár

12 Kontroly bytového fondu
prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO kontrola vybavení, umístění a provozuschopnosti hasících přístrojů prověření vybavení a dokladů o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení kontrola dokladů prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a činností (revize elektrických zařízení, hromosvodů, plynu, kontrola komínů, spotřebičů mimo bytových jednotek)

13 Kontroly bytového fondu
označení čísla tísňového volání nebo vyvěšení požárních poplachových směrnic volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany, k požárně bezpečnostním zařízením, uzávěrům vody, plynu, k rozvodným zařízením elektrické energie označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu volně průchodné komunikační prostory, únikové cesty Kontroly bytových domů - program.doc

14 Nejčastější závady: nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požární dveří, nouzového osvětlení, větrání CHÚC nebyly platné doklady o revizích nebo scházely doklady o odstranění závad nebyly označeny směry úniků ze sklepních prostor u nebytových prostor nedoloženy kolaudace (změny užívání apod.)

15 Nejčastější závady: společné prostory – sklepní prostory jsou využívány jako skladiště materiálu nájemníků domu nábytek a jiné staré nepotřebné věci schází hasící přístroje (většinou z důvodů zničení nebo krádeže) hořlavý materiál na CHUC není přehled o vnější vodě, kde se nachází venkovní hydranty. Kontroly bytových domů - přehled.doc

16 Úpravy bytových domů zateplení – obvodového pláště, suterénu, střechy
výměny dveří, oken rekonstrukce lodžií, zasklení vnitřní instalace Úpravy bytových domů.doc

17 Normy příloha 1 vyhl. č. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb

18 Zařízení autonomní detekce
§ 16 odst. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách ochrany staveb - každý byt do 150 m2 jedním hlásičem umístěným v části bytu vedoucím do únikové cesty - byt o podlahové ploše nad 150 m2 a v mezonetech dalším hlásičem v jiné vhodné části - HZS doporučuje zpětné dovybavení

19 Podmínky užívání stavby
vybavení přenosnými hasícími přístroji kontrola provozuschopnosti PHP a PBZ značení ÚC, volné komunikační cesty, východy volné příjezdové a nástupní plochy značení a dostupnost venkovních hydrantů tabulky a značky revize rozvodů (plyn, elektro,výtahy, komíny,..) označení výtahu „Není evakuační“

20 Preventivně výchovné akce
„Bezpečné město“ – organizačně zajišťuje městská policie Zlín Bezpečné bydlení Zlín.doc „HASÍK CZ“ – program výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík CZ.doc „Doma bezpečně“ – cílem je srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“ a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti Doma-bezpecne.pdf

21 Propagace požární ochrany
webové stránky

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google