Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhovor a pozorování v psychologii Mgr. Michaela Šir ůč ková, Ph.D. Etické aspekty vedení rozhovoru a pozorování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhovor a pozorování v psychologii Mgr. Michaela Šir ůč ková, Ph.D. Etické aspekty vedení rozhovoru a pozorování."— Transkript prezentace:

1 Rozhovor a pozorování v psychologii Mgr. Michaela Šir ůč ková, Ph.D. Etické aspekty vedení rozhovoru a pozorování

2 Otázky Pro č je d ů ležité dodržování etických zásad p ř i vedení rozhovoru a pozorování? Které etické problémy mohou vyvstat p ř i používání t ě chto technik? Co je a co není p ř ijatelné? Na základ ě č eho, se rozhodujeme, co je a co není etické?

3 Náměty k zamyšlení Etika (profesionální) x Morálka (obecné standardy) Zhodnocení zisk ů a ztrát (nap ř. experimenty, hraní rolí,…) Respekt a pé č e Sociální citlivost Zužitkování výsledk ů (nap ř. faktor stresu) Klamání, souhlas respondent ů, ochrana proti zran ě ní

4 Etický kodex „každá psychologická intervence je etickou situací“ „psychologové = klienti, respondenti“ Srovnání etických kodex ů : Britská psychologická spole č nost (BPS) Americká psychologická asociace (APA) Evropská federace psychologických asociací (EFPA)

5 Etické zásady (BPS) Informovaný souhlas Co budeme chtít Ú č el intervence Práva (d ů v ě rnost, možnost odstoupení, …) Klamání Je klamání v psychologii nebezpe č né? Vy č erpávající informace o výzkumu? (Ash: informace – žádný výzkum)

6 Etické zásady Debriefing Ú č el intervence Ú č astník by m ě l odcházet ve stejném psychickém stavu, ve kterém p ř išel… Neospravedl ň uje použití neetických metod Nemusí vždy nutn ě redukovat stres Odstoupení z „intervence“ D ů v ě rnost zjišt ě ní Ochrana klient ů, ú č astník ů výzkumu (psychologické bezpe č í, soukromí)

7 Všeobecné zásady (APA) Kompetence Integrita Profesní a v ě decká odpov ě dnost Respektování práv a d ů stojnosti lidí Zájem o prosp ě ch druhých lidí Sociální odpov ě dnost

8 Literatura: Ethical Principles of Psychologists and Code od Conduct (APA) Meta-Code of Ethics (EFPA) Plane, T. H. (2001). Sou č asná klinická psychologie. Grada. Praha. Lerner, R. M., Jacobs, F., Wertlieb, D. (2005). Applied Developmental Science. An Advanced Textbook. Sage.


Stáhnout ppt "Rozhovor a pozorování v psychologii Mgr. Michaela Šir ůč ková, Ph.D. Etické aspekty vedení rozhovoru a pozorování."

Podobné prezentace


Reklamy Google