Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISSS 2007 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace Hradec Králové, 2. dubna 2007 Vít Drbohlav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISSS 2007 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace Hradec Králové, 2. dubna 2007 Vít Drbohlav."— Transkript prezentace:

1 ISSS 2007 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace Hradec Králové, 2. dubna 2007 Vít Drbohlav

2 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 2 Respektování legislativy Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb. Nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu - Dokumenty, popisující podmínky právní legitimity elektronického podpisu. Zákon o informačních systémech veřejné správy č.365/2000 Sb. Standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu - 016/01.01 - Závazný standard pro funkčnost tohoto produktu, popisující způsob zabezpečení dat, zacházení s nimi jakož i použitelné formy pro doručení podání občanem na úřad.

3 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 3 Respektování legislativy Zákon o ochraně osobních údajů ve smyslu §4 zákona 101/2000 Sb. - Dokument popisující bezpečnostní standardy pro zacházení s osobními údaji občanů. Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb. Novela zákona o elektronickém podpisu č. 440/2004 Sb. Vyhláška o elektronických podatelnách č. 496/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů č.495/2004 Sb.

4 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 4 Legislativa nepřímo související s e-komunikací Další legislativní normy: Elektronická archivace Správní řízení Výběrová řízení

5 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 5 Výhled legislativy Projekt MIČR: Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem Projekt NA: Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání dokumentů v digitální podobě Projekty, jejichž výstup by měl mít dopad na legislativní rámec. Z pohledu úřadů je významný především projekt MIČR

6 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 6 Základní schéma EP

7 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 7 Webový portál EP Poskytuje občanovi nástroj na vyplnění, podepsání a uložení formuláře včetně jeho příloh. Nabízí občanovi zobrazení stavu, v jakém se jím vytvořené dokumenty nacházejí v rámci zpracování na úřadě. Umožňuje pracovat s formuláři na bázi standardních XML, XSL šablon. Umožňuje volitelně práci s 602XML formuláři. Zveřejňuje povinné údaje pro elektronickou komunikaci.

8 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 8 Základní práce v aplikaci EP Zpracování na úřadě: Umožňuje opatřit přijatý dokument časovým razítkem. Provádí ověření elektronického podpisu proti seznamu akceptovaných certifikačních autorit a dále pak ověření platnosti certifikátu, včetně ověření proti CRL. Navíc provádí kontrolu přípustnosti jednotlivých dokumentů na základě seznamu povolených formátů souborů a jejich délek. Veškerá podání (přijatá i odmítnutá) jsou evidována v podacím deníku. Ke každému podání je uchovávána jeho transakční historie, která je uživatelsky dostupná příslušným, oprávněným úředníkům. Přijímá podání doručená dle povinných standardů ministerstva informatiky (tj. elektronickou poštou ve formátu mime, s/mime, dále pak podání doručená na technickém nosiči dat). Navíc přijímá i podání učiněná on-line prostřednictvím modulu portál.

9 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 9 Základní práce v aplikaci EP Zpracování na úřadě: Umožňuje práci s anti-spamovým filtrem, který je integrovanou součástí EP. Umožňuje vstup a digitalizaci neelektronických podání. V rámci práce na úřadu s el. podáním může být toto podání opatřeno čárovým kódem. Součástí funkcionality je i možnost vyhledávání dle čárového kódu prostřednictvím jeho čtečky. Umožňuje archivování uzavřených ročních období. Uživatelsky nastavitelné různé režimy práce s elektronickým podpisem a elektronickou značkou pro různé typy operací. Uživatelsky nastavitelné různé režimy práce s časovým razítkem pro různé typy operací. Zajišťuje důvěryhodnost z pohledu binární kompatibility.

10 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 10 Základní práce v aplikaci EP Odchozí pošta: Umožňuje vytvářet zprávy elektronické pošty a předávat je do seznamu pošty k odeslání, nebo vedoucímu ke schválení. Umožňuje odesílat podepsanou poštu opatřenou časovým razítkem. Umožňuje dávkové zpracování pošty k odeslání. Umožňuje znovu odeslání již odeslané pošty, kdy nevzniká nový dokument, nicméně je tato operace evidována v transakční historii tohoto dokumentu. Umožňuje v rámci předávání zpráv operovat s vícenásobným podpisem formou vytváření tzv. submessage. Umožňuje párování s tzv. el. doručenkou. Automatické znovu odesílání zpráv v případě nepotvrzení jejich doručení, pokud je toto požadováno.

