Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika kondenzovaného stavu 9. přednáška. Měrný elektrický odpor Matthiessenovo pravidlo  L – měrný odpor způsobený tepelnými fonony  i – měrný odpor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika kondenzovaného stavu 9. přednáška. Měrný elektrický odpor Matthiessenovo pravidlo  L – měrný odpor způsobený tepelnými fonony  i – měrný odpor."— Transkript prezentace:

1 Fyzika kondenzovaného stavu 9. přednáška

2 Měrný elektrický odpor Matthiessenovo pravidlo  L – měrný odpor způsobený tepelnými fonony  i – měrný odpor způsobený rozptylem elektronových vln na statických poruchách mříže

3 Kvantování kmitů mříže  elastické vlny v krystalu jsou reprezentovány fonony  tepelné kmity v krystalech  tepelně excitované fonony - energie elastického módu s frekvencí  - energie krystalu - fonon  kvazičástice podléhající B-E statistice

4 Tepelná vodivost Q x – hustota tepelného proudu K – tepelná vodivost Tepelný odpor: r – rozptyl nositelů proudu navzájem h – rozptyl na hranicích krystalu p – rozptyl na příměsích a na poruchách mřížky plyn: fononový plyn: polarizace frekvence

5 Reversní rozptylové děje - příčina tepelného odporu (Peierls) Srážka dvou fononů: n – vektor s celočíselnými složkami n=0  nedochází ke změně toku energie n  0  reversní děj

6 Transport tepla v krystalech  fonony  fotony  volné elektrony (volné díry)  páry elektron-díra  excitony (vázané páry elektron-díra) KOVY - největší podíl na tepelné vodivosti mají elektrony NEKOVY - fonony - při vysokých teplotách mohou být dominantní fotony

7 Tepelná roztažnost a vodivost  Idealizovaná teorie kmitů mříže (omezení se na kvadratické členy rozvoje E P )  - neexistuje tepelná roztažnost - adiabat. a izotermické elastické konstanty jsou stejné - elastické konstanty nazávisí na p, T - měrné teplo při vysokých teplotách je konstantní - mřížkové vlny navzájem neinteragují nic z toho ve skutečných krystalech neplatí

8 Tepelná roztažnost  klasický oscilátor popisující dvojici atomů  vliv anharmonických členů v E P na jejixh střední vzdálenost asymetrie vzájemného odpuzování atomů změkčení kmitů při velkých amplitudách

9 Binární fázové diagramy  FÁZE – část termodynamické soustavy, která (nepůsobí- li vnější síly) je fyzikálně i chemicky homogenní a od ostatních částí soustavy je oddělena ostrým rozhraním  fáze  skupenství !  SLOŽKA – chemické „individuum“, které je složkou fáze (lze nezávisle měnit koncentraci těchto individuí)  POČET STUPŇŮ VOLNOSTI – počet nezávislých parametrů, které musíme udat, aby byl jednoznačně určen rovnovážný stav soustavy obsahující s složek a f fází

10 Gibbsovo fázové pravidlo počet stupňů volnosti počet složek počet fází

11 Typy binárních slitin ê směs krystalů obou čistých prvků ê směs krystalů tuhých roztoků obou prvků ê tuhý roztok obou prvků ê krystaly sloučenin obou prvků

12 Složky dokonale rozpustné v tekutém i tuhém stavu

13 Kovy v pevném stavu navzájem nerozpustné např. olovo-antimon

14 Kovy v pevném stavu navzájem částečně rozpustné (eutektický diagram) - dokonalá rozpustnost v tekutém stavu - částečná rozpustnost v tuhém stavu

15 Kovy v pevném stavu navzájem částečně rozpustné (peritektický systém)

16 Binární diagram soustavy Mg-Li do 5,5 hm.% Li fáze  nad 11 hm.% Li fáze           hexagonální (hcp) kubická prostorově centrovaná (bcc)

17 Železo - uhlík


Stáhnout ppt "Fyzika kondenzovaného stavu 9. přednáška. Měrný elektrický odpor Matthiessenovo pravidlo  L – měrný odpor způsobený tepelnými fonony  i – měrný odpor."

Podobné prezentace


Reklamy Google