Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky."— Transkript prezentace:

1 1 Kolegium děkana

2 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky 3. Pedagogika – doc. Kubálek Pedagogika 4. Výroční zpráva FPH za rok 2004 – doc. Kubálek Výroční zpráva FPH za rok Informace z dislokační komise – doc. Kubálek Informace z dislokační komise 6. Zahraniční vztahy – prof. Soukup Zahraniční vztahy 7. Informace z disciplinární komise – prof. Soukup Informace z disciplinární komise 8. Termíny – doc. Kubálek Termíny 9. Různé – ostatní členové kolegia děkana

3 3 Informace z kolegia rektorky 1. Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok Různé

4 4 Ad 1: Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok 2005 I. Hlavní celoškolské záměry rozpočtových priorit 1. Mzdový vývoj diferencovaný meziroční růst mzdových prostředků v kategorii učitelů a ostatních pracovníků pokrytí rostoucích výkonů učitelů zvýšením mzdových prostředků o 1,5 % u obou kategorií nárůst 3,5 % (prognóza inflace 2,3 – 3,7 %) podíl mzdových tarifů činil v r diferencovaně pro jednotlivá pracoviště 60 – 80 % v roce 2005 nezvyšování mzdových tarifů 2. Věda a výzkum kopírování přídělu dle MŠMT 3. Čerpání fondů fond odměn – čerpat v případě nedostatku rozpočtových zdrojů pro zabezpečení priority vývoje mzdových prostředků stipendijní fond – vyrovnaná bilance přílivu zdrojů a výdajů (nerozšiřovat použití např. na dotace na stravování studentů) rezervní fond – ponechat jako zdroj krytí případné ztráty

5 5 Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok 2005 II. Požadavky uplatněné jednotlivými pracovišti pouze navýšení stavu VC o 1,5 nového místa pro podporu vyučujícím v Rajské budově a 1 místa pro vzdělávání učitelů v IT, dále odpovídající část náhrady za civilní služby metodik informační soustavy 0,7 místa (požadavek kvestora) sjednocení příspěvku na stravování studentů a zaměstnanců

6 6 Pedagogika Přijímací zkoušky – pá přihlášeno 215 uchazečů o studium na navazujícím magisterském studiu absence 71 uchazečů (33 % z přihlášených) zúčastnilo se 144 uchazečů – složilo a přijato 84 uchazečů (58 % z přítomných) 32 prezenční studium 52 distanční studium – nesložilo 60 uchazečů z důvodu odborné zkoušky i ekonomie: 5 z důvodu pouze ekonomie: 55 z důvodu pouze odborné zkoušky: 0

7 7 Pedagogika Den otevřených dveří – so cykly: 9 – 10.45, 11 – 12.45, 13 – 15 registrováno 1107 zájemců – 624 uchazečů – 483 členů doprovodu 40 % registrovaných z Prahy 58 % registrovaných z gymnázií zúčastnilo se 817 účastníků (74 % zaregistrovaných) prodány publikace a CD o hodnotě Kč, mj. 122 fakultních informačních CD 4 přednášející + 10 pracovníků FPH + 1 pracovník AVO + 1 šatnářka

8 8 Zpráva o workshopu Inovace výuky v souvislosti s realizací ECTS konání: čtvrtek 13. ledna 2005, 9.00 – zaměření: – způsob stanovení zátěže studenta – systém ověřování znalostí – možnosti zahrnutí prezentačních dovedností do výuky – metodika tvorby akreditačních materiálů metody vzdělávání: – písemný test – seminární práce – aktivita v hodině – přednášky lidí z praxe – případové studie, práce v terénu – recenze článků, knih, aj. – týmová práce studentů na vlastní téma – posudky na práce jiných studentů – prezentace na zvolené téma stanovení zátěže: jaké faktory mají vliv na zátěž studenta u jednotlivých metod další diskuse: problém harmonogramu semestru zápis viz

9 9 ECTS akreditace předmětů FPH forma výuky marketingu akreditace předmětů jiných fakult modifikace vzorového studijního plánu články do Zpravodaje – ECTS a reforma kreditního systému – Workshop – Kruhy – Anketa na ČVUT – Distanční studium – Den otevřených dveří

10 10 Výroční zpráva fakulty za rok 2004 (část A: Zpráva o činnosti fakulty) připomínky dodali: – KLOG: doc. Pernica – KMIE: prof. Soukup – KP: doc. Dvořáková výroční zpráva bude postoupena členům AS FPH AS FPH projedná zprávu

11 11 Informace z dislokační komise první zasedání se konalo členové – prof. Revenda, RNDr. Čermák (prorektoři) – prof. Mandel (F1), prof. Machková (F2), doc. Kubálek (F3), doc. Koschin (F4), prof. Jílková (F5) – doc. Pichanič (AS VŠE), další člen AS VŠE místnosti v Rajsku budově – 1 velká posluchárna (352 míst) – 5 středních poslucháren (100, 118, 108, 111, 111 míst) – 15 učeben (po 24 místech) – 6 doktorandských studoven (po 18 místech) – 3 zasedací místnosti (po 15 místech) – 2 seminární místnosti (po 24 místech) – 139 kanceláří (po 1 místu)

