Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Certifikace součást procesu ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Tereza Hudcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Certifikace součást procesu ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Tereza Hudcová."— Transkript prezentace:

1 Certifikace součást procesu ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Tereza Hudcová

2 Obsah Co je to certifikace Finanční toky mezi EK a ČR Závěrečná platba –podmínky pro vyplacení Závěrečné platby Závěrečná certifikace Dosavadní zkušenosti

3 Proces certifikace Provádí PCO na základě Nařízení Rady (ES) č.1386/2002 Cílem certifikace je: –získání ujištění o tom, že nastavené řídící a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a –že jsou při implementaci dodržovány předpisy ES a ČR vztahující se k poskytování pomoci z FS. Výsledkem certifikace je: –zpracování žádosti PCO Evropské komisi o průběžnou nebo závěrečnou platbu; –přílohou každé žádosti je certifikát a výkaz výdajů. Metodika certifikace výdajů Fondu soudržnosti

4 Předmět certifikace Standardně 3x ročně za jednotlivé projekty Certifikují se pouze již vynaložené výdaje (tj. výdaje, které konečný příjemce proplatil – faktury dodavatelům, apod.) Do certifikace spadnou výdaje daného období, které byly PCO zaúčtovány v IS Viola formou souhrnné žádosti

5 Finanční toky mezi EK a ČR Zálohová platba –20 % z celkové hodnoty příspěvku CF Průběžné platby –průběžné platy + zálohová platba ≤ 80 % alokace Závěrečná platba

6 Nařízení Rady (ES) č. 1386/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup provádění finančních oprav Vypočítá se na základě certifikovaných uskutečněných výdajích.

7 Závěrečná platba Podmínky pro vyplacení 1.Prohlášení, že byly splněny cíle projektu (ŘO) 2.Žádost o závěrečnou platbu (PCO) 3.Závěrečná zpráva (ŘO, ZS, RO) 4.Certifikované prohlášení o uskutečněných výdajích (PCO) 5.Prohlášení, že byla dodržena pravidla pro publicitu (ŘO) 6.Prohlášení při ukončení pomoci (útvar pro winding-up)

8 Závěrečná certifikace výdajů Zahájení procesu závěrečné certifikace Probíhá stejným způsobem jako certifikace průběžné –ověřování informací v IS (VIOLA SF/CF, MSSF-Central) –Certifikační aktivity

9 Dokumenty odesílané do EK Závěrečný certifikát Žádost o závěrečnou platbu Závěrečný výkaz výdajů Závěrečná zpráva Prohlášení při ukončení pomoci (winding–up)

10 Dosavadní zkušenosti úspěšně ukončeny (i proplaceny z EK) –2 projekty ze sektoru ŽP –3 ze sektoru dopravy v současné době - pozastaveny 3 závěrečné certifikace (ŽP), ve dvou případech vyžádáno doplnění dokumentace zvláště týkající se doložení master planu, udržitelnosti, principu znečišťovatel platí apod.

11 Děkuji za pozornost! Ing. Tereza Hudcová, DiS. Národní fond Ministerstvo financí


Stáhnout ppt "Certifikace součást procesu ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Tereza Hudcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google