Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Ing. Helena Vojíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Ing. Helena Vojíková."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Ing. Helena Vojíková Řídící orgán OP Zemědělství Managing Authority Department for the RDMA

2 Global data on progress in the implementation OP Agriculture Celkové údaje o pokroku v realizaci OP Zemědělství Global data on progress in the implementation OP Agriculture

3 Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 1: Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hospodářství) Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry)

4 Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 2: Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání) Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training)

5 Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 3: Technical assistance) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 3: Technická pomoc) Data on progress by priorities OP Agriculture (Priority 3: Technical assistance)

6 Celkem zaregistrované žádosti v OP v letech 2004 –2006 Overview of total registered applications under the Agriculture OP in the period 2004 - 2006 Opatření - Measure REGIONÁLNÍ ODBOR SZIF –RO SAIF PRAHA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSTÍ NAD LABEM HRADEC KRÁLOVÉ BRNOOLOMOUCOPAVA 1.1. 347583156337744328194 1.2. 1360924371810 1.3. 2149262951336 2.1. 24738470210383149102 2.2. 28000000 2.3. 151131095207 3.1. 46 Celkem-total / 490071711892716091267528319 * Stav k 31. říjnu 2006

7

8 Realokace 2006 OP Zemědělství Reallocations 2006 OP Agriculture

9

10 Pozitivní faktory realizace The Positive Factors of implementation Proplacené projekty Reimbursed projects 1298 projektů projects 111,6 mil. EUR kvalitní projekty high –quality projects žádné nesrovnalosti none discrepancy splněno pravidlo n+2 performance the rule N+2

11 Specific obstacles and difficulties in the implementation Specifické překážky realizace Specific obstacles and difficulties in the implementation Pro zlepšení čerpání opatření 2.3. Rybářství bylo provedeno mnoho opatření – např. pravidelné rozšiřování okruhu přijatelných výdajů, nebo realokace finančních prostředků mezi podopatřeními opatření 2.3. Dále probíhá trvalé informování odborné rybářské veřejnosti o možnostech čerpání finančních prostředků z OP Zemědělství. Many steps were taken to improve the drawing of finance under measure 2.3 Fisheries including, for instance, extension of the range of eligible expenditure or a reallocation of finance among sub-measures of measure 2.3. Moreover, information has been continuously provided to fishermen about possibilities to draw finance from the Agriculture OP.

12 Děkuji za pozornost Thank you for your attention


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Ing. Helena Vojíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google