12 12 Návrh FPH na dislokaci RB – 5. patro: Centrum mezinárodních studijních programů a další (popř. také vedení školy) – 4. patro: F5 – 3. patro: F5 a část F4 NB – přízemí: rektorát (bez vedení školy) a malá část F1 (popř. jen rektorát) – 1. patro: F1 a vedení školy (popř. jen F1) – 2. patro: F2 a malá část F1 (popř. jen F2) – 3. patro: F3 a stávající statistické kanceláře (popř. jen F3) – 4. patro: část F4

13 13 Kanceláře na 3. patře NB FPH: = 63 FMV: = 17 (z toho 3 dvojkanceláře a 2 větší kanceláře na konci chodby) FNH: 1 FIS: 7 (z toho jedna dvojkancelář) FPH + FMV + FNH: 81 FPH + FMV + FNH + FIS: 88

14

15 15 Společné místnosti NB 313 počítačová učebna NB 338 velká zasedací místnost NB 371 malá zasedací místnost NB 340 Ing. Habrman a spol.

16 16 Často jednající pracovníci 1 děkan 3 proděkani 7 vedoucích kateder 1 tajemnice fakulty 1 sekretářka děkana 7 sekretářek kateder 4 studijní referentky pro BS a NMS 1 tutorka 1 studijní referentka pro doktorské studium 1 asistent pro informatizaci (NB 340) celkem 27, z toho 11 docentů a profesorů

17 17 Doktorandi FPH, kteří učili v ZS 2004/05 a neměli úvazek LOGJirsák MG_Dvořáček MG_Kahoun PM_Kirchner PM_Malach PM_Mirovský PM_Richter PM_Sotona PM_Sotonová = 22 PE_Dolák PE_Hlačinová PE_Javor PE_Kafka PE_Krause PE_Leciánová PE_Luešová PE_Maňasová PE_Mareš PE_Novák PE_Rudolf PE_Sieber PE_Uchytil

18 18 Dislokace FPH po otevření RB pracovníků kanceláří var. 1 kanceláří var. 2 kanceláří var. 3 často jednající 27 profesoři a docenti 31 15,515 asistenti62 – interní doktorandi společné místnosti celkem ,575

19 19 Další problémy dislokace Zasedací místnosti – NB 338 – NB 388 místo NB 371 – NB 345 – NB 392 – NB 396 Společné místnosti – NB 313 – NB 340 Studijní referentky Proporce expanze v křídlech 3. patra NB (větší prostor v křídle bližším SB, nutnost restrukturalizace umístění kateder)

20 20 Zahraniční vztahy Nabídky mezinárodní spolupráce Nabídky na spolupráci ze zahraničí – viz tištěná příloha Výběr studentů na soutěž v případových studiích – viz tištěná příloha Nabídka pobytu na Warvick Business School – předáno dříve v tištěné podobě

21 21 Karty ITIC 2005 Obměnu karet ITIC na rok 2005 zajišťuje paní Kalitová (výpočetní centrum) – místnost SB 22 – pracovní doba: pondělí až čtvrtek: 10 – hodin, 13 – 16 hodin pátek 10 – 13 hodin

22 22 Informace z disciplinární komise Disciplinární komise řešila v prosinci 2004 a lednu 2005 tyto případy: Porušení vyhlášky rektora o využití výpočetní techniky Odevzdávání stejné seminární práce více studenty Vypracování a odevzdání jiné varianty testu, než která byla studentům zadána

23 23 Termíny st pedagogické kolegium po – pá zkouškové období do vložení výsledků zkoušek a zápočtů prezenčního studia 7. – počáteční tutoriál LS do vložení výsledků zkoušek a zápočtů distančního (kombinovaného) studia po termín podání přihlášek na bakalářské studium – výuka v letním semestru (první týden je lichý, celkem 13 týdnů) pá setkání vedení fakulty se studenty (9 – 12 hodin v nové aule) pá předávání bakalářských diplomů a vysvědčení (od 10 hodin v nové aule) 4. – průběžný tutoriál pá termín podání přihlášek na navazující magisterské studium 23. – závěrečný tutoriál čt přijímací zkoušky na navazující magisterské studium čt úvodní informační soustředění bakalářského studia 5. – počáteční tutoriál ZS pá přijímací zkoušky na navazující magisterské studium so Den otevřených dveří 2006

24 24 Termíny jednání fakulty 1. pololetí 2005 (vždy středy) Kolegia děkana – – – – – – Vědecké rady – – Pedagogická kolegia – – – – – – – Jednání akademického senátu FPH –


Stáhnout ppt "1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google