Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STEREOMETRIE. = prostorová geometrie, geometrie v prostoru  část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů  vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STEREOMETRIE. = prostorová geometrie, geometrie v prostoru  část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů  vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm."— Transkript prezentace:

1 STEREOMETRIE

2 = prostorová geometrie, geometrie v prostoru  část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů  vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm je jednoduché názorné tvrzení, které se nedokazuje. Věty lze z axiómů a definic logicky odvodit, jejich platnost je třeba dokazovat. Značení: A – axiómy Euklidovské geometrie V – věta

3 Základní geometrické objekty přímka bod rovina - značení: malá písmena abecedy - značení: velká písmena abecedy - značení: malá písmena řecké abecedy Stereometrie zkoumá vlastnosti  polohové  metrické - vzájemná poloha útvarů - odchylky a vzdálenosti útvarů

4 Základní axiómy A1: Dvěma různými body A, B je určena právě jedna přímka p. A2: Leží-li dva různé body v rovině , pak přímka p jimi určená leží také v rovině . A3: Mají-li dvě různé roviny ,  společný bod P, pak mají společnou právě jednu přímku p procházející tímto bodem.

5 A4: Rovina je jednoznačně určena: Základní axiómy a) třemi různými body, které neleží v přímce  AB C b) přímkou a bodem, který na ní neleží d) dvěma různými rovnoběžnými přímkami c) dvěma různoběžnými přímkami

6 a Vztahy bod - bod, přímka, rovina bod A splývá s bodem B bod A leží na přímce a bod A leží v rovině  Značení: A = B (A  B)‏ A  a A   dva různé body A, C A  C bod B neleží na přímce a B  a bod B neleží v rovině  B   A B C B A  A B

7 Vzájemná poloha dvou přímek rovnoběžné  leží v jedné rovině a nemají společný bod  značení: p || q b) splývající  leží v jedné rovině a mají  společných bodů  značení: p = q c) různoběžné  leží v jedné rovině a mají společný bod (průsečík)‏  značení: p X q d) mimoběžné  neleží v jedné rovině (nemají spol. bod)‏

8 a) rovnoběžné  nemají žádný společný bod  značení:  ||  Vzájemná poloha dvou rovin b) splývající  mají  společných bodů  značení:  =  c) různoběžné  mají společnou přímku (průsečnici)‏  značení:  X 

9 a) přímka leží v rovině  mají  společných bodů  značení: q   b) přímka je s rovinou rovnoběžná  nemají žádný společný bod  značení: p ||  c) přímka je s rovinou různoběžná  mají jediný společný bod (průsečík)‏  značení: p X  Vzájemná poloha přímky a roviny

10 Př. 2: Body P, R, S, T, U, V jsou po řadě středy hran AB, AE, BC, CG, EH, GH krychle ABCDEFGH. Zjistěte, zda leží v téže rovině body a) P, R, S, T b) A, C, E, F c) C, R, U, V d) C, E, P, V Př. 1: Je dána krychle ABCDEFGH. a) Určete různým způsobem rovinu dolní stěny. b) Rozhodněte, zda v této rovině leží přímky BD, BH. ? ? ? ? Cvičení

11 AB C D E G H F P V Př. 2 d)‏

12 Př. 3: Je dána krychle ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu přímek. a) AB, CG b) EF, XY – X je střed FG, Y střed GH c) BC, EH d) AX, CF e) BH, CE ? ? ? ? ? Cvičení C G AB D E H F Y X mimoběžné různoběžné rovnoběžné mimoběžné různoběžné

13 Cvičení C G AB D E H F Y X a)b) c)d)e) C G D E H F Y X AB D E H F Y X C G AB D E H F Y X AB D E H F Y X C G AB D E H F Y X AB D E H F Y X C G AB D E H F Y X AB D E H F Y X C G AB D E H F Y X AB D E H F Y X

14 Př. 5: Je dána krychle ABCDEFGH. Body K, L, M, N jsou po řadě středy stěn ABCD, BCFG, EFGH, ADHE. Jaká je vzájemná poloha a) přímky KL a roviny CDH. b) přímky LN a roviny ABG. c) přímky KH a roviny EFG. Př. 4: Je dána krychle. Určete průsečnici rovin a) ADH, BCH b) ABC, FGH c) ACE, BDF ? ? ? ? ? ? Cvičení rovnoběžné splývající různoběžné

15 Cvičení 4 a)‏ AB C D E G H F

16 Cvičení D AB C E G H F 4 c)‏

17 Cvičení C G AB D E H F K L 5 a)b)‏ G AB D E H F L N C C c)‏ C AB D E H F K C G

18 Př. 6: Je dán čtyřboký jehlan ABCDV. Jaká je vzájemná poloha a) přímky CD a BV. b) přímky AC a CV. c) přímky AD a BC. d) přímky AB a SV,kde S je střed podstavy jehlanu. ? ? ? Cvičení ? mimoběžné různoběžné rovnoběžné mimoběžné

