Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOHORY Př_157_Geologie_Prvohory Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOHORY Př_157_Geologie_Prvohory Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo."— Transkript prezentace:

1 PRVOHORY Př_157_Geologie_Prvohory Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšíření, upevňování učiva o prvohorách.  Materiál rozvíjí, podporuje, vysvětluje znalosti o prvohorách  Je určen pro předmět přírodopis 9. ročník  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J., Přírodopis 4 pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Bělehradská 47, 120 00 Praha 2: SPN, 1998, ISBN 80-7235-044-7

3 Prvohory (Paleozoikum)  542 – 252 mil. let Starší prvohory: Kambrium Ordovik Silur Devon Mladší prvohory: Karbon Perm Ikona prvohor – trilobit

4  rozložení kontinentů na začátku prvohor po rozpadu Rodinie  během prvohor se formuje další superkontinent Pangea Rozložení kontinentů před 540 mil. let

5 Pangea  poslední superkontinent  zformoval se ke konci prvohor  rozpadá se na počátku druhohor kolem 200 mil. let  pohyby pokračují dodnes  během formování dochází ke srážkám kontinentů – vrásnění pohoří, vzniku oceánů

6 Kaledonské vrásnění  probíhalo ve starších prvohorách  srážkou kontinentů Laurentie, Baltiky a Avalonie  horská pásma vzniklá kaledonským vrásněním se nazývají kaledonidy  leží po obou stranách Atlantského oceánu, který vznikl později a rozdělil je na dvě části  na americké straně je najdeme v pásu od Pennsylvánie přes východní Kanadu až do Grónska.  v Evropě sem patří hory na Britských ostrovech, Skandinávské pohoří a Špicberky

7 Kaledonské vrásnění

8 Hercynské vrásnění  také variské, armorické a v Severní Americe alleghenské  proběhlo v mladších prvohorách  srážka severní Laurussie (Euramerika) a Gondwany  v Americe vznikla jižní část Apalačí  v Evropě vyzvedla srážka pás hercynských pohoří zvaných též variscidy  západní část Pyrenejského poloostrova, jihozápadní Irsko, Cornwall, Bretaň (Armorický masív), Centrální masív, Korsika, Sardinie a Vogézy, belgické Ardeny, v Německu Schwarzwald a Harz, celá Česká vysočina a polské vrchoviny

9 Hercynské vrásnění

10 Klima  na začátku velmi teplé – nejvyšší hladina světového oceánu – 200 m nad dnešní hladinou  následuje 30 mil. let dlouhá doba ledová  další oteplení způsobí v období karbonu masívní nárůst kapraďorostů – poklesne koncentrace CO 2 - ochlazení

11 Organismy  v kambriu ordoviku a siluru byla největší rozmanitost živočichů v mořích, z rostlin dominují řasy  trilobiti – v kambriu tvořili až 60% živočichů, ostnokožci, žahavci, měkkýši, členovci i strunatci a další

12 Kambrické moře

13 V siluru rozvoj korálů, vznikají první cévnaté rostliny osídlující souš. Dnešní lilijice u Filipín Korálový útes

14 Silurské rybovité. V devonu rozvoj rybovitých lalokoploutvých, dvojdyšných a první obojživelníci – krytolebci. Vznikají první pralesy – přesličky, plavuně, kapradiny.

15 Karbon  tropické vlhké klima  rozsáhlé močály  stromovité kapraďorosty – až 40m vysoké – karbonizací vznikají ložiska černého uhlí  rozvoj hmyzu, obojživelníků, první plazi  rozvoj zelených rostlin  první nahosemenné Karbonská vážka Meganeura s rozpětím křídel až 75 cm.

