Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky."— Transkript prezentace:

1 1 Kolegium děkana 19. 1. 2005

2 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky 3. Pedagogika – doc. Kubálek Pedagogika 4. Výroční zpráva FPH za rok 2004 – doc. Kubálek Výroční zpráva FPH za rok 2004 5. Informace z dislokační komise – doc. Kubálek Informace z dislokační komise 6. Zahraniční vztahy – prof. Soukup Zahraniční vztahy 7. Informace z disciplinární komise – prof. Soukup Informace z disciplinární komise 8. Termíny – doc. Kubálek Termíny 9. Různé – ostatní členové kolegia děkana

3 3 Informace z kolegia rektorky 1. Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok 2005 2. Různé

4 4 Ad 1: Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok 2005 I. Hlavní celoškolské záměry rozpočtových priorit 1. Mzdový vývoj diferencovaný meziroční růst mzdových prostředků v kategorii učitelů a ostatních pracovníků pokrytí rostoucích výkonů učitelů zvýšením mzdových prostředků o 1,5 % u obou kategorií nárůst 3,5 % (prognóza inflace 2,3 – 3,7 %) podíl mzdových tarifů činil v r. 2004 diferencovaně pro jednotlivá pracoviště 60 – 80 % v roce 2005 nezvyšování mzdových tarifů 2. Věda a výzkum kopírování přídělu dle MŠMT 3. Čerpání fondů fond odměn – čerpat v případě nedostatku rozpočtových zdrojů pro zabezpečení priority vývoje mzdových prostředků stipendijní fond – vyrovnaná bilance přílivu zdrojů a výdajů (nerozšiřovat použití např. na dotace na stravování studentů) rezervní fond – ponechat jako zdroj krytí případné ztráty

5 5 Návrh stanovení priorit VŠE v Praze pro rozpočtový rok 2005 II. Požadavky uplatněné jednotlivými pracovišti pouze navýšení stavu VC o 1,5 nového místa pro podporu vyučujícím v Rajské budově a 1 místa pro vzdělávání učitelů v IT, dále odpovídající část náhrady za civilní služby metodik informační soustavy 0,7 místa (požadavek kvestora) sjednocení příspěvku na stravování studentů a zaměstnanců

6 6 Pedagogika Přijímací zkoušky – pá 14. 1. 2005 přihlášeno 215 uchazečů o studium na navazujícím magisterském studiu absence 71 uchazečů (33 % z přihlášených) zúčastnilo se 144 uchazečů – složilo a přijato 84 uchazečů (58 % z přítomných) 32 prezenční studium 52 distanční studium – nesložilo 60 uchazečů z důvodu odborné zkoušky i ekonomie: 5 z důvodu pouze ekonomie: 55 z důvodu pouze odborné zkoušky: 0

7 7 Pedagogika Den otevřených dveří – so 15. 1. 2005 3 cykly: 9 – 10.45, 11 – 12.45, 13 – 15 registrováno 1107 zájemců – 624 uchazečů – 483 členů doprovodu 40 % registrovaných z Prahy 58 % registrovaných z gymnázií zúčastnilo se 817 účastníků (74 % zaregistrovaných) prodány publikace a CD o hodnotě 50491 Kč, mj. 122 fakultních informačních CD 4 přednášející + 10 pracovníků FPH + 1 pracovník AVO + 1 šatnářka

8 8 Zpráva o workshopu Inovace výuky v souvislosti s realizací ECTS 13. 1. 2005 konání: čtvrtek 13. ledna 2005, 9.00 – 12.45 zaměření: – způsob stanovení zátěže studenta – systém ověřování znalostí – možnosti zahrnutí prezentačních dovedností do výuky – metodika tvorby akreditačních materiálů metody vzdělávání: – písemný test – seminární práce – aktivita v hodině – přednášky lidí z praxe – případové studie, práce v terénu – recenze článků, knih, aj. – týmová práce studentů na vlastní téma – posudky na práce jiných studentů – prezentace na zvolené téma stanovení zátěže: jaké faktory mají vliv na zátěž studenta u jednotlivých metod další diskuse: problém harmonogramu semestru zápis viz http://fph.vse.cz/multimedia/akce/2005_0113/pdf/ec20050113.pdfhttp://fph.vse.cz/multimedia/akce/2005_0113/pdf/ec20050113.pdf

9 9 ECTS akreditace předmětů FPH forma výuky marketingu akreditace předmětů jiných fakult modifikace vzorového studijního plánu články do Zpravodaje – ECTS a reforma kreditního systému – Workshop – Kruhy – Anketa na ČVUT – Distanční studium – Den otevřených dveří

10 10 Výroční zpráva fakulty za rok 2004 (část A: Zpráva o činnosti fakulty) připomínky dodali: – KLOG: doc. Pernica – KMIE: prof. Soukup – KP: doc. Dvořáková výroční zpráva bude postoupena členům AS FPH AS FPH projedná zprávu 9. 2. 2005

11 11 Informace z dislokační komise první zasedání se konalo 18. 1. 2005 členové – prof. Revenda, RNDr. Čermák (prorektoři) – prof. Mandel (F1), prof. Machková (F2), doc. Kubálek (F3), doc. Koschin (F4), prof. Jílková (F5) – doc. Pichanič (AS VŠE), další člen AS VŠE místnosti v Rajsku budově – 1 velká posluchárna (352 míst) – 5 středních poslucháren (100, 118, 108, 111, 111 míst) – 15 učeben (po 24 místech) – 6 doktorandských studoven (po 18 místech) – 3 zasedací místnosti (po 15 místech) – 2 seminární místnosti (po 24 místech) – 139 kanceláří (po 1 místu)

