Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sluchový systém.  a) klinická anatomie vnějšího ucha a základní vývojové vady (boltec, vnější zvukovod, bubínek, čelistní kloub, appendices preauriculares,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sluchový systém.  a) klinická anatomie vnějšího ucha a základní vývojové vady (boltec, vnější zvukovod, bubínek, čelistní kloub, appendices preauriculares,"— Transkript prezentace:

1 Sluchový systém

2  a) klinická anatomie vnějšího ucha a základní vývojové vady (boltec, vnější zvukovod, bubínek, čelistní kloub, appendices preauriculares, microtia) b) anatomický podklad vyšetřovacích metod vnějšího ucha (otoskopie) c) anatomický podklad vybraných chorob vnějšího ucha a jejich základních léčebných postupů a prostředků (otitis externa a její komplikace, othematom) d) klinická anatomie středního ucha a základní vývojové vady (středoušní dutina a kůstky, cellulae mastoideae, tuba auditiva) e) anatomický podklad vyšetřovacích metod středního ucha, vybraných chorob a jejich základních léčebných postupů a prostředků (otitis media a její komplikace, choleasteatoma, mastoiditis a její komplikace, otoskleróza) f) klinická anatomie vnitřního ucha a základní vývojové vady (kostěné a blanité bludiště, sluchorovnovážný nerv) g) anatomický podklad vyšetřovacích metod vnitřního ucha (nystagmus, ladičkové zkoušky) h) anatomický podklad vybraných chorob vnitřního ucha a jejich základních léčebných postupů a prostředků (labyrintitis, ateroskleróza a. labyrinthi, ototoxicita léků) i) zobrazení ucha (rtg, CT, MRI)

3 Auricula  Helix  Anthelix  Tragus  Antitragus  Lobulus  Concha auriculae (cymba, cavitas)

4 Auricula  Auricula = Pinna  elastická chrupavka  Svaly - rudimentární - n. facialis  Facies anterior – kůže lne k perichondriu = pevně připojena  Sensitivní inervace –nn. auriculares ant. Z n. auriculotemporalis (superior anterior 2/3) –n. auricularis post. –r. auricularis n. X. (concha + meatus) – iritace of n.X

5 Meatus acusticus externus  Porus acusticus externus  oblique ventromed.  med. (frontal)  oblique ventromed. again Jako celek – konvergence ventrálně v 160º a sestup konvexně –zevní 2/3 – chrupavka se otevírá ventrokaudálněy (incisurae), lamina tragi (ventrálně) –vnitřní 1/3 – kost  Tragi, glandulae ceruminosae

6 Membrana tympani = myrinx  9x10 mm; 0,1 mm silná  Pars flaccida Shrapnelli  Pars tensa  Deklinace (50º sagitálně)  Inklinace (45º transversálně)

7 Membrana tympani - otoskopie  umbo m.t.  stria mallearis  prominetia mallearis  plica mallearis ant.+ post.  trigonum Wilde (světelný trojúhelník, světelná reflex, Politzerův světelný kužel)  Paracentesis: spodní dorsální kvadrant

8

9 Cavitas tympani lymfa a inervace  Lymfa: n.l. parotidei, mastoidei, cervicales profundi, retropharyngei  Nervy: sensorické –n. tympanicus (n.IX) –r. pharyngeus (V2) pro chrupavčitou část tuba auditiva –sympatické - nn. caroticotympanici

10 Ossicula aditus  Kladívko (Malleus): manubrium, caput, collum, processus lateralis + anterior  Kovadlina (Incus): corpus, crus longum (processus lenticularis), crus breve  Třmínek (Stapes): caput, crus ant. + post., basis

11 Cavitas tympani Articulationes et ligamenta ossiculorum auditus  2 joints - art. incudomallearis - art. Incudostapedia  syndesmosis tympanostapedialis  ligaments –lig. anulare stapediale - otosclerosis

12 Cavitas tympani Muscles and mucosa  m. tensor tympani – n.V3  m. stapedius – n.VII  sandglass shape – 2 mm in the middle  recessus epitympanicus (= atticus) – 6 mm  recessus hypotympanicus – 4 mm  plicae malleares ant., post.  recessus ant., sup., post. (= Prussak´s space)  plica chordae tympani, incudialis, stapedialis mucosa – one layer of cubic epithelium

13 Antrum mastoideum  aditus ad antrum mastoideum (na zadní stěně)  antrum mastoideum   cellulae mastoideae –pneumatického typu –diploický typ –sclerotický typ  blízký vztah k sinus sigmoideus

14 Tuba auditiva Tuba auditoria, pharyngotympanica, salpinx, Eustachii  ostium tympanicum  pars ossea (= semicanalis t.a.) – cellulae pneumaticae  pars cartilaginea – cartilago ostium pharyngeum (na úrovni meatus nasi inf.)  Srovnání tlaků mezi atmosférickým a ve středním uchu  2 mm široká  Otevírá se při polknutí –(m. tensor tympani + m. salpingopharyngeus)

15 Auris interna Labyrinhtus osseus  Vestibulum  Canales semicirculares (3 roviny) - ampulla + crus  Cochlea  Meatus acusticus internus  spatium perilymphaticum