16 Plavuně - Lepidodendron Zástupce kapradin Zástupce přesliček

17 Perm  v druhé polovině permu změna klimatu – teplé suché, na jižní polokouli chladné  červeně zbarvené sedimenty  rozvoj obratlovců - především plazů  úbytek bažin nastupují nahosemenné – cykasy, jinany, jehličnany  na konci permu - nejrozsáhlejší hromadné vymírání organismů na Zemi - masívní vulkanismus, požáry, nárůst teploty atmosféry, snížení hladiny oceánu, zvýšení salinity vymřelo asi 80% druhů – např. trilobiti, někteří dírkonošci, obojživelníci, plazi Masožravý plaz Dimetrodon

18  Na jaké útvary dělíme prvohory? - Starší prvohory: Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Mladší prvohory: Karbon, Perm  Kdy prvohory z hlediska geologického času probíhaly? - 542 – 252 mil. let  Který superkontinent se formuje ke konci prvohor? - Pangea  Která dvě vrásnění proběhla během prvohor a ve kterých oblastech? - Kaledonské – V Severní Ameriky, Britské ostrovy, Skandinávie, Špicberky, Hercynské – J Apalačí, část Pyrenejského poloostrova, jihozápadní Irsko, Cornwall, Bretaň, Centrální masív, Korsika, Sardinie a Vogézy, belgické Ardeny, v Německu Schwarzwald a Harz, celá Česká vysočina a polské vrchoviny Opakování

19  Popiš klima během prvohor. - na začátku velmi teplé, následuje 30 mil. let dlouhá doba ledová, další oteplení způsobí v období karbonu masívní nárůst kapraďorostů – poklesne koncentrace CO 2 - ochlazení  Kteří živočichové žili v kambrických mořích? - řasy, trilobiti, ostnokožci, žahavci, měkkýši, členovci i strunatci  Kdo byl dominantním organismem prvohorních moří? - Trilobit  Kdy osídlují první rostliny souš? - silur  Ve kterém útvaru prvohor se rozvíjí ryby? - devon  Charakterizuj karbon – klima, rostliny, živočichové. - tropické vlhké klima, rozvoj stromovitých kapraďorostů, vznikají budoucí ložiska černého uhlí, rozvoj hmyzu, obojživelníků  Co významného se stalo na konci prvohor? Opakování

20  Paradoxides sp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2011 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paradoxides_sp.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paradoxides_sp.jpg  Blakey 540moll.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blakey_540moll.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blakey_540moll.jpg  Pangaea continents.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pangaea_continents.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pangaea_continents.svg  Caledonides CS.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013- 07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caledonides_CS.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caledonides_CS.svg  Hercynides CS.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hercynides_CS.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hercynides_CS.svg  All palaeotemps.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit. 2013- 07-07]. Dostupné z: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:All_palaeotemps.png http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:All_palaeotemps.png  Paralejurus-1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paralejurus-1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paralejurus-1.jpg  Cambrian sea.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2010 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cambrian_sea.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cambrian_sea.JPG  Coral Outcrop Flynn Reef.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2010 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coral_Outcrop_Flynn_Reef.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coral_Outcrop_Flynn_Reef.jpg  Reef4318 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reef4318_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reef4318_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg  Silurianfishes ntm 1905 smit 1929.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Silurianfishes_ntm_1905_smit_1929.gif http://en.wikipedia.org/wiki/File:Silurianfishes_ntm_1905_smit_1929.gif  Devonianscene.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonianscene.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonianscene.jpg  Meganeura fossil.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013- 07-07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganeura_fossil.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganeura_fossil.JPG POUŽITÉ ZDROJE:

21  Lepidodendron.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepidodendron.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepidodendron.jpg  Senftenbergia plumosa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senftenbergia_plumosa.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senftenbergia_plumosa.jpg  Calamites mons.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2005 [cit. 2013-07- 07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calamites_mons.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calamites_mons.jpg  Dimetrodon milleri.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit. 2013- 07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dimetrodon_milleri.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dimetrodon_milleri.jpg POUŽITÉ ZDROJE:


Stáhnout ppt "PRVOHORY Př_157_Geologie_Prvohory Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google