Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová"— Transkript prezentace:

1 1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

2 2.2. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Osnova přednášky: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie.

3 3.3. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Přechod od fixních kurzů ke kurzům pohyblivým: První změna: 15.8.1971: Richard Nixon – dočasně ruší směnitelnost dolaru za zlato pro zahraniční finanční instituce – zrušení jednoho ze základních pilířů Brettonwoodského systému. Prosinec 1971 – dohoda G7 – úprava celosvětových měnových vztahů: 1.Devalvace dolaru 2.Ostatní země revalvovaly 3.Rozšíření fluktuačního pásma

4 4.4. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Reálné kroky (Jaro 1972) : Měnový had Měnový had v tunelu Červ v rámci hada v tunelu r. 1973 – útěk od dolaru r. 1976 – zasedá MMF v Kingstonu na Jamajce – formální ukončení hlavních Brettonwoodských principů

5 5.5. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Dohody z Kingstonu začaly platit 1.4.1978 – opatření: 1.Zrušení fixace měnových kurzů 2.Měnové kurzy nebudou vytvářeny na základě zlatých parit 3.Sjednocení ceny zlata, cena se utváří na základě poptávky a nabídky – tržní cena. 4.Zrušeno používání zlata v mezinárodním měnovém styku. 5.MMF vrátil část zlata původním majitelům a zbytek prodán na trhu

6 6.6. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Závěry z Kingstonu: Vytvoření mezinárodního měnového systému Víceměnový systém – v čele je USD, ne zlato ? Evropa – jaký kurz má zvolit? – Evropa vycházela z fixace měnových kurzů – kvůli integračním tendencím. Výhody fixace měnových kurzů – malé riziko Nevýhody fixace měnových kurzů vnitřní změny uvnitř ekonomik (např. jiné inflace) – tlak na změny kurzů, vliv na běžný účet platební bilance – fixní kurz vedl k nerovnovážným platebním bilancím – tlak na dodatečnou tvorbu devizových měnových rezerv

7 7.7. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa – řešení – pohyblivé kurzy - očekávání : 1.Povedou k rovnováhám platebních bilancí 2.Sníží se tlak na mezinárodní devizové rezervy 3.Stát nebude nucen provádět opatření, kterým by vyrovnával platební bilanci. Pohyblivý kurz se stane faktorem pro automatické vyrovnání platebních bilancí. → Pohyblivý kurz nebyl schopen očekávání splnit.

8 8.8. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Východisko Evropský měnový systém (13.3.1979) Systém ani fixace ani floating – Kompromis – pohyblivé kurzy by neměly překročit určitou hranici. EHS r. 1957 Římské smlouvy – nezabývaly se měnovou politikou. r. 1968 Celní unie – v těchto podmínkách, pokud jedna země devalvuje či revalvuje, tak to má stejné účinky jako clo – změna konkurenčních podmínek. r. 1969 měly být vytvořeny podmínky pro přikročení k vytvoření HMU r. 1970 (projednáno r.1971) Wernerova zpráva – návrh na realizaci HMU

9 9.9. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Wernerova zpráva – předzvěst MU: 1.Neomezená směnitelnost jednotlivých měn 2.Neodvolatelná fixace měnových kurzů 3.Vytvoření nadnárodního orgánu – rozhodující orgán, který bude spravovat úrokové míry a devizové rezervy 4.Koordinace hospodářských politik ? Proč došlo k HMU až o 20 let později?

10 10. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa v sedmdesátých letech hledá řešení vedoucí ke stabilizaci měnových kurzů. Dnešní EURO – dlouhodobá tradice vzniku. SDR – zvláštní práva čerpání (MMF – 1.1.1970) EUA – r. 1975 ECU – evropská měnová jednotka, r. 1979 EURO – druhá největší měna na světě. ECU – European Currency Unit Navázala na EUA, rovněž je košovou jednotkou, která se skládala původně z 9 měn ES (stejně jako EUA), pak z 10 (Řecko), poté z 12 (Portugalsko, Švédsko), ale po vstupu Rakouska, Švédska a Finska, bylo rozhodnuto, že bude stejně vycházet z původních 12 měn.

11 11. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropský měnový systém – tři principy: 1.ECU 2.Směnný mechanismus – mechanismus devizových kurzů 3.Úvěrový mechanismus Čtyři základní měnové funkce ECU: 1.Osa celého měnového systému 2.Systém obsahoval varovný signál – ukazatel divergence 3.Měnová jednotka používaná v transakcích mezi CB 4.Používána na krytí deficitů platební bilance

12 12. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Krize EMS (r.1992 – 1993) Sjednocení Německa r. 1990 VB, Itálie – přecházejí na floating – opouští měnový mechanismus r. 1993 – útok spekulačního kapitálu na Francii, Belgii, Dánsko, Portugalsko – zvýšení úrokových měr a intervence ve pospěch domácích měn na devizových trzích – měny spekulaci neodolaly ? Jaký je vliv devizových intervencí? r. 1993 – 1995 Stabilizační vývoj ECU oficiální ECU – za účelem krytí deficitů platebních bilancí soukromé ECU – oblast komerčních bank Komerční – ECU jako mezinárodní obchodní měna Kapitálová – rozvinul se trh obligací

13 13. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Maastrichtská smlouva (r.1992-podpis) Rozhodnutí 12 členských zemí EU o založení HMU Rozdíl HU x MU

14 14. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Měnová unie - charakteristika úplná směnitelnost jednotlivých měn členských zemí nevratná fixace měnových kurzů členské země nesmí diskriminovat země ostatní, např. zavádění překážek (cla, apod.) koordinace hospodářské a měnové politiky vytvoření společné měny členské státy se vzdají své měnové pravomoci

15 15. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Asymetrické šoky: příčiny vnější i vnitřní typické: postihují určitý region mohou být oblasti, kde dochází k depresi a v ostatních jde vývoj nahoru ? Lze zabránit asymetrickým šokům? → závisí na homogenitě prostředí, ve kterém se země nacházejí

16 16. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Podmínky homogenity prostředí: pružnost pohybu pracovních sil a kapitálu flexibilita mezd a cen propojenost v oblasti zahraničního obchodu zhruba shodná výrobní struktura ve všech členských státech fiskální koordinace makroekonomická konvergence

17 17. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová"

Podobné prezentace


Reklamy Google