Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS"— Transkript prezentace:

1 Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Řešitel: Martin Stříž Vedoucí DP: doc.Ing.Petr Rapant, CSc. ( VŠB-TU Ostrava)

2 Cíle diplomové práce Výběr vhodného algoritmu pro prostorovou analýzu srážek, vhodného pro implementaci v prostředí ArcView Vytvoření aplikace v prostředí ArcView implementující zvolený algoritmus

3 Datové zdroje Datová sada ARC ČR 500 Digitální model reliéfu DMR 2
Data z klimatologické databáze CLIDATA

4 Programové prostředky
ArcView 3.1 Spatial Analyst 3D Analyst Oracle 8i MS Office 2000

5 Interpolace srážek Využití bodových pozorování Bez bodových pozorování
Bez nadmořské výšky S nadmořskou výškou Využití bodových pozorování Bez bodových pozorování Interpolace bodových pozorování

6 Postupy, které nevyužívají nadmořskou výšku
Interpolace bodových pozorování v ploše bez respektování nadmořské výšky často vede k podhodnocení průměrných srážek v těchto oblastech. Nevhodné pro přesnější odhad, zejména v horských oblastech.

7 Postupy, které využívají nadmořskou výšku
1 2 Nevyužívají naměřené data na stanicích Využívají naměřené data na stanicích

8 1. Odhad bez bodového pozorování srážek
Böhm analyzoval vztah srážek k nadmořské výšce podle ročních úhrnů srážek z období pro stanice do nadmořské výšky 800 m. Nevhodné pro srážky ve vyšších polohách Vhodné pouze pro orientační výpočty Výhoda rychlý výpočet

9 2. Odhad s využitím bodového pozorování srážek
Využití bodového pozorování srážek (bodová vrstva) Využití reliéfu ( DMR 2) Bodová vrstva srážek Rastrová vrstva rozložení srážek Algoritmus Reliéf

10 Odhad s využitím bodového pozorování srážek
Metoda č.1 tvůrce Ing. Šercl a Ing. Lett (ČHMÚ) princip lineární regrese + soustava korekcí celková rovnice úhrnů srážek

11 Odhad s využitím bodového pozorování srážek
Metoda č.2 tvůrce RNDr. Vít Květoň, CSc.(ČHMÚ) princip lineární regrese + soustava korekcí celková rovnice úhrnů srážek Ukor

12 Metoda č.2 1. Metoda IDW 2. Metoda IDW_2 3. Metoda Kriging
Využívají interpolační metodu inverzních vzdáleností Využívají interpolační metodu univerzálního krigování

13 Ukázka rastrových vrstev
Celková vrstva srážek Ukor B A Uo Zs Obl2 Ukázka rastrových vrstev

14 3D ukázka rozložení srážek v červenci 1997

15 Přesnost jednotlivých metod

16 Zhodnocení Nelze jednoznačně určit která metoda je nejlepší
Nejlepší výsledky v letních měsících (nejvíce srážek) mají metody IDW a Kriging Implementace metod IDW a Kriging do aplikace

17 Popis aplikací Instalační program
Aplikace pro generování rozložení úhrnů srážek Instalační program Aplikace Odbc.cfg ftp.cfg Layers.cfg

18 Instalační program Nastaveni parametrů pro ODBC FTP
topografických vrstev naprogramované v Avenue

19

20 Popis aplikace Datový model 1 N 1 N Geography Mdata District N 1
Gis_region

21 zobrazení topografických vrstev…
Aplikace-schéma Načtení parametrů ze souborů *.cfg Vytvoření dočasného adresáře Běh aplikace Připojení k Oracle, zobrazení topografických vrstev… Odpojení od Oracle Smazání dočasného adresáře

22 Aplikace-formulář

23 Aplikace-ukázka

24 Použitá literatura [1] Rozhodnutí ministerské rady Československé republiky č.j [2] Vládní nařízení Československé republiky č. 96/1953 Sb. [3] Hersan, M.: Replikační procesy ČHMÚ, Diplomová práce, Ostrava 1998 [4] ČHMÚ, ATACO, s.r.o.: Klimatologická databáze CLIDATA, 2000 [5] Květoň, V.: Algoritmus analýzy hodinových až denních úhrnů srážek, ČHMU 1999 [6] Kuchařík,M.: Povětrnostní příprava, část II., UJEP Brno, Brno 1986 [7] Stříž,M.: Využití GIS v hydrometeorologickém ústavě, VŠB-TU Ostrava 1999 [8] Ministerstvo životního prostředí ČR: Meteorologický slovník výkladový a terminologický,Praha 1993 [9] Fišák, J.: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis ČHMÚ č.11, Praha, ČHMÚ 1994 [10] Bedrlík J.: GIS(y)-včera, dnes a kdysi, CHIP č.9, 1999 [11] ArcČR500, internetová stránka firmy ArcData s.r.o., [12] ESRI: Avenue, Customization and Application Develepment for ArcView GIS, 1997 [13] ESRI: Informace z internetových stránek firmy ESRI, [14] ESRI: Using the ArcView SPATIAL ANALYST, 1996 [15] Nosek, M.: Metody v klimatologii, Acadamia, Praha 1972

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google