Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní metody výzkumu v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní metody výzkumu v praxi"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní metody výzkumu v praxi
UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005) Kvantitativní metody výzkumu v praxi 3. část Jiří Šafr KMVP část 3

2 Obsah části 3 Výzkumný proces: projekt,uspořádání výzkumu
Postup výzkumníka Výzkumný problém, konceptualizace Hypotézy a operacionalizace Kritéria dobrých hypotéz Interference se zkoumaným systémem (zkreslení) KMVP část 3

3 Výzkumný proces - uspořádání výzkumu
Volba (hledání) výzkumného problému Konceptualizace Volba výzkumné metody Operacionalizace Populace a výběr Sběr dat Zpracování dat Analýza dat Aplikace KMVP část 3

4 KMVP část 3

5 Výzkumný projekt zahrnuje rozhodnutí
jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu KMVP část 3

6 Konceptualizace Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu). KMVP část 3

7 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout > seznam různých indikátorů > jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí. KMVP část 3

8 Typy definice ve výzkumu
Nominální definice = převedení na pojem Operacionální definice = popis operací, které je třeba provést k měření konceptu. KMVP část 3

9 Postup při měření [Babbie 1995: 118]
Konceptualizace Nominální definice Operační definice Měření v reálném světě KMVP část 3

10 Postup výzkumníka kroky:
1. dostat nápad (začíná to nesnází, zmatkem, obtížnou situací, pochybnostmi, emočním napětím) 2. formulace problému – pojmové uchopení situace (+ studium literatury) 3. formulace hypotézy 4. usuzování – dedukce, vědec dedukuje důsledky z hypotézy, kterou formuloval 5. ověřování, testování důsledků, pozorování, experiment. Podstatou je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. [Jeřábek 1993: 14] KMVP část 3

11 Kroky kvantitativního výzkumu
1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 8. Předvýzkum. 9. Sběr dat. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. [Disman 1993: 120] KMVP část 3

12 Výzkumný problém výrok formulovaný ve formě otázky.
tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými? KMVP část 3

13 Postup formulace výzkumného problému
1. seznámení s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v oblasti 2. diskuse ideje s kolegy 3. prostudování literaturu o problému KMVP část 3

14 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace)  ověření
KMVP část 3

15 Hypotéza výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými
„jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“ KMVP část 3

16 Hypotézy obecná (základní) hypotéza
„očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu KMVP část 3

17 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů. KMVP část 3

18 Operační definice - operacionalizace
koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je. KMVP část 3

19 Kritéria dobrých hypotéz
Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat KMVP část 3

20 Kritéria dobrých hypotéz
Ptáme se: 1. Existuje vztah mezi proměnnými? 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. Lze vztah ověřit? KMVP část 3

21 Příklad: Výzkum čtenářů MS H: čtenářský zájem o časopis klesá s věkem.
proměnné: věk, čtenářský zájem KMVP část 3

22 1. Existuje vztah mezi proměnnými věk a čtenářský zájem? ANO
2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? ANO věk , čtenářský zájem = počet předplatitelů, dotazem na počet čtenářů ve věkové skupině 3. Lze vztah ověřit? ANO – tabulkou závislosti KMVP část 3

23 Interference se zkoumaným systémem - zkreslení vyvolané výzkumnými stimuly
KMVP část 3

24 Zkreslení vyvolané výzkumnými stimuly
1. Efekt morčete 2. Výběr role 3. Měření jako zdroj změny 4. Stereotyp ve volbě odpovědí (response sets) „Přitakání“ volba střední (neutrální) kategorie KMVP část 3

25 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum KMVP část 3


Stáhnout ppt "Kvantitativní metody výzkumu v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google