Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy slavistiky – seminář – 2.lekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy slavistiky – seminář – 2.lekce"— Transkript prezentace:

1 Základy slavistiky – seminář – 2.lekce
Střední rod – o-kmeny Rozdělení sloves Slovesné třídy a koncovky tematických sloves v přítomném čase

2 Podstatná jména středního rodu – o-kmenová deklinace – vzor lěto
Nejčastější skloňovací typ podstatných jmen středního rodu Skloňují se tak podstatná jména středního rodu zakončená na –o

3 Alternace při skloňování
U souhlásek k, g, ch dochází ke změkčení (palatalizaci) v 6. pádě jednotného i množného čísla k – c; g – z (dz); ch - s igo – o izě; iga – o izěchъ Ke stejné palatalizaci dochází i v 1., 4. a 5. pádě duálu: izě, izě, izě

4 Základní rozdělení sloves – slovesa tematická a atematická
Atematická slovesa – tzn. neodvozená – ve staroslověnštině je jich pouze 5: byti, věděti, dati, ěsti, iměti – mají nepravidelné skloňování. Ostatní slovesa jsou tematická.

5 Rozdělení tematických sloves
Tematická slovesa dělíme do tříd podle zakončení prézentního kmene Prézentní kmen – kmen přítomného času – dostaneme jej po odtržení flexe –ši v druhé osobě čísla jednotného: např.: nese / ši…

6 Třídy tematických sloves
I. třída – má zakončení prézentního kmene –e- (nes – e – ši, zov –e- ši) II. třída - má zakončení prézentního kmene -ne- (mi –ne- ši, dvig –ne- ši) III. třída - má zakončení prézentního kmene -je- (besědu –je- ši, zna –je- ši) IV. třída - má zakončení prézentního kmene –i- (pros –i- ši, krič –i- ši)

7 Koncovky přítomného času tematických sloves

8 Rozdělení sloves I. třídy
Slovesa I. třídy lze rozdělit do 2 podskupin podle infinitivního kmene Infinitivní kmen dostaneme odtržením přípony –ti od infinitivu, např. nes -ti

9 Slovesa I.A třídy Mají infinitivní kmen rovný kořeni a zakončený na souhlásku, např. nes –ti

10 Slovesa I.B třídy Mají infinitivní kmen ukončený na kmenotvornou příponu –a- (zv –a- ti)

11 Cvičení: Časujte slovesa 1. třídy v jednotném čísle, množném čísle a duálu: iti, rъvati, sъsati, zobati, mošti (mogǫ, možeši…), rešti (rekǫ, rečeši…)

12 Přečtěte a přeložte

13 Překlad 1. Co pak mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, což pravím? 2. Kterak můžeš říci bratru svému: Bratře, nechať vyjmu třísku, kteráž jest v oku tvém? 3. Žene mě a nevím, kam jdu. 4. může Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi. 5. Marta, Marta, pečlivá jsi (pešti sę – pečeši sę), a rmoutíš se při mnohých věcech. 6. Jho mým blahem jest. 7. Slovanským jazykem budou se nazývati tyto sbory duchů.


Stáhnout ppt "Základy slavistiky – seminář – 2.lekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google