12 12 Návrh FPH na dislokaci RB – 5. patro: Centrum mezinárodních studijních programů a další (popř. také vedení školy) – 4. patro: F5 – 3. patro: F5 a část F4 NB – přízemí: rektorát (bez vedení školy) a malá část F1 (popř. jen rektorát) – 1. patro: F1 a vedení školy (popř. jen F1) – 2. patro: F2 a malá část F1 (popř. jen F2) – 3. patro: F3 a stávající statistické kanceláře (popř. jen F3) – 4. patro: část F4

13 13 Kanceláře na 3. patře NB FPH: 20 + 23 + 8 + 12 = 63 FMV: 6 + 11 = 17 (z toho 3 dvojkanceláře a 2 větší kanceláře na konci chodby) FNH: 1 FIS: 7 (z toho jedna dvojkancelář) FPH + FMV + FNH: 81 FPH + FMV + FNH + FIS: 88

14

15 15 Společné místnosti NB 313 počítačová učebna NB 338 velká zasedací místnost NB 371 malá zasedací místnost NB 340 Ing. Habrman a spol.

16 16 Často jednající pracovníci 1 děkan 3 proděkani 7 vedoucích kateder 1 tajemnice fakulty 1 sekretářka děkana 7 sekretářek kateder 4 studijní referentky pro BS a NMS 1 tutorka 1 studijní referentka pro doktorské studium 1 asistent pro informatizaci (NB 340) celkem 27, z toho 11 docentů a profesorů

17 17 Doktorandi FPH, kteří učili v ZS 2004/05 a neměli úvazek LOGJirsák MG_Dvořáček MG_Kahoun PM_Kirchner PM_Malach PM_Mirovský PM_Richter PM_Sotona PM_Sotonová 1 + 2 + 6 + 13 = 22 PE_Dolák PE_Hlačinová PE_Javor PE_Kafka PE_Krause PE_Leciánová PE_Luešová PE_Maňasová PE_Mareš PE_Novák PE_Rudolf PE_Sieber PE_Uchytil

18 18 Dislokace FPH po otevření RB pracovníků kanceláří var. 1 kanceláří var. 2 kanceláří var. 3 často jednající 27 profesoři a docenti 31 15,515 asistenti62 – 230 25 interní doktorandi 22111 společné místnosti 44 + 3 celkem1319380,575

19 19 Další problémy dislokace Zasedací místnosti – NB 338 – NB 388 místo NB 371 – NB 345 – NB 392 – NB 396 Společné místnosti – NB 313 – NB 340 Studijní referentky Proporce expanze v křídlech 3. patra NB (větší prostor v křídle bližším SB, nutnost restrukturalizace umístění kateder)

20 20 Zahraniční vztahy Nabídky mezinárodní spolupráce Nabídky na spolupráci ze zahraničí – viz tištěná příloha Výběr studentů na soutěž v případových studiích – viz tištěná příloha Nabídka pobytu na Warvick Business School – předáno dříve v tištěné podobě

21 21 Karty ITIC 2005 Obměnu karet ITIC na rok 2005 zajišťuje paní Kalitová (výpočetní centrum) – místnost SB 22 – pracovní doba: pondělí až čtvrtek: 10 – 12.30 hodin, 13 – 16 hodin pátek 10 – 13 hodin

22 22 Informace z disciplinární komise Disciplinární komise řešila v prosinci 2004 a lednu 2005 tyto případy: Porušení vyhlášky rektora o využití výpočetní techniky Odevzdávání stejné seminární práce více studenty Vypracování a odevzdání jiné varianty testu, než která byla studentům zadána

23 23 Termíny st 26.1. 2005 pedagogické kolegium po 27. 12. 2004 – pá 28. 1. 2005 zkouškové období do 4. 2. 2005 vložení výsledků zkoušek a zápočtů prezenčního studia 7. – 11. 2. 2005 počáteční tutoriál LS do 16. 2. 2005 vložení výsledků zkoušek a zápočtů distančního (kombinovaného) studia po 28. 2. 2005 termín podání přihlášek na bakalářské studium 14. 2. – 13. 5. 2005 výuka v letním semestru (první týden je lichý, celkem 13 týdnů) pá 18. 2. 2005 setkání vedení fakulty se studenty (9 – 12 hodin v nové aule) pá 25. 3. 2005 předávání bakalářských diplomů a vysvědčení (od 10 hodin v nové aule) 4. – 8. 4. 2005 průběžný tutoriál pá 15. 4. 2005 termín podání přihlášek na navazující magisterské studium 23. – 27. 5. 2005 závěrečný tutoriál čt 7. 7. 2005 přijímací zkoušky na navazující magisterské studium čt 14. 7. 2005 úvodní informační soustředění bakalářského studia 5. – 9. 9. 2005 počáteční tutoriál ZS pá 13. 1. 2006 přijímací zkoušky na navazující magisterské studium so 14. 1. 2006 Den otevřených dveří 2006

24 24 Termíny jednání fakulty 1. pololetí 2005 (vždy středy) Kolegia děkana – 19. 1. 2005 – 23. 2. 2005 – 23. 3. 2005 – 27. 4. 2005 – 25. 5. 2005 – 29. 6. 2005 Vědecké rady – 30. 3. 2005 – 18. 5. 2005 Pedagogická kolegia – 26. 1. 2005 – 9. 2. 2005 – 16. 2. 2005 – 2. 3. 2005 – 16. 3. 2005 – 13. 4. 2005 – 11. 5. 2005 Jednání akademického senátu FPH – 9. 2. 2005


Stáhnout ppt "1 Kolegium děkana 19. 1. 2005. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google