16 Labyrinhtus osseus Meatus acusticus internus  porus acusticus internus - začátek  fundus meatus acustici interni - konec –crista transversa + verticalis –area n. VII. –area cochlearis – tractus spiralis foramisosus –area vestibularis sup. + inf. –foramen singulare

17 Labyrinthus membranaceus  Utriculus + Sacculus –Maculae (otholity CaCO 3 ) – lineární pohyb  Ductus semicirculares (ampullae, crura) – Crista ampullaris – úhlové zrychlení  Ductus utriculosaccularis, reuniens  Ductus + saccus endolyphaticus  Ductus cochlearis

18 Labyrinthus membranaceus Labyrinhtus cochlearis  scala media = ductus cochlearis  membrana vestibularis Reissneri  paries externus: stria vascularis  crista basilaris, lamina basilaris (tztluštění směrem k cochleae)  membrana tectoria  Organum spirale Corti

19 Auris interna – cévní zásobení Arterie: a. basilaris  a. inf. ant. cerebelli  a. labyrinthi Vasodilatační látky Lymfa: nahražena endo- a perilymfou

20 Auris interna - nerves Nervus vestibularis – ggl. vestibulare Scarpae –n. utriculoampullaris, saccularis, ampullaris posterior Nervus cochlearis – ggl. cochleare Corti  angulus pontocerebellaris - s n. VII  neurinom n. VIII

21 Sluchová dráha (4-neuron crossed pathway)  1 neuron: bipolární buňky v ganglion cochleare - n. cochlearis - n. VIII – dráha rozdělena na dvě části a pokračuje do nc. cochleares  2 neuron: buňky v the nucleus cochlearis posterior (axony pokračují jako striae medulares ventriculi quarti a spojují se v sulcus medianus) a anterior (axony pokračují do hloubky v myencephalon skrz corpus trapezoideum), jejich axony se stýkají a připojují k lemniscus lateralis a vstupují do colliculus inferior  3 neuron: buňky v colliculus inferior  4 neuron: buňky v corpus geniculatum mediale, axony vyzařují do thalamu a do lobus temporalis - gyrus temporalis transversus Heschli, area 41, 42

22 Vestibulární dráha 3-neuronová zkřížená dráha  1 neuron: bipolární buňky v ganglion vestibulare - n. vestibularis - n.. VIII (některá vlákna tvoří tractus vestibulocerebellaris directus který vede bez přepojení do mozečku)  2 neuron: buňky v nuclei vestibulares pontis, jejich axony vyzařují do různých struktur (interpolovaná vlákna jako tractus vestibullaris indirectus mozečku, tractus vestibulospinalis do míchy, tractus vestibulonucleares do jader hlavových nervů, fasciculus longitudinalis medialis, a dráhy do retikulární formace a thalamu)  3 neuron: bbuňky v nuclei ventrales thalami – do mozkové kůry (lobus temporalis, area 41,42 - gyrus temporalis transversus /Heschl/, lobus parietalis - area 3, gyrus postcentralis)

23 Vývoj  1 branchiální výchlipky, štěrbina a membrána  mesenchym 1 a 2 branchiální oblouk  Povrchový ektoderm hlavy  Vlákna z mesencephalon

24 Vývoj zevního ucha  meatus acusticus externus –1 branchiální vkleslina –Krátký u novorozenců (snadné poranění!)  pinna –6 aurikulárních hrbolků (mesenchyme) –1 a 2 branchiální oblouk

25 Vývoj středního ucha  1 branchiální výchlipka –tuba auditiva et cavum tympani  1 branchiální oblouk (n. V) –malleus, incus –lig. mallei anterius –m. tensor tympani  2 branchiální oblouk (n. VII) –stapes –m. stapedius

26 Vývoj středního ucha  antrum mastoideum –cellulae mastoideae se tvoří během 2 roku

27 Vývoj vnitřního ucha  Začátek 4 týdne - otická plakoda  Sluchová jamka  Sluchový vak (otocysta)

28 Vývojové poruchy  Appendices preauriculares  Laterální krční cysta

29  Zkouška ladičkou (Rinné, Weber, Schwabach)  Zkouška nystagmu (9 směrů podle Heringa)  Romberg – stoj se zavřenýma očima  Hautant – sed, natažení paží dopředu při zavřených očích  Unterberger – zavřené oči a pochod na místě po 30 s VIII. - Nervus vestibulocochlearis test

30 VIII. - Nervus vestibulocochlearis iritace / obrna  postižení sluchu (= hypacusis  anacusis ) –hluchota (= surditas)  tinnitus – hučení, vrzání, zvonění…  Motání hlavy (= vertigo)  Mimovolné pohyby očí (= nystagmus) nystagmus = alternating hladké pohyby jedním směrem a sakadické pohyby druhým směrem. –Pomalá fáza – silnější strana potlačí slabší –Rychlá fáze – kompenzační pohyby nazpět – slouží k popisu nystagmu  Poruchy stoje (= ataxia)


Stáhnout ppt "Sluchový systém.  a) klinická anatomie vnějšího ucha a základní vývojové vady (boltec, vnější zvukovod, bubínek, čelistní kloub, appendices preauriculares,"

Podobné prezentace


Reklamy Google