Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny zásad a pravidel financování VŠ na období od roku 2011 10. zasedání P RVŠ Karolinum, 18. 3. 2010 Jakub Fischer, předseda EK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny zásad a pravidel financování VŠ na období od roku 2011 10. zasedání P RVŠ Karolinum, 18. 3. 2010 Jakub Fischer, předseda EK."— Transkript prezentace:

1 Změny zásad a pravidel financování VŠ na období od roku 2011 10. zasedání P RVŠ Karolinum, 18. 3. 2010 Jakub Fischer, předseda EK

2 Kontext Jedná se o materiál sk. III MŠMT ČR Materiál je 2. pracovní verzí, navazující na verzi ze 17. 12. 2009 Zapracovány  připomínky z Repre komise 10. 2. 2010  písemné připomínky od RVŠ  písemné připomínky od IPn RTV  podněty z diskuse nad přípravou DZ VŠ ČKR členové pracovní komise pro přípravu DZ VŠ Tato verze bude hlavním bodem příštího jednání Repre komise (7. 4. 2010)

3 Základní východiska Od kvantity ke kvalitě Diverzifikace Hlavní zásady  Návaznost na DZ VŠ (nástroj řízení strategických cílů)  Potřeba výraznějších změn, které nicméně nemají být skokové Zavedení 5% „záklopky“  Potřeba modelování variant, zpracování studií proveditelnosti není součástí předloženého materiálu  Úpravy koeficientů ekonomické náročnosti zatím nejsou řešeny  Velmi obecná zmínka o kontraktovém financování vyžaduje změnu zákona o VŠ i změnu zákona o rozpočtových pravidlech

4 Příspěvek na studenta (1) Kontext  Potřeba vyrovnat se s demografickým propadem 2012 – 2016 (čtvrtina kohorty)  Potřeba omezení prostupnosti do NMgr.  Omezení nemá být plošné Zásadní změny  Započítání SDS a nikoli SDS+1 Celkem 31,5 tis. studentů (10,6 %), velmi se liší podle škol, nicméně se změnami vyvolanými jinými parametry se dle MŠMT kompenzuje  Zavedení parametru VKM

5 Příspěvek na studenta (2) Parametr VKM Vědecký výkon, kvalifikační zajištění, mezinárodní zaměření Tříletý vážený průměr (50 %, 30 %, 20 %), kromě bodů VaV V  body VaV dle Metodiky hodnocení VaV za rok 2009 „kafemlejnek“  objem účelových neinv. prostředků na VaV K  počet prof. a doc. (2,5:1,5)  počet studentů PhD – pro NMgr  počet absolventů PhD – pro PhD M (zestručněno)  počet cizích studentů  počet samoplátců  vyjíždějící a přijíždějící studenti (člověkodny)  prostředky získané ze zahraničí

6 Příspěvek na studenta (3) Navrhované změny PhD  omezení kvóty nově zapsaných na 80 % průměru minulých let a dalších 20 % kvóty rozdělit dle VKM (se stropem) NMgr  omezení kvóty nově zapsaných na 90 % průměru minulých let a dalších 10 % kvóty rozdělit dle VKM (se stropem) Bc a 5Mgr  omezení kvóty nově zapsaných na 95 % průměru minulých let s tím, že školy postižené omezením PhD a NMgr mohou toto využít pro zvýšení kvóty v Bc a 5Mgr

7 Příspěvek na absolventa (1) Hlavní změny Koeficienty pro různé stupně studijních programů  Bc: 1,0  2Mgr: 0,5  5Mgr: 1,5  PhD: 0 až 2  Vše pouze při nepřekročení SDS+2 Multiplikativní koeficient 1,5 při nepokračování absolventa Bc do 2 let na NMgr Zohlednění délky doktorského studia  koeficient klesá po půl roce ze 2 (do SDS+0,5) na 0 (při SDS+2 a více) Zohlednění zaměstnatelnosti absolventů  vychází z tzv. standardizované nezaměstnanosti zohledňuje frikční nezaměstnanost i regionální rozdíly

8 Příspěvek na absolventa (2) Konkrétní návrhy Bc  zohlednění zaměstnatelnosti (1-0,01p)  zohlednění nepokračování v NMgr (1,5)  nezaplacení při překročení SDS+2 Mgr  zohlednění zaměstnatelnosti nemluví se o SDS+2, není jasné proč PhD  zohlednění zaměstnatelnosti a délky studia

9 Financování dalších činností U3V  přechod z RP na běžné financování, spoluúčast školy, bude hrazeno z F včetně rozvoje Handicapovaní  2011 z RP  od 2012 z F na základě žádosti VVŠ, slíbeno vytvoření metodiky

10 Rozvojové programy a fondy RP  zachování stávajícího podílu (7 %)  zachování FRVŠ  změna poměru mezi decentralizovanými a centralizovanými projekty ze 78:22 postupně na 40:60 Fondy  spíše náznak  internacionalizace, VaVaI spolupráce, regionalizace, inovace, CŽV, vstřícné financování

11 Dosavadní připomínky členů P RVŠ a členů EK RVŠ (všem děkuji!!!) Otázky stanovení vah  proč je prof:doc zrovna 5:3?  nadhodnocení váhy počtu studentů PhD pro NMgr studium  nadhodnocení váhy počtu samoplátců (5 + 5) % dává stejnou váhu jako kvalifikace! Prostupnost  Nevyváženost posuzování 5Mgr a 2Mgr, problém učitelských oborů  Technické obory (velká úmrtnost během Bc)  Ekonomické obory – chceme přechod Bc z VVŠ na 2Mgr SVŠ?  Škola nemůže ovlivnit, zda student bude či nebude přijat na jinou VŠ  Ne všechny nově povinně strukturované programy již doběhly do NMgr fáze Zásadní: redukce SDS+1 na SDS vyžaduje změnu zákona (změna pravidel pro vybírání poplatků) – uplatňuje řada připomínkujících  mimochodem: jak je to s financováním souběžných studií? nevadí? VKM  co se započítává do neúčelových prostředků? je FP7 ve V, nebo v M?  chybí citovanost  kvalifikace mohou vést k inflaci titulů  proč jsou samoplátci?  co jsou dary ze zahraničí? nebylo by lepší zahrnout do V? disproporce mezi zahraničními a českými  oborová náročnost u kritéria příspěvku z VaV – má se zohlednit? Otázka oborové optimalizace na školách při redukci počtu zapsaných Absolventi PhD dle délky – tlak na rychlostudium Vztah centralizovaných a decentralizovaných programů  nesouhlas s razantní změnou vah  zatímco decentralizované programy jsou nástrojem diverzifikace, centralizované mohou být nástrojem unifikace (řídí je MŠMT) Nejasnosti u fondů Záklopka nejen na pokles, ale i na růst? Dílčí návrhy na technické a terminologické úpravy včetně nejasnosti pořadí redukce u absolventů

12 Děkuji za pozornost a vítám další připomínky a postřehy. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Změny zásad a pravidel financování VŠ na období od roku 2011 10. zasedání P RVŠ Karolinum, 18. 3. 2010 Jakub Fischer, předseda EK."

Podobné prezentace


Reklamy Google