Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Řešitel: Martin Stříž Vedoucí DP: doc.Ing.Petr Rapant, CSc. ( VŠB-TU Ostrava) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Řešitel: Martin Stříž Vedoucí DP: doc.Ing.Petr Rapant, CSc. ( VŠB-TU Ostrava) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ."— Transkript prezentace:

1 Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Řešitel: Martin Stříž Vedoucí DP: doc.Ing.Petr Rapant, CSc. ( VŠB-TU Ostrava) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

2 Cíle diplomové práce Výběr vhodného algoritmu pro prostorovou analýzu srážek, vhodného pro implementaci v prostředí ArcView Vytvoření aplikace v prostředí ArcView implementující zvolený algoritmus

3 Datové zdroje Datová sada ARC ČR 500 Digitální model reliéfu DMR 2 Data z klimatologické databáze CLIDATA

4 Programové prostředky ArcView 3.1 –Spatial Analyst –3D Analyst Oracle 8i MS Office 2000

5 Interpolace srážek Bez nadmořské výškyS nadmořskou výškou Interpolace bodových pozorování Využití bodových pozorování Bez bodových pozorování

6 Postupy, které nevyužívají nadmořskou výšku Interpolace bodových pozorování v ploše bez respektování nadmořské výšky často vede k podhodnocení průměrných srážek v těchto oblastech. Nevhodné pro přesnější odhad, zejména v horských oblastech.

7 Postupy, které využívají nadmořskou výšku Nevyužívají naměřené data na stanicích Využívají naměřené data na stanicích 1 2

8 1. Odhad bez bodového pozorování srážek Böhm analyzoval vztah srážek k nadmořské výšce podle ročních úhrnů srážek z období 1901-1950 pro stanice do nadmořské výšky 800 m. Nevhodné pro srážky ve vyšších polohách Vhodné pouze pro orientační výpočty Výhoda rychlý výpočet

9 2. Odhad s využitím bodového pozorování srážek Využití bodového pozorování srážek (bodová vrstva) Využití reliéfu ( DMR 2) Bodová vrstva srážek Reliéf Rastrová vrstva rozložení srážek Algoritmus

10 Odhad s využitím bodového pozorování srážek Metoda č.1 tvůrce Ing. Šercl a Ing. Lett (ČHMÚ) princip lineární regrese + soustava korekcí celková rovnice úhrnů srážek

11 Odhad s využitím bodového pozorování srážek Metoda č.2 tvůrce RNDr. Vít Květoň, CSc.(ČHMÚ) princip lineární regrese + soustava korekcí celková rovnice úhrnů srážek Ukor

12 Metoda č.2 1. Metoda IDW 2. Metoda IDW_2 3. Metoda Kriging 4. Metoda Kriging_2 Využívají interpolační metodu inverzních vzdáleností Využívají interpolační metodu univerzálního krigování

13 Ukázka rastrových vrstev Celková vrstva srážek Ukor B A Uo Zs Obl2

14 3D ukázka rozložení srážek v červenci 1997

15 Přesnost jednotlivých metod

16 Zhodnocení Nelze jednoznačně určit která metoda je nejlepší Nejlepší výsledky v letních měsících (nejvíce srážek) mají metody IDW a Kriging Implementace metod IDW a Kriging do aplikace

17 Popis aplikací Instalační program Aplikace pro generování rozložení úhrnů srážek Instalační program Odbc.cfg ftp.cfg Layers.cfg Aplikace

18 Instalační program Nastaveni parametrů pro ODBC FTP topografických vrstev naprogramované v Avenue

19

20 Popis aplikace Datový model District Gis_region Geography Mdata 1 N N 1 1 N

21 Aplikace-schéma Vytvoření dočasného adresáře Načtení parametrů ze souborů *.cfg Běh aplikace Připojení k Oracle, zobrazení topografických vrstev… Odpojení od Oracle Smazání dočasného adresáře

22 Aplikace-formulář

23 Aplikace-ukázka

24 Použitá literatura [1] Rozhodnutí ministerské rady Československé republiky č.j. 26314 [2] Vládní nařízení Československé republiky č. 96/1953 Sb. [3] Hersan, M.: Replikační procesy ČHMÚ, Diplomová práce, Ostrava 1998 [4] ČHMÚ, ATACO, s.r.o.: Klimatologická databáze CLIDATA, 2000 http://clidata.cz [5] Květoň, V.: Algoritmus analýzy hodinových až denních úhrnů srážek, ČHMU 1999 [6] Kuchařík,M.: Povětrnostní příprava, část II., UJEP Brno, Brno 1986 [7] Stříž,M.: Využití GIS v hydrometeorologickém ústavě, VŠB-TU Ostrava 1999 [8] Ministerstvo životního prostředí ČR: Meteorologický slovník výkladový a terminologický,Praha 1993 [9] Fišák, J.: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis ČHMÚ č.11, Praha, ČHMÚ 1994 [10] Bedrlík J.: GIS(y)-včera, dnes a kdysi, CHIP č.9, 1999 [11] ArcČR500, internetová stránka firmy ArcData s.r.o., http://arcdata.cz [12] ESRI: Avenue, Customization and Application Develepment for ArcView GIS, 1997 [13] ESRI: Informace z internetových stránek firmy ESRI, http://esri.com [14] ESRI: Using the ArcView SPATIAL ANALYST, 1996 [15] Nosek, M.: Metody v klimatologii, Acadamia, Praha 1972

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Řešitel: Martin Stříž Vedoucí DP: doc.Ing.Petr Rapant, CSc. ( VŠB-TU Ostrava) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google