11 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 11 Elektronicky podepsaný dokument – a co dál Z uvedené funkcionality EP vyplývá, že elektronicky podepsané dokumenty existují. Existují jak dokumenty vytvořené z podnětu druhé strany a na úřad doručené jako externí písemnost v elektronické podobě, tak elektronicky podepsané dokumenty mohou vznikat (v případě reakcí-odpovědí na podepsaná podání dokonce musejí vznikat) elektronicky podepsané dokumenty na straně úřadu. Původnost, autenticita a integrita jsou garantovány elektronickým podpisem. Tato garance ovšem platí pouze rozsahu platnosti podepisujícího certifikátu. V okamžiku skončení platnosti, jeho zneplatnění případně zveřejnění slábnutí kryptografických algoritmů vyvstává problém, co s takovým elektronickým dokumentem dál. Jednoduchou a snadnou cestou je převod dokumentů do papírové podoby a platnost elektronického podpisu stvrdit na papír notářským ověřením. Tudy ale asi cesta do budoucnosti nevede. Co tedy dál?

12 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 12 Archivace e-dokumentů a legislativa V současné době (duben 2007) není u nás žádným způsobem (legislativně, organizačně, procesně, …) ošetřeno, jak se mají archivovat elektronicky podepsané dokumenty, z čehož zákonitě plyne, že tyto dokumenty nemohou vznikat s trvalou hodnotou. Bohužel však vznikají.

13 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 13 Archivace e-dokumentů a legislativa Projekty MIČR a Národního archivu (zatím ve stádiu realizace)

14 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 14 Obecné problémy digitální archivace Digitální archivace není všemocná, protože se mění: Software (souborové formáty, aplikace, systémy, …) Operační systémy Hardware (architektura, periferní zařízení, záznamová zařízení apod.) a navíc jeho životnost. Technologie a technologické principy (kryptografie, komunikační standardy, …) Množina poskytovatelů a zpracovatelů informací v elektronické podobě Legislativní prostředí

15 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 15 Obecné problémy digitální archivace Problém ošetření zobrazitelnosti původního datového formátu migrace emulace Standard Moreq – 2, v současné době za hranicí realizovatelnosti

16 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 16 Co je nutné zajistit při archivaci elektronických dokumentů? Datová integrita. Identifikace původu záznamu a z ní plynoucí neodmítnutelnost zodpovědnosti. Důvěrnost obsahu záznamu (pokud je třeba) ve vztahu k přístupovým oprávněním. Dostupnost a čitelnost. Auditovatelnost. Pokud je kladen důraz na zajištění těchto vlastností, musí být obecně zajištěny dlouhodobě.

17 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 17 Elektronický podpis - v čem je vlastně problém? Omezená platnost certifikátů veřejného klíče (expirace) Možnost odvolání platnosti certifikátů Slábnutí kryptografických algoritmů Nedostupnost validačních dat

18 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 18 Oběh dokumentů v organizaci

19 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 19 Správní řízení a elektronická doručenka Možnost vypravení elektronického dokumentu s tzv. elektronickou doručenkou. Automatické párování elektronických doručenek. Možnost opakovaného automatického odeslání dokumentu, v případě jeho nevypárování v požadovaném termínu. Možnost standardního „papírového vypravení dokumentu“. Automatické notifikace vyřizujícímu úředníkovi o nevypárování elektronické doručenky.

20 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 20 Výběrová řízení a e-podatelna Integrovaný modul výběrových řízení. Zajištění znečitelnění obsahu nabídky před termínem otevírání obálek na bázi šifrovacích certifikátů. Automatické přesměrování podání do výběrových řízení do agendy modulu VŘ. Automatická publikace výběrového řízení a jeho šifrovacího certifikátu na portálu EP. Automatické odmítání nabídky doručené po termínu.

21 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 21 Černá budoucnost, nebo světlé zítřky Nic není černobílé, nic není tak zlé jak vypadá Rámcová legislativa existuje Přesná procesně formulovaná pravidla legislativou zatím dána nejsou Přesná procesně formulovaná pravidla legislativou jednou (snad brzy) budou Co je možné a nutné dnes, především v otázce elektronické archivace Vystavit časové razítko a starat se o jeho obnovu  tím je vytvořen předpoklad pro splnění legislativního rámce v okamžiku jeho vzniku V rámci stávající legislativy je to minimum, které lze pro úspěšnou archivaci učinit

22 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace 22 Děkuji za pozornost  Asseco Czech Republic, a.s., 2007


Stáhnout ppt "ISSS 2007 Příležitosti a úskalí elektronické komunikace Hradec Králové, 2. dubna 2007 Vít Drbohlav."

Podobné prezentace


Reklamy Google