Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká fiskální politika jako přizpůsobovací mechanismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká fiskální politika jako přizpůsobovací mechanismus"— Transkript prezentace:

1 Česká fiskální politika jako přizpůsobovací mechanismus
Radka Štiková Seminář MF – Smilovice

2 Obsah Stabilizační funkce veřejných rozpočtů
Deficit a dluh vládního sektoru a prostor pro stabilizační fiskální politiku Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí Makroekonomické dopady přílivu prostředků z fondů EU

3 1. Stabilizační funkce veřejných rozpočtů
cílem spíše proticyklická FP při respektování maastrichtských kritérií a Paktu stability a růstu vestavěné stabilizátory / diskreční opatření (existence zpoždění) rozklad schodku na cyklickou a strukturální složku

4 Dekompozice fiskálního deficitu na cyklickou a strukturální část, % HDP
Poznámka: metoda ESCB, rok 2005 odhad ČNB. -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 cyklické saldo cyklicky očištěné saldo celkové saldo

5 2. Deficit a dluh vládního sektoru a prostor pro stabilizační FP
konsolidační strategie vybraných zemí v oblasti deficitu vládního sektoru 2004 – 2008 (ESA 95): s výjimkou ČR závazek snížit deficit pod 3% HDP do r (ačkoli v ČR dosaženo již v r. 2004) Poznámka: Údaje bez závorek jsou převzaty z posledních Konvergenčních programů a Programů stability, údaje v závorkách představují jarní projekci EK.

6 Srovnání výhledu konsolidovaného dluhu (ESA 95), v % HDP:
za posledních 8 let se veřejný dluh ČR prakticky ztrojnásobil a očekává se jeho další postupný růst Poznámka: a Hodnota odpovídá očekávání z listopadu 2004, ex post byla zjištěna úroveň 37,4 %.

7 3. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí
problémem stárnutí populace dlouhodobá extrapolace vývoje vládního dluhu dle EK (Public Finance in EMU 2005):

8 4.Makroekonomické dopady přílivu prostředků z fondů EU
východiskem odhad čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU (příjmy z EU – platby do EU) – stimul pro českou ekonomiku propočet dodatečného impulzu pro ekonomiku (meziroční změna čisté pozice v % HDP) makroekonomické dopady přílivu finančních prostředků z EU simulovány za využití čtvrtletního predikčního modelu ČNB (vloženo reziduum do rovnice výstupové mezery)

9 Předpokládané finanční toky z titulu členství ČR v EU (v mld
Předpokládané finanční toky z titulu členství ČR v EU (v mld. Kč) a odhad jejich dopadu do ekonomiky: Poznámka: Údaje za rok 2004 = skutečnost; platby vlastních zdrojů do EU jsou do r odhadnuty dle současného systému pro období 2007 – 2013 se vychází z předpokladu, že rozpočet EU bude stanoven na úrovni 1 % HNP EU. Zdroj: MF ČR (podklad pro jednání s EK, červenec 2005) a ČNB

10 Dopad dodatečného impulzu z titulu přílivu finančních prostředků z EU (odchylky od základního scénáře červencové prognózy ČNB): reakce úrokových sazeb, měnového kurzu a inflace není tak vysoká, aby ohrozila členství ČR v systému ERM II a plnění konvergenčních kritérií výsledky nutno brát jako orientační

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Česká fiskální politika jako přizpůsobovací mechanismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google