Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teleologie v právu a princip proporcionality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teleologie v právu a princip proporcionality"— Transkript prezentace:

1 Teleologie v právu a princip proporcionality
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. KPT PrF MU

2 Vágnost ‘hromada’, ‘vysoký’, ‘plešatý’, ‘červený’, ‘blond’ , ‘dítě’
Tato slova jsou vágní, protože mají hraniční případy svého použití. To znamená takové případy, u kterých není jasné, zda jsou použitelná nebo ne. Někteří lidé jsou nepochybně vysocí, ale u některých není jasné (resp. je sporné), jestli jsou nebo nejsou vysocí. Přestože víme, kolik cm někdo měří, můžeme mít pochybnosti, jestli je tento člověk vysoký. Výraz ‘vysoký’ je ve svém použití nejen vágní, ale i relativní. Řekneme, že 170 cm Pygmej je vysoký, ale neřekneme, že 170 cm Masaj je vysoký.

3 Sorites paradox Jestliže odstraním jedno zrnko z hromady písku, pak tato hromada jistě zůstává hromadou. Jenomže když budu takto pokračovat, skončím u jednoho jediného zrnka, které jistě není hromada.

4 Teorie vágnosti Existují konkurenční teorie vágnosti.
Záleží na tom, jestli uvažujeme vágnost jako vlastnost reality (ontická koncepce), vlastnost jazyka (sémantická koncepce) nebo jako problém poznání (epistemická koncepce).

5 Oliver Wendell Holmes ontická koncepce
právo není v konkrétním případě fixováno, dokud soudce tento případ nerozhodne. Právo je neurčité v tom smyslu, že právníci, typicky advokáti, můžou jenom s vyšší nebo nižší pravděpodobností odhadovat, jak soudce jejich případ rozhodne. Neurčitost práva je praktický důsledek prostého faktu, že otázku, co je právo, nakonec autoritativně rozhoduje soudce jako (v určitém smyslu) svobodný aktér.

6 Hans Kelsen obecná právní norma
nedeterminuje zcela rozhodnutí v individuálním případě. nemůže regulovat každý detail, který může být faktor rozhodnutí. je pouze rámcem rozhodnutí, takže vždy zůstává nějaký (širší nebo užší) prostor pro soudní nebo správní diskreci. Aplikace práva je založená na konkretizaci a konkretizace vyžaduje diskreci. Interpretace není akt poznání, ale akt vůle. „Ryzí nauka rozbíjí názor, že normy můžou být vytvářeny na základě poznání, tedy názor, který v konečném důsledku vychází z potřeby představovat si právo jako fixovaný systém, který řídí každý aspekt lidského chování, včetně aktivity orgánů aplikujících právo, zejména pak soudů. „

7 Herbert Hart Sémantická koncepce vágnosti
vždy se vedle běžných případů, ve kterých je jejich aplikace bezproblémová, objevují i případy, které se ukazují jako aplikačně nejasné. A tomuto říká otevřená textura. na jedné straně existují standardní případy použití, tedy případy, na kterých je obecná shoda (a core of settled meaning) na druhé straně tu jsou také případy, o kterých mohou být pochybnosti (a penumbra of debatable cases) všechny případy použití slova nemohou být sporné („Even if there are borderlines, there must first be lines.“) „Faktické okolnosti na nás nečekají úhledně onálepkovány, vyžehleny do puků, zařazeny do šanonů, ani není na nich napsána jejich právní kvalifikace, aby ji mohl soudce jednoduše přečíst. Místo toho musí někdo při aplikaci právních norem na sebe vzít odpovědnost k rozhodnutí, že pojmy pokrývají či nepokrývají daný případ, a to se všemi praktickými důsledky, které jsou s rozhodnutím spojeny.“

8 Lon Fuller vymezení pojmového jádra a pojmového polostínu není pouze otázkou jazykového významu, ale že je relativní k účelu normativní úpravy. Ptáme se např. po účelu zákazu vjezdu vozidel do parku, a zda zahrnutí nějakých věcí do zákazu tento účel podporuje. Jestliže je účelem zákazu např. místní omezení výfukových zplodin, který způsobují motorová vozidla, pak zahrnutí elektromobilů tento účel zřejmě nepodporuje.

9 Vágnost vyššího řádu Vágnost můžeme uplatnit na ni samotnou.
Nejenže něco není jasné, ale ono ani nemusí být jasné, jestli to není jasné. Představme si tři soudce. První tvrdí, že smlouva je v jasném rozporu s dobrými mravy. Druhý tvrdí, že není jasné, jestli je smlouva v rozporu nebo v souladu s dobrými mravy. Třetí tvrdí, že není jasné, jestli má pravdu první nebo druhý soudce.

10 Ronald Dworkin ve všech právních případech, včetně tzv. hard cases, objektivně existuje jediná správná odpověď instituci soudce obvykle chápeme tak, že jeho úkol je správnou odpověď odhalit (nalézt) a ne ji vytvořit. v rámci právní praxe nic nezískáme tím, když odpověď ve sporných otázkách budeme prezentovat jako arbitrární nebo subjektivní „Jak jsem řekl, moje teze o správných odpovědích v hard cases je velmi slabé a intuitivní právní tvrzení. Je to tvrzení učiněné v rámci právní praxe a ne z nějakého vzdáleného, vnějšího, filosofického hlediska. Ptám se na to, jestli v běžném smyslu, jak to můžou právníci říct, že v nějakém hard case je správné, korektní nebo přesné říct, že vhodně interpretované právo je ve prospěch žalobce (nebo žalovaného). Odpovídám, že ano. Mám za to, že některé výroky tohoto druhu o hard cases jsou správné, korektní nebo přesné.“

11 Diskurzivní pojmy William Gallie: Některé pojmy (např. umění, svoboda, spravedlnost) nejsou založené na konvenci, ale jsou už ve své podstatě diskutabilní (tzv. essentially contested concepts). Diskurzivní pojmy - nejsou pouze nástroji komunikace, ale samy o sobě jsou legitimním předmětem v principu nekonečného diskurzu. Např. Co je to spravedlnost (pravda, svoboda, rovnost, …)? Praktický význam diskurzivních pojmů spočívá v tom, že vytvářejí určitý rámec pro diskuzi o nějakém tématu z hlediska jeho protichůdných koncepcí. Diskurzivní pojmy nemají klasifikační funkci. Umožňují smysluplné spory, protože vytvářejí místo, ve kterém se střetávají protichůdné názory.

12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Teleologie v právu a princip proporcionality"

Podobné prezentace


Reklamy Google