Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Název celé následující kapitoly Řízení hospodárnosti režijních nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Název celé následující kapitoly Řízení hospodárnosti režijních nákladů."— Transkript prezentace:

1 1 Název celé následující kapitoly Řízení hospodárnosti režijních nákladů

2 2 Řízení režijních nákladů Režijní náklady a) řízení hospodárnosti (vztah k VPÚm) b) řízení návratnosti (vztah k výkonům)

3 3 Řízení hospodárnosti RN RN = režijní náklady RN = vyvolány podmínkami procesu RN = určeny pro řízení přiřazováním VPÚm Nástrojem řízení hospodárnosti RN = rozpočet

4 4 Co to je rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou aktivitu) s úmyslem řídit odpovědnost VPÚ

5 5 Sestavení rozpočtu zahrnuje 1)Metody 2)Struktura rozpočtu 3)Časový horizont 4)Formy rozpočtu

6 6 Hodnocení rozpočtu zahrnuje 1)Porovnání rozpočtu a skutečnosti (odpočtu) 2)Porovnání správným způsobem a) s původním pevným rozpočtem b) přepočtení původního rozpočtu

7 7 Sestavení rozpočtu tedy zahrnuje 1)Metody 2)Struktura rozpočtu 3)Časový horizont 4)Formy rozpočtu

8 8 1. Metody sestavení rozpočtu režijních nákladů 1)Metody založené na průběhu skutečných nákladů v minulosti 2)Metody založené na individuálním propočtu

9 9 Ad1) Metody založené na průběhu skutečných N v minulosti a)Met. stanovení RN podle údajů minulého období b)Met. matematicko-statistická c)Met. grafické extrapolace d)Met. variátorů

10 10 Ad 2) Metody založené na individuálním propočtu a)Met. Normativů b)Met. Limitů c)Met. odborného odhadu d)Met. rozpočtů s nulovým základem (Zero Based Budget)

11 11 Opakování: Ad1) Metody založené na průběhu skutečných N v minulosti a)Metoda stanovení RN podle údajů minulého období b)Metoda matematicko-statistická c)Metoda grafické extrapolace d)Metoda variátorů

12 12 a) Metoda stanovení RN podle vývoje RN v minulém období/1 údaje o skutečnosti = odpočet Nevýhody: přebírá z minulosti Nehospodárnost Nahodilé výkyvy Požadujeme: analýzu + příčiny

13 13 a) Určení (výpočet) RN podle vývoje RN v minulém období/2 K výpočtu: Δ výkonu = Δ x Δ RN = Δ V …. v = Δ V/ Δx A dále: N = F + v * x + viz dále příklad

14 14 Příklad na výpočet RN podle vývoje RN v minulém období/1 Zadání: ObdobívýkonyRežijní náklady 1. Q88.845,-72.635,- 2. Q94.322,-77.010,- 3.Q98.000,- ?

15 15 Příklad na výpočet RN podle vývoje RN v minulém období/2 Řešení: Δ x = 5.468 Δ V = 4.375 v = 0,8 F = 1.552 RN 3Q = 1.552 + 0,8 * 98.000

16 16 b) Metoda matematicko- statistická pro stanovení RN /1 = pravděpodobný vývoj položek RN = nějaká závislost RN na objemu výkonů = metoda regresní analýzy Ne! Když je průběh RN nahodilý!

17 17 b) Metoda matematicko- statistická pro stanovení RN /2 Chci spočítat: korelační koeficient, čtverec součtu odchylek,… x x x x x

18 18 b) Metoda matematicko- statistická pro stanovení RN /3 Postup (zjednodušený): Výběr a příprava dat Formulace úkolu Použití výpočetní techniky

19 19 b) Metoda matematicko- statistická pro stanovení RN /4 V praxi i vývoj RN i na základě jiných vztahů (než objem výkonů) Nejsou dlouhodobě shodné (statistické) podmínky (např. se mění cena, struktura, TPV) – i když volné (korelační)

20 20 c) Metoda grafického rozboru pro stanovení RN Vyloučení náhodných a mimořádných vlivů Sestavení grafu na milimetrový papír

21 21 d) Metoda variátorů stanovení RN/1 Různé „definice“ variátorů a)Matematická (viz dále) b)Zvýší-li se výkon o 1%, zvýší se RN o výši dle variátoru c)Jakou část RN (v %) tvoří VN, zbytek jsou FN

22 22 d) Metoda variátorů stanovení RN/2 Matematická „definice“ variátorů N1-N0 / x1 – x0 N0/x0 Var. = 0 …. FN Var. = 1 ….proporcionální N Var. > 1 ….nadproporcionální N 1 > Var. > 0 ….podproporc. N

23 23 Příklad na výpočet variátoru/1 Zadání ObdobívýkonyRežijní náklady leden1870 hod170.500,- únor2000 hod180.000,- Plán na březen2150 hod ?

24 24 Příklad na výpočet variátoru /2 Řešení 180,000-170.500 / 2000 – 1870 170.500 /1870 Var. = 0,8 1)Výkon vzroste o 1%, N o 0,8% 2)80% jsou VN, 20% jsou FN

25 25 Opakování: 1. Metody sestavení rozpočtu režijních nákladů 1)Metody založené na průběhu skutečných nákladů v minulosti 2)Metody založené na individuálním propočtu

26 26 2. Metody založené na individuálním propočtu a)Metoda normativů b)Metody limitů c)Metoda odborného odhadu d)Metoda rozpočtů s nulovým základem (Zero Based Budget)

27 27 a) Metoda normativů RN Stanovení vztahu RN k režijním výkonům (např. náklady na opravy jsou závislé na počtu hodin oprav) Zpravidla se stanoví spotřeba režijního výkonu a ta se ocení

28 28 b) Metoda limitů RN Náklady je nutné omezovat (vzdělávání, reklama) Limit zpravidla určuje maximální přípustnou částku (absolutně nebo % k nějaké základně)

29 29 c) Metoda odborného odhadu RN Využívá různé propočty Uvádí se jako speciální metoda, ale odhad je vlastní každému rozpočtování.

30 30 d) Metoda rozpočtování s nulovým základem Vychází z přehledu činností, které VPÚ vykonává a podle nich se stanoví předpokládaná výše RN

31 31 Sestavení rozpočtu tedy zahrnuje 1)Metody 2)Struktura rozpočtu 3)Časový horizont 4)Formy rozpočtu

32 32 2. Struktura rozpočtu Závisí na individuálních podm. Používají se 2 přístupy (účelový a druhový) Účelový přístup=vztah RN k režijním výkonům (malé pod.) Zpravidla kombinace obou (příklad režijní mzdy)

33 33 Sestavení rozpočtu tedy zahrnuje 1)Metody 2)Struktura rozpočtu 3)Časový horizont 4)Formy rozpočtu

34 34 3. Časový horizont rozpočtu RN/1 roční, čtvrtletní, měsíční Roční-předpokládané podmínky na úrovni podniku (základní R) – plánovaný objem a struktura finálních výkonů. Operativní-jsou nástroj kr. řízení

35 35 3. Časový horizont rozpočtu RN/2 Hospodárnost = stálé zpřesňování rozpočtů Rozpočtová rezerva = nástroj reakce na změny v činnosti VPÚ musí se určit: výše, řídící úroveň, způsob čerpání


Stáhnout ppt "1 Název celé následující kapitoly Řízení hospodárnosti režijních nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google