Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MiFID Markets in Financial Instruments Directive.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MiFID Markets in Financial Instruments Directive."— Transkript prezentace:

1 MiFID Markets in Financial Instruments Directive

2 MiFID Směrnice o trzích finančních nástrojů Pravidla při poskytování investičních služeb Evropský předpis – Výbor evropských regulátorů cenných papírů Cíl – sladit ochranu investorů v Evropě Míra ochrany – nejvyšší, pokud máte malé zkušenosti a znalosti v oboru finance a žádáte obchodníka s CP, aby vám poradil nebo za vás učinil rozhodnutí

3 VÝZNAM SMĚRNICE 1.Před investicí 2.Během investice a po ní 3.Průběžné povinnosti

4 MiFID 3 hlavní zásady, kterými se řídí obchodník: Jednat čestně, spravedlivě, profesionálně (obchodník je v silnější pozici profesionála) Poskytnout informace, které jsou korektní, jasné a nejsou zavádějící (aby klienti mohli přijímat kvalifikovaná rozhodnutí) Poskytnout investiční služby, které berou v potaz konkrétní situaci zákazníka (jeho investice by měly odpovídat jeho profilu investora a investičním požadavkům)

5 MiFID Před investicí: O jaký typ klienta jde – drobný/profesionální (většina fyzických osob zařazena mezi drobné) Drobný investor – náleží mu nejvyšší míra ochrany Profi investor – banky, stát, penzijní fondy, velké firmy, výjimečně jedinci

6 MiFID Fyzická osoba v roli profi zákazníka Klient chce být profi Obchodník požádá klienta, aby ho mohl považovat za profi Důsledky získá přístup k investičním nástrojům, ke kterým nemají drobní přístup

7 MiFID Profi klient Musí přijímat vlastní investiční rozhodnutí Dokáže vyhodnocovat rizika Nepotřebuje vysokou úroveň ochrany Obchodník musí vyhodnotit, jestli je pro klienta kategorie profi vhodná

8 MiFID Jaké investiční služby mohou být poskytnuty drobnému klientovi: Investiční poradenství – test vhodnosti Obchodování bez investičního poradenství – test přiměřenosti Správa aktiv – test vhodnosti

9 INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ Test vhodnosti Investiční cíle Doba, po kterou chce nástroj držet Vztah k riziku, rizikový profil Motivace investování Finanční situace Zdroj a výše pravidelného příjmu Majetek Finanční závazky Znalosti a zkušenosti

10 INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ Znalosti a zkušenosti Znalost typů investičních služeb Znalost typů investičních nástrojů Povaha, četnost, objem předchozích obchodů Vzdělání Povolání současné i předchozí Vazba klient – obchodník (transparentnost)

11 OBCHODOVÁNÍ BEZ PORADENSTVÍ Klient přebírá větší míru odpovědnosti za svá rozhodnutí Pokud pouze realizace pokynů nákup/prodej – jiné ochranné mechanismy Test přiměřenosti Komplexní nástroje / Nekomplexní nástroje Varování Případné převzetí rizika

12 OBCHODOVÁNÍ BEZ PORADENSTVÍ Test přiměřenosti se nevztahuje na určité druhy jednoduchých transakcí Nekomplexní nástroj Vlastní iniciativa klienta (nejde o reakci na nabídku obchodníka pro konkrétního klienta) Obchodník upozorní, že za klienta transakci neposuzuje

13 SPRÁVA AKTIV Závislost na rozhodnutích a volbách obchodníka Obchodník nemusí komunikovat při každé transakci Test vhodnosti Omezené info

14 MiFID Jaké informace dostane klient před investicí: Korektní, jasné, neměly by být zavádějící Relevantní a s dostatečným předstihem, aby klient mohl přijmout kvalifikované rozhodnutí 1.Propagační sdělení 2.Smluvní dokumentace 3.Informace o obchodníkovi 4.Informace o obhospodařování zákaznického majetku 5.Informace o investičních nástrojích 6.Informace o nákladech a poplatcích

15 MiFID Systém pro odškodnění investorů Podávání stížností Obchodníkovi zadáte pokyn: Zpracování pokynu – musí být proveden neprodleně, podle pořadí, v němž jej obchodník obdržel a včas Obchodník musí postupovat tak, aby pro klienta soustavně dosahoval nejlepších možných výsledků

16 MiFID Jaké informace má obchodník poskytovat: Jak určuje faktory, které jsou významné pro provádění pokynů za nej podmínek Jaké převodní místo zvolil (místo provedení) burza, jiní obchodníci, přímo obchodník Měl by informovat o provedení pokynu (údaje o ceně, souhrn účtovaných provizí a poplatků) Pokud provádí správu A – info o složení a ocenění portfolia - pravidelně

17 MiFID Průběžné povinnosti: Střet zájmů nepreferovat jiné klienty, sdělit, jak brání střetu Ochrana majetku zákazníků investiční nástroje a peněnží prostředky drží odděleně, řádně účtuje, min ročně zaslat výpis Stížnosti zákazníků stanovené transparentní postupy při vyřizování stížností, návrhy opatření

18 MiFID http://ec.europa.eu/internal_market/securiti es/isd/index_en.htm


Stáhnout ppt "MiFID Markets in Financial Instruments Directive."

Podobné prezentace


Reklamy Google