19 Cvičení A B C D V S

20 Odchylka  dvou přímek a, b je úhel velikosti 0°-90°, který má zvolený vrchol V v průsečíku přímek a, b a ramena na daných přímkách. Poznámka: 1) Odchylka dvou rovnoběžných přímek je 0 . 2) Odchylka kolmých přímek je 90°. 3) Odchylku mimoběžek převedeme na odchylku dvou různoběžek. Odchylka dvou přímek

21 Odchylka přímky a roviny je rovna úhlu, který svírá přímka se svým pravoúhlým průmětem do této roviny. Odchylka dvou rovin Odchylka dvou rovin je rovna odchylce jejich průsečnic s třetí rovinou, která je k oběma rovinám kolmá. Odchylka přímky a roviny

22 Př. 1: Je dána krychle ABCDEFGH. Určete odchylku přímek a) AB, EG b) AH, CF c) AD, GF d) AC, AG Př. 2: Je dán pravid. čtyřboký jehlan ABCDV, jehož stěny jsou rovnostr. ∆-ky. Určete odchylku přímek AB, CV. Cvičení Př. 3: Je dán kvádr ABCDEFGH: |AB|=6 cm, |BC|=3 cm, |AE|=8 cm. Určete odchylku přímek EG, BD. 90  0  35  16´ 45  60  53  8 ´

23 Cvičení C G AB D E H F A α Př. 1 a)‏

24 Cvičení C G AB D E H F A α Př. 1 b)‏

25 Cvičení C G AB D E H F A α Př. 1 d)  ACG

26 Cvičení Př. 2 A B C D V S α

27 Cvičení C G A B D E H F A α Př. 3)‏

28 Př. 4: Je dána krychle ABCDEFGH o straně délky 5cm. Určete odchylku rovin ABC a BEG ? Cvičení Př. 5: Je dán pravid. čtyřboký jehlan ABCDV, |AB|=5 cm, |AV|=7 cm. Určete odchylku roviny boční stěny a roviny podstavy. ? 67  31 ´ 54  ´

29 Cvičení AB C D E G H F Př. 4

30 Cvičení AB C D E G H F  X X  H D F B S Př. 4

31 Cvičení

32 Vzdálenost bodu A od přímky p je rovna vzdálenosti bodů AP, kde P je pata kolmice vedené bodem A k přímce p. Vzdálenost bodu Vzdálenost bodu A od roviny  je rovna vzdálenosti bodu A a jeho pravoúhlého průmětu A´ do roviny .

33 Př. 1: Je dána krychle ABCDEFGH o délce hrany a. Určete vzdálenost Cvičení Př. 2: Je dán čtyřboký pravidelný jehlan ABCDV s délkou hrany podstavy 6 cm a výškou 5cm. Určete vzdálenost bodu A od přímky CV. a a) přímek AB a GH b) rovin ABC a FGH c) bodu A od přímkyFG d) bodu A od přímky BH

34 Cvičení A B C D E G H F Př. 1 a)‏

35 Cvičení Př. 1 a)‏ BC D A F H E G

36 Cvičení Př. 1 a)‏ BC D A F H E d G

37 Cvičení Př. 1 c)‏ AB C D E G H F

38 Cvičení Př. 1 c)  AFH AB C D E G H F d S

39 Cvičení Př. 1 d)‏ AB C D E G H F

40 Cvičení Př. 1 d)  ABH AB C D E G H d F

41 Cvičení Př. 1 d)  ABH d A B H G X 

42 Cvičení Př. 3  ACV A B C D V S

43 Cvičení Př. 2  ACV φ =? V  AC S P

44 p  q Platí: Věta 1: Daným bodem lze vést k rovině jedinou kolmici. Věta 2: Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou kolmou rovinu. Kolmost přímek a rovin p   a q   p   a q  p   p a   p p   a p   q           Přímka k je kolmá k rovině  právě tehdy, je-li kolmá ke všem přímkám této roviny. Průsečík kolmice s rovinou je pata kolmice.

45 Dvě roviny jsou k sobě kolmé právě tehdy, když jedna z nich obsahuje přímku kolmou k druhé rovině. Rovina je kolmá ke dvěma různoběžným rovinám právě tehdy, je-li kolmá k jejich průsečnici. Kolmost rovin

46 a) AB a FG b) AC a FM Cvičení Př. 3: Je dána krychle ABCDEFGH s délkou hrany 6 cm, bod M je bodem hrany EH. Určete vzdálenost mimoběžek v = |BF| = 6 cm v = |PQ| = 6 cm, Q je průsečík FM a EG


Stáhnout ppt "STEREOMETRIE. = prostorová geometrie, geometrie v prostoru  část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů  vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm."

Podobné prezentace


Reklamy Google