Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 15. 11. 2013, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-1 Matematika pro I. ročn í k gymn á zia Z á kladn í poznatky z matematiky IV/2-3-1-31 Intervaly

2 Intervaly Podmnožiny množiny reálných čísel. Vyjádření nerovnostmi. Na číselné ose zobrazovány jako úsečky, polopřímky a přímka.

3 Omezené intervaly Na číselné ose zobrazovány jako úsečky. x 0 3 1

4 Omezené intervaly Uzavřené Otevřené Polouzavřené

5 Omezené intervaly - uzavřené x 0 -25 1

6 Omezené intervaly - otevřené x 0 -2 5 1

7 Omezené intervaly - polouzavřené x 0 -25 1 x 0 5 1 Zleva uzavřený, zprava otevřený Zleva otevřený, zprava uzavřený

8 Neomezené intervaly x 0 5 1 x 0 -2 1 Neomezené zlevaNeomezené zprava

9 Množina všech reálných čísel R x 01

10 Intervaly Zápis intervalem?

11 Intervaly Zápis intervalem?

12 Sjednocení a průnik intervalů x 01-346

13 Použitá literatura BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: základní poznatky. 3., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 178 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-146-8. Použité obrázky http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=93&pos=22 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=3


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google