Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyšetření mozkomíšního moku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyšetření mozkomíšního moku"— Transkript prezentace:

1 Vyšetření mozkomíšního moku
Mrázová K. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK

2 Co je mozkomíšní mok ? CSF nebo také likvor
Tělní tekutina zajišťující: fyzikální ochranu mozku a míchy transport biomolekul v mozku odstraňování metabolitů (CO2,laktát) udržení konstantního nitrolebního tlaku obranu vůči patogenním mikroorganismům

3 Tvorba a cirkulace likvoru

4 Odběr likvoru Místo vpichu je na spojnici vrcholů kostí kyčelních a křížení s páteří v místě L4 Lumbální punkce

5 Indikace odběru CSF AKUTNÍ: SPECIÁLNÍ: Neuroinfekce
Subarachnoidální krvácení Maligní infiltrace mening SPECIÁLNÍ: Chronická zánětlivá onemocnění CNS Purulentní meningitida

6

7 VZHLED NORMÁLNÍHO LIKVORU
Před centrifugací Po centrifugaci Čirý, bezbarvý

8 LIKVOR SANGVINOLENTNÍ A XANTOCHROMNÍ

9 LIKVOR ZAKALENÝ

10 STATIM BIOCHEMIE Pandyho zkouška Celková bílkovina kvantitativně
Laktát Glukóza (Chloridy) Spektrofotometrie

11 SPEKTROFOTOMETRIE

12 SPEKTROFOTOMETRIE 0,04 0,02 Absorbance Absorbance 415 nm Bilirubin
Vlnová délka 415 nm 575 nm 540 nm Oxyhemoglobin 0,04 Absorbance Vlnová délka nm Bilirubin 0,02 Normální nález

13 IMUNOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ
Albumin Kvocient albuminu (CSF-alb/S-alb) Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM Specifické proteiny CNS: MBP, NSE, S100 (β podjednotka) Transferrin Β-2-mikroglobulin CEA Stanovení oligoklonálních pásů IgG Volné lehké řetězce (kappa, lambda)

14 IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE

15 FUCHS-ROSENTHALOVA KOMŮRKA
Pravidlo L

16 KOREKCE ELEMENTŮ Na 1000 ery odečítáme 1-2 elementy
Příklad 1: elementů erytrocytů = 8 (normální počet elementů) Příklad 2: elementů = 413 (zmnožený počet elementů)

17 KOREKCE CELKOVÉ BÍLKOVINY
Na 1000 erytrocytů odečítáme 0,003 g z celkové bílkoviny Příklad: CB v likvoru je 1,2 g/l erytrocytů je 1,2 - (250x0,003) = 1,2 - 0,75 = 0,45

18 Průtoková cytometrie

19 PŘÍPRAVA PREPARÁTŮ

20 Cytocentrifuga

21 BARVICÍ TECHNIKY MGG GRAM

22 Základní biochemické vyšetření likvoru
Normální likvor Čirý, bezbarvý 0 arb.j. <0,45 g/l 2,2 - 4,2 mmol/l 1,1 - 2,1 mmol/l negativní Vzhled Pandy reakce Celková bílkovina Glukóza Laktát Spektrofotometrie

23 Základní cytologické vyšetření
Normální likvor < 10 /3 Lymfocyty klidové 70% Monocyty klidové 30% Počet elementů Počet erytrocytů Kvalitativní cytologie Základní barvení (MGG) Barvení olejovou červení (lipofágy) Barvení dle Grama (bakterie) Berlínská modř (Fe3+v siderofázích) Další barvicí techniky

24 Ukázka normálního a patologického likvoru
Normální nález: klidové lymfocyty monocyt Streptococcus pneumoniae

25 Základní biochemické vyšetření
Albumin Imunoglobuliny Kvocient albuminu Q Alb = CSF-Alb x 10-3 S-Alb Výpočet lokální syntézy Imunoglobulinu Schema grafu dle Reibera 5 4 2 1 Q Alb Q Ig 3

26 Zkumavková ELISA

27 Princip ELISA metod Nepřímá kompetitivní ELISA
Princip této metody je založen na tom, že antigen zakotvený na pevný nosič soutěží se stanovovaným antigenem ve vzorku o omezený počet vazebných míst na molekukách protilátky. Čím více antigenu obsahuje analyzovaný vzorek tím méně protilátky se naváže na zakotvený antigen. Nenavázané složky se odstraní a následně se přidá enzymem značená sekundární protilátka proti navázané protilátce. Konečná detekce je uskutečněna enzymovou reakcí, kdy vzniká barevný produkt. Intenzita zbarvení je měřena spektrofotometricky. Výhodou tohoto stanovení je možnost použití komerčně připravených značených protilátek (např. prasečí IgG proti králičím IgG). Přímá nekompetitivní ELISA - "sandwich" Nejčastěji využívané uspořádání enzymové imunoanalýzy na pevné fázi (ELISA) pro stanovení patogenů je přímý nekompetitivní (tzv. „sendvičový“) formát. V prvním kroku jsou na pevnou fázi imobilizovány protilátky. Poté je přidán antigen, který interaguje s navázanými protilátkami. Po odstranění nenavázaných složek následuje aplikace protilátky značené enzymem (nejčastěji peroxidasa, alkalická fosfatasa, b-galaktosidasa a glukosa oxidasa). K detekci je využita enzymová reakce, kdy je bezbarvý substrát přeměněn na barevný.

28 Destičková ELISA

29 Imunonefelometrie

30 Princip nefelometrie a turbidimetrie

31 Speciální vyšetření Oligoklonální IgG Bakteriologické vyšetření
Specifické protilátky proti infekčním agens PCR Specifické proteiny CNS (S 100 β, NSE, MBP) Asialotransferin

32 Hnisavá neuroinfekce Elementy >900/3 Neutrofilní granulocyty
Celková bílkovina >2 g/l Glukóza v CSF <40% S- glykemie Laktát > 3,5 mmol/l Neutrofilní pleocytosa

33 Nehnisavé neuroinfekce
Elementy desítky až sta/3 Lymfocyty Celková bílkovina < 2 g/l nebo N Glukóza N Laktát < 3,5 mmol/l Lymfocytárná pleocytosa

34 Subarachnoidální krvácení
Krvavý mok Po centrifugaci nažloutlý Spektrofotometrie: Oxyhemoglobin Bilirubin Fagocytované erytrocyty Celková bílkovina ↑─↑↑ Glukóza N─↓ Laktát ↑ Erytrosiderofág Siderofágy

35 Maligní infiltrace Elementy N - tisíce Maligní elementy
Celková bílkovina N - ↑↑ Glukóza Laktát ↑↑ Maligní elementy

36 Chronické zánětlivé onemocnění – RS
Elementy desítky-sta/3 Lymfocyt, plasmatické b. Celková bílkovina N nebo mírně ↑ Glukóza N Laktát N IEF 2 oligoklonální IgG Plasmatické b. a lymfocyty

37 ZÁVĚR Přehled likvorologické diagnostiky:
Posouzení klinického stavu pacienta Další vyšetřovací metody : CT, MRI,... Základní vyšetření: biochemické a cytologické Speciální vyšetření: 1.IEF, specifické proteiny CNS ( S 100β, MBP, NSE) 2.mikrobiologické vyšetření protilátky proti infekčnímu agens, autoprotilátky 3.PCR

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vyšetření mozkomíšního moku"

Podobné prezentace


Reklamy Google