Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sluchový systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sluchový systém."— Transkript prezentace:

1 Sluchový systém

2 a) klinická anatomie vnějšího ucha a základní vývojové vady (boltec, vnější zvukovod, bubínek, čelistní kloub, appendices preauriculares, microtia) b) anatomický podklad vyšetřovacích metod vnějšího ucha (otoskopie) c) anatomický podklad vybraných chorob vnějšího ucha a jejich základních léčebných postupů a prostředků (otitis externa a její komplikace, othematom) d) klinická anatomie středního ucha a základní vývojové vady (středoušní dutina a kůstky, cellulae mastoideae, tuba auditiva) e) anatomický podklad vyšetřovacích metod středního ucha, vybraných chorob a jejich základních léčebných postupů a prostředků (otitis media a její komplikace, choleasteatoma, mastoiditis a její komplikace, otoskleróza) f) klinická anatomie vnitřního ucha a základní vývojové vady (kostěné a blanité bludiště, sluchorovnovážný nerv) g) anatomický podklad vyšetřovacích metod vnitřního ucha (nystagmus, ladičkové zkoušky) h) anatomický podklad vybraných chorob vnitřního ucha a jejich základních léčebných postupů a prostředků (labyrintitis, ateroskleróza a. labyrinthi, ototoxicita léků) i) zobrazení ucha (rtg, CT, MRI)

3 Auricula Helix Anthelix Tragus Antitragus Lobulus
Concha auriculae (cymba, cavitas)

4 Auricula Auricula = Pinna elastická chrupavka
Svaly - rudimentární - n. facialis Facies anterior – kůže lne k perichondriu = pevně připojena Sensitivní inervace nn. auriculares ant. Z n. auriculotemporalis (superior anterior 2/3) n. auricularis post. r. auricularis n. X. (concha + meatus) – iritace of n.X

5 Meatus acusticus externus
Porus acusticus externus  oblique ventromed.  med. (frontal)  oblique ventromed. again Jako celek – konvergence ventrálně v 160º a sestup konvexně zevní 2/3 – chrupavka se otevírá ventrokaudálněy (incisurae), lamina tragi (ventrálně) vnitřní 1/3 – kost Tragi, glandulae ceruminosae

6 Membrana tympani = myrinx
9x10 mm; 0,1 mm silná Pars flaccida Shrapnelli Pars tensa Deklinace (50º sagitálně) Inklinace (45º transversálně)

7 Membrana tympani - otoskopie
umbo m.t. stria mallearis prominetia mallearis plica mallearis ant.+ post. trigonum Wilde (světelný trojúhelník, světelná reflex, Politzerův světelný kužel) Paracentesis: spodní dorsální kvadrant

8

9 Cavitas tympani lymfa a inervace
Lymfa: n.l. parotidei, mastoidei, cervicales profundi, retropharyngei Nervy: sensorické n. tympanicus (n.IX) r. pharyngeus (V2) pro chrupavčitou část tuba auditiva sympatické - nn. caroticotympanici

10 Ossicula aditus Kladívko (Malleus): manubrium, caput, collum, processus lateralis + anterior Kovadlina (Incus): corpus, crus longum (processus lenticularis), crus breve Třmínek (Stapes): caput, crus ant. + post., basis

11 Cavitas tympani Articulationes et ligamenta ossiculorum auditus
2 joints - art. incudomallearis - art. Incudostapedia syndesmosis tympanostapedialis ligaments lig. anulare stapediale - otosclerosis

12 Cavitas tympani Muscles and mucosa
m. tensor tympani – n.V3 m. stapedius – n.VII sandglass shape – 2 mm in the middle recessus epitympanicus (= atticus) – 6 mm recessus hypotympanicus – 4 mm plicae malleares ant., post. recessus ant., sup., post. (= Prussak´s space) plica chordae tympani, incudialis, stapedialis mucosa – one layer of cubic epithelium

13 Antrum mastoideum aditus ad antrum mastoideum (na zadní stěně)
 cellulae mastoideae pneumatického typu diploický typ sclerotický typ blízký vztah k sinus sigmoideus

14 Tuba auditiva Tuba auditoria, pharyngotympanica, salpinx, Eustachii
ostium tympanicum pars ossea (= semicanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars cartilaginea – cartilago ostium pharyngeum (na úrovni meatus nasi inf.) Srovnání tlaků mezi atmosférickým a ve středním uchu 2 mm široká Otevírá se při polknutí (m. tensor tympani + m. salpingopharyngeus)

15 Auris interna Labyrinhtus osseus Vestibulum
Canales semicirculares (3 roviny) - ampulla + crus Cochlea Meatus acusticus internus spatium perilymphaticum

