Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působení médií Co je ovlivňováno V kom Jak a Do jaké míry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působení médií Co je ovlivňováno V kom Jak a Do jaké míry"— Transkript prezentace:

1 Působení médií Co je ovlivňováno V kom Jak a Do jaké míry
V jakém časovém rozpětí? James Watson, Media Communication 1998

2 Působení médií 1) Vliv či role médií
– společenská rovina, historicko- teoretický přístup, dlouhodobý vliv 2) Účinek či efekt médií – i individuální rovina, i krátkodobý účinek, empirický přístup, představa plánované komunikace (působení viz Jirák – Köpplová 2009)

3 Působení médií Faktory ovlivňující posuzování vlivu médií:
stav dané společnosti rozvoj médií – komunikačních technologií rozvoj sebe-poznání společnosti

4 Působení médií Zdroje nejistoty ovlivňující posuzování vlivu médií:
Různost pohledů na mediální komunikaci Společenská povaha mediální komunikace Proměňující se povaha samotných médií

5 Fáze představ o působení médií
1) velmi mocná média – teorie magické střely, podkožní injekce či očkování, do 30. let

6 Fáze představ o působení médií
1) velmi mocná média – teorie magické střely, podkožní injekce či očkování, do 30. let 2) omezený, selektivní vliv médií – dvoustupňový tok komunikace, tzv. opinion leaders, léta

7 Fáze představ o působení médií
1) velmi mocná média – teorie magické střely, podkožní injekce či očkování, do 30. let 2) omezený, selektivní vliv médií – dvoustupňový tok komunikace, tzv. opinion leaders, léta 3) spíše mocná média – dlouhodobý a nepřímý vliv, léta

8 Fáze představ o působení médií
1) velmi mocná média – teorie magické střely, podkožní injekce či očkování, do 30. let 2) omezený, selektivní vliv médií – dvoustupňový tok komunikace, tzv. opinion leaders, léta 3) spíše mocná média – dlouhodobý a nepřímý vliv, léta 4) zmírňovaný, dohodnutý vliv médií – aktivní příjemci v narůstající mediální realitě

9 Jaké je působení médií? dlouhodobé X krátkodobé přímé X nepřímé
záměrné (plánované) X nezáměrné individuální X skupinové X společenské emocionální X kognitivní X fyziologické… slabé X silné konstruktivní X destruktivní

10 Časový dopad působení médií
krátkodobé reakce – zpravidla pomíjivé, emocionální, konativní či fyziologické povahy, např. zakrývání očí, smích, pláč dlouhodobé změny – proměna postojů, názorů, hodnot či životního stylu, např. řazení důležitosti témat při nastolování agendy (tzv. agenda-setting)

11 Ne/přímost působení médií
přímé působení – zpravidla model podnět  reakce, snaha o jejich politické či ekonomické využití, resp. legislativní omezení, př. subliminální vysílání nepřímé působení – zprostředkované názorovým vůdcem nebo tzv. významným druhým, s časovým či místním odstupem, u jednotlivců či skupin, kteří nebyli vystaveni přímo danému médiu, př. výzkum The People‘s Choice (Volba lidu) v roce 1948

12 Plánovanost působení médií
záměrné působení a) účinky reklamy na spotřebitelské chování b) účinky politických kampaní na volební chování c) účinky osvětových a sociálních kampaní d) účinky propagandy na ideologii daných skupin publik e) účinky mediálních rituálů na sociální kontrolu

13 Plánovanost působení médií
nezáměrné působení a) účinky mediálního násilí na agresivní chování b) dopad mediálních výjevů (images) na sociální konstrukci reality c) účinky předpojatosti médií na stereotypizaci d) účinky erotických a sexuálně explicitních obsahů na postoje a jednání e) ovlivnění poznávací činnosti, životního stylu a vkusu jednotlivými mediálními produkty

14 Roviny působení médií na jednotlivce na skupiny na společnost

15 Působení médií na jednotlivce
fyziologické změny – př. zrychlený či zpomalený tep, pocení, husí kůže, sex. vzrušení 2) emocionální působení – smutek, nadšení, nuda…, viz znecitlivění (habitualizace) 3) kognitivní (poznávací) působení – teorie sociálního učení (A. Bandura, 1977), efekt třetí osoby (W. P. Davidson, 1983). tzv. dumbing down effect při sledování TV nebo tzv. digitální demence u síťových médií (M. Spitzer 2014)

