Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KMVP část 31 Kvantitativní metody výzkumu v praxi 3. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KMVP část 31 Kvantitativní metody výzkumu v praxi 3. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích."— Transkript prezentace:

1 KMVP část 31 Kvantitativní metody výzkumu v praxi 3. část Jiří Šafr jiri.safr@seznam.cz UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005)

2 KMVP část 32 Obsah části 3 Výzkumný proces: projekt,uspořádání výzkumu Postup výzkumníka Výzkumný problém, konceptualizace Hypotézy a operacionalizace Kritéria dobrých hypotéz Interference se zkoumaným systémem (zkreslení)

3 KMVP část 33 Výzkumný proces - uspořádání výzkumu Volba (hledání) výzkumného problému Konceptualizace Volba výzkumné metody Operacionalizace Populace a výběr Sběr dat Zpracování dat Analýza dat Aplikace

4 KMVP část 34

5 5 Výzkumný projekt zahrnuje rozhodnutí jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu

6 KMVP část 36 Konceptualizace Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu).

7 KMVP část 37 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout > seznam různých indikátorů > jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí.

8 KMVP část 38 Typy definice ve výzkumu Nominální definice = převedení na pojem Operacionální definice = popis operací, které je třeba provést k měření konceptu.

9 KMVP část 39 Postup při měření [Babbie 1995: 118] Konceptualizace ↓ Nominální definice ↓ Operační definice ↓ Měření v reálném světě

10 KMVP část 310 Postup výzkumníka kroky: 1. dostat nápad (začíná to nesnází, zmatkem, obtížnou situací, pochybnostmi, emočním napětím) 2. formulace problému – pojmové uchopení situace (+ studium literatury) 3. formulace hypotézy 4. usuzování – dedukce, vědec dedukuje důsledky z hypotézy, kterou formuloval 5. ověřování, testování důsledků, pozorování, experiment. Podstatou je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. [Jeřábek 1993: 14]

11 KMVP část 311 Kroky kvantitativního výzkumu 1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 8. Předvýzkum. 9. Sběr dat. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. [Disman 1993: 120]

12 KMVP část 312 Výzkumný problém výrok formulovaný ve formě otázky. tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými?

13 KMVP část 313 Postup formulace výzkumného problému 1. seznámení s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v oblasti 2. diskuse ideje s kolegy 3. prostudování literaturu o problému

14 KMVP část 314 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace)  ověření

15 KMVP část 315 Hypotéza výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými „jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“

16 KMVP část 316 Hypotézy obecná (základní) hypotéza „očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu

17 KMVP část 317 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů.

18 KMVP část 318 Operační definice - operacionalizace koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je.

19 KMVP část 319 Kritéria dobrých hypotéz Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat

20 KMVP část 320 Kritéria dobrých hypotéz Ptáme se: 1. Existuje vztah mezi proměnnými? 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. Lze vztah ověřit?

21 KMVP část 321 Příklad: Výzkum čtenářů MS H: čtenářský zájem o časopis klesá s věkem. proměnné: věk, čtenářský zájem

22 KMVP část 322 1. Existuje vztah mezi proměnnými věk a čtenářský zájem? ANO 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? ANO věk, čtenářský zájem = počet předplatitelů, dotazem na počet čtenářů ve věkové skupině 3. Lze vztah ověřit? ANO – tabulkou závislosti

23 KMVP část 323 Interference se zkoumaným systémem - zkreslení vyvolané výzkumnými stimuly

24 KMVP část 324 Zkreslení vyvolané výzkumnými stimuly 1. Efekt morčete 2. Výběr role 3. Měření jako zdroj změny 4. Stereotyp ve volbě odpovědí (response sets) „Přitakání“ volba střední (neutrální) kategorie

25 KMVP část 325 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum


Stáhnout ppt "KMVP část 31 Kvantitativní metody výzkumu v praxi 3. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google