16 Labyrinhtus osseus Meatus acusticus internus
porus acusticus internus - začátek fundus meatus acustici interni - konec crista transversa + verticalis area n. VII. area cochlearis – tractus spiralis foramisosus area vestibularis sup. + inf. foramen singulare

17 Labyrinthus membranaceus
Utriculus + Sacculus Maculae (otholity CaCO3) – lineární pohyb Ductus semicirculares (ampullae, crura) Crista ampullaris – úhlové zrychlení Ductus utriculosaccularis, reuniens Ductus + saccus endolyphaticus Ductus cochlearis

18 Labyrinthus membranaceus Labyrinhtus cochlearis
scala media = ductus cochlearis membrana vestibularis Reissneri paries externus: stria vascularis crista basilaris, lamina basilaris (tztluštění směrem k cochleae) membrana tectoria Organum spirale Corti

19 Auris interna – cévní zásobení
Arterie: a. basilaris  a. inf. ant. cerebelli  a. labyrinthi Vasodilatační látky Lymfa: nahražena endo- a perilymfou

20 Auris interna - nerves Nervus vestibularis Nervus cochlearis
– ggl. vestibulare Scarpae n. utriculoampullaris, saccularis, ampullaris posterior Nervus cochlearis – ggl. cochleare Corti angulus pontocerebellaris - s n. VII neurinom n. VIII

21 Sluchová dráha (4-neuron crossed pathway)
1 neuron: bipolární buňky v ganglion cochleare - n. cochlearis - n. VIII – dráha rozdělena na dvě části a pokračuje do nc. cochleares 2 neuron: buňky v the nucleus cochlearis posterior (axony pokračují jako striae medulares ventriculi quarti a spojují se v sulcus medianus) a anterior (axony pokračují do hloubky v myencephalon skrz corpus trapezoideum), jejich axony se stýkají a připojují k lemniscus lateralis a vstupují do colliculus inferior 3 neuron: buňky v colliculus inferior 4 neuron: buňky v corpus geniculatum mediale , axony vyzařují do thalamu a do lobus temporalis - gyrus temporalis transversus Heschli, area 41, 42

22 Vestibulární dráha 3-neuronová zkřížená dráha
1 neuron: bipolární buňky v ganglion vestibulare - n. vestibularis - n.. VIII (některá vlákna tvoří tractus vestibulocerebellaris directus který vede bez přepojení do mozečku) 2 neuron: buňky v nuclei vestibulares pontis, jejich axony vyzařují do různých struktur (interpolovaná vlákna jako tractus vestibullaris indirectus mozečku, tractus vestibulospinalis do míchy, tractus vestibulonucleares do jader hlavových nervů, fasciculus longitudinalis medialis, a dráhy do retikulární formace a thalamu) 3 neuron: bbuňky v nuclei ventrales thalami – do mozkové kůry (lobus temporalis, area 41,42 - gyrus temporalis transversus /Heschl/, lobus parietalis - area 3, gyrus postcentralis)

23 Vývoj 1 branchiální výchlipky, štěrbina a membrána
mesenchym 1 a 2 branchiální oblouk Povrchový ektoderm hlavy Vlákna z mesencephalon

24 Vývoj zevního ucha meatus acusticus externus pinna
1 branchiální vkleslina Krátký u novorozenců (snadné poranění!) pinna 6 aurikulárních hrbolků (mesenchyme) 1 a 2 branchiální oblouk

25 Vývoj středního ucha 1 branchiální výchlipka
tuba auditiva et cavum tympani 1 branchiální oblouk (n. V) malleus, incus lig. mallei anterius m. tensor tympani 2 branchiální oblouk (n. VII) stapes m. stapedius

26 Vývoj středního ucha antrum mastoideum
cellulae mastoideae se tvoří během 2 roku

27 Vývoj vnitřního ucha Začátek 4 týdne - otická plakoda Sluchová jamka
Sluchový vak (otocysta)

28 Vývojové poruchy Appendices preauriculares Laterální krční cysta

29 VIII. - Nervus vestibulocochlearis test
Zkouška ladičkou (Rinné, Weber, Schwabach) Zkouška nystagmu (9 směrů podle Heringa) Romberg – stoj se zavřenýma očima Hautant – sed, natažení paží dopředu při zavřených očích Unterberger – zavřené oči a pochod na místě po 30 s

30 VIII. - Nervus vestibulocochlearis iritace / obrna
postižení sluchu (= hypacusis  anacusis ) hluchota (= surditas) tinnitus – hučení, vrzání , zvonění… Motání hlavy (= vertigo) Mimovolné pohyby očí (= nystagmus) = alternating hladké pohyby jedním směrem a sakadické pohyby druhým směrem. Pomalá fáza – silnější strana potlačí slabší Rychlá fáze – kompenzační pohyby nazpět – slouží k popisu nystagmu Poruchy stoje (= ataxia)


Stáhnout ppt "Sluchový systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google