16 Působení médií na jednotlivce
4) působení na postoje – posilování, občas i změna postojů, viz teorie kognitivní disonance (Festinger, 1957) a poskytování tzv. ontologického bezpečí (R. Laing) 5) působení na chování – volební, spotřebitelské či komunikační chování, viz i sekundární viktimizace, nápodoba (násilí, fyzický vzhled) či posuny v sociálním kontaktu (tzv. para-sociální kontakt); též změna živ. stylu (internet)

17 Příklady působení médií
krátkodobá: – panika např. vysílání Války světů O. Wellesem, šelmy v New Yorku 1874

18 Válka světů adaptovaná O. Wellesem na CBS radio, 30
Válka světů adaptovaná O. Wellesem na CBS radio, 30. října 1938: zdroj:http://wae.blogs.starnewsonline.com

19 Příklady působení médií
krátkodobá: – panika např. vysílání Války světů O. Wellesem, šelmy v New Yorku 1874 – nápodoba např. únos letadla, sebevražda (Utrpení mladého Werthera, Goethe)

20 Utrpení mladého Werthera, zdroj: www.topvip.cz

21 Příklady působení médií
krátkodobá: – panika např. vysílání Války světů O. Wellesem, šelmy v New Yorku 1874 – nápodoba např. únos letadla, sebevražda (Utrpení mladého Werthera, Goethe) – nepokoje např. Los Angeles 1992, Rwanda 1994, karikatury Alláha v Dánsku

22 Z dokumentu Hate Radio: zdroj: www.br.de

23 Charlie Hebdo 2011

24 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta)

25 Zdroj: http://whatiskt.wikispaces.com/Innovation+Adoption

26 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta) - vědomostní propasti (knowledge gaps, P. Tichenor 1970)

27 Procento obyvatel USA s VČ, SŠ a ZŠ vzděláním, kteří během let věřili, že člověk doletí na Měsíc. Zdroj: Tichenor, Donohue, Olien, Mass Media Flow and Differential Flow of Knowledge, 1970.

28 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta) - vědomostní propasti (knowledge gaps, P. Tichenor 1970) - nastolování agendy (agenda-setting, M. McCombs 1972)

29 Zdroj: http://dekatrias.files.wordpress.com

30 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta) - vědomostní propasti (knowledge gaps, P. Tichenor 1970) - nastolování agendy (agenda-setting, M. McCombs 1972) - kultivace (televizní kultura, G. Gerbner od 60. let)

31 Odpověď na otázku, jaký je průměrný věk ztráty panenství, rozdíly mezi náruživými a vlažnými diváky, USA, zdroj:: George Gerbner,

32 Zdroj: http://mass.pakgalaxy.com/

33 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta) - vědomostní propasti (knowledge gaps, P. Tichenor 1970) - nastolování agendy (agenda-setting, M. McCombs 1972) - kultivace (televizní kultura, G. Gerbner od 60. let) - spirála mlčení (E. Noel-Neumannová, 70. léta)

34 zdroj: www.communicationtheory.org

35 Příklady působení médií
dlouhodobá: - šíření inovací (know-how, gramotnosti, demokracie atp., Rogers a Shoemaker, 60. léta) - vědomostní propasti (knowledge gaps, P. Tichenor 1970) - nastolování agendy (agenda-setting, M. McCombs 1972) - kultivace (televizní kultura, G. Gerbner od 60. let) - spirála mlčení (E. Noel-Neumannová, 70. léta) - závislost (teorie závislosti, S. Ball-Rokeach– M. DeFleur, 1976)

36 Sandra Ball-Rokeach – Melvin DeFleur: Media systems dependency theory, 1976, Zdroj:

37 Příklady působení médií
dlouhodobá: sociální kontrola a formování vědomí - selektivní nepozornost (W. Breed, 1955) - model vyřazování zpravodajství (GUMG 1980, 1985, 2005) - maskování konfliktů (S. Hall 1977) - konstrukce morálních panik (S. Cohen, 70. léta) - framing (D. Graber 1984) - indexace (W. L. Bennett, 90. léta) - model propagandy (Herman + Chomsky, 1988)

38 Konstrukce morální paniky, Stanley Cohen,. Zdroj: http://resources

39

40 Edward Herman – Noam Chomsky: Propaganda Model, 1988, , Zdroj: http://cmapspublic2.ihmc.us


Stáhnout ppt "Působení médií Co je ovlivňováno V kom Jak a Do jaké míry"

Podobné prezentace


Reklamy Google