Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Datum: 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Datum: 10."— Transkript prezentace:

1 eGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: Jednání implementátorů ORP Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Datum:

2 eGovernment Program Způsob spolupráce, komunikace Aktuální problémy – Technologická centra Typové projekty, Digitální mapa veřejné správy Spolupráce na analýze dalších typových projektů Další postup, jiné Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 2

3 eGovernment Komunikační strategie Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 3 Impl. kraj Obec Impl. ORP MV

4 eGovernment Způsob komunikace Distribuční skupina Webové stránky Informační systém IS IMO Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 4

5 eGovernment Technologická centra Připomínky ORP, kraje Návrh rozdělení rolí v území –Kraj ukládání digitálních dokumentů, provoz dat. skladů a digit. map pro území –ORP provoz spisové služby (vazba na vzdělávací centra) Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 5

6 eGovernment Typové projekty Elektronická spisovna (povinná služba) Digitální mapa veřejné správy –Účelová katastrální mapa (povinná služba) –Územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace. –Digitální technická mapa Elektronická spisová služba (povinná služba) Ukládání a digitalizace dat (povinná služba) Datové sklady a manažerské informační systémy – krajská statistika v rozsahu lokálních funkcí Krizové řízení Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 6

7 eGovernment Digitální mapa veřejné správy Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 7

8 eGovernment Účelová katastrální mapa MSK Digitální podklad vytvořený účelově pro potřeby územního plánování, životního prostředí, památkové péče a dopravy, především jako referenční podklad pro digitální tématické datové sady. Digitální podklad s přesností identifikace parcelního čísla, který lze za pomoci informačních technologií propojit s databází ISKN ČÚZK, kde je možné identifikovat také další popisné informace výměru, vlastnické vztahy - číslo listu vlastnictví, vlastníky parcel, druh pozemků atd. Cílem ÚKM je vytvořit mapové dílo, které bude na přechodnou dobu (do roku 2015) využívané jako mapový podklad pro práci s geografickými informačními systémy, při tvorbě digitálních dat apod. Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 8

9 eGovernment Portál Územně analytických podkladů MSK Cílem Projektu je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a přiblížit výstupy veřejné zprávy v oblasti územního plánovaní všem občanům. Bude vytvořeno jednotného prostředí pro ukládání, publikování a sdílení informací a digitálních dat v elektronické podobě pro potřebu územního plánování. Vytvoří se datový sklad údajů o území pro potřeby vytvoření ÚAP kraje a ÚAP ORP v rámci kraje, bude využita Databáze pasportů údajů o území pro evidenci pasportů údajů o území v rámci ÚAP bude dostupný metainformační systém pro evidenci metadat. Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 9

10 eGovernment Jednotná digitální technická mapa MSK Cílem projektu je vytvoření jednotné digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, čímž dojde k zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy, tj. dosažení úspory času při zajišťování podkladů pro rozhodování na úrovni obcí a kraje, respektive nákladů na pořízení případných kopií, umožnění efektivní přípravy rozvojových koncepcí, investičních záměrů a výrazné omezení duplicitních nákladů na aktualizaci DTM v území. Cílová skupina: Státní správa (stavební úřady, orgány ochrany životního prostředí, orgány státní správy na úseku dopravy, integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje); Samospráva; Veřejnost (developer,občan, investor). Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 10

11 eGovernment Spolupráce na analýze dalších typových projektů Podklad pro studii proveditelnosti Podklad pro strategii implementace eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 11

12 eGovernment Kontakty Implementace EGovernmentu – – manažer Organizační záležitosti: Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 12

13 eGovernment Kontakty Projekt digitální mapy veřejné správy: – vedoucí – garant za – garant za Projekt „eÚřad“: – vedoucí - garant za – garant za spis. – garant za spis. Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 13

14 eGovernment Další jednání v 9:00 Děkuji za pozornost Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 14


Stáhnout ppt "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Datum: 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google