Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dimenze kvality FURPS+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dimenze kvality FURPS+"— Transkript prezentace:

1 Dimenze kvality FURPS+
Dušan Vaněk

2 Requirements – atribut FURPS („FURPS+“ model)
základní model: Functionality (funkčnost) Usability (použitelnost) Reliability (spolehlivost) Performance (výkonnost) Supportability (podporovatelnost) model „+“ (doporučení na rozšíření): design constraints implementation requirements interface requirements physical requirements ...

3 FURPS skrze celou tvorbu - i jako základ testování
Položky modelu FURPS jsou chápány jako dimenze kvality, ve kterých je sledována kvalita produktu. Každé položce modelu FURPS odpovídá jedna skupina typů testů.

4 FURPS - Functionality / funkčnost
feature sets / rysy funkcionality a jejich skupiny capabilities / schopnosti (myšleno ve smyslu objemu/Volume) security / bezpečnost

5 FURPS - Usability / použitelnost
human factors / lidské faktory (možnosti, schopnosti, apod.) aesthetics / estetika consistency in the user interface / standardy uživatelského rozhraní zajišťující konzistenci GUI online and context-sensitive help / online a kontextová nápověda wizards and agents / průvodci a agenti user documentation / uživatelská dokumentace training materials / výukové materiály

6 FURPS - Reliability / spolehlivost
frequency and severity of failure / četnost a závažnost selhání recoverability / obnovitelnost predictability / předvídatelnost accuracy / přesnost mean time between failure (MTBF) / průměrný čas mezi selháními

7 FURPS - Performance / výkon
speed / rychlost efficiency / hospodárnost availability / dostupnost/dosažitelnost accuracy / přesnost throughput / průchodnost response time / čas odezvy recovery time / čas zotavení resource usage / využití (a priority) zdrojů

8 FURPS - Supportability / podporovatelnost
testability / ověřitelnost, testovatelnost extensibility / rozšiřitelnost adaptability / přizpůsobivost maintainability / udržovatelnost a setrvatelnost (ve smyslu vylepšování a podpory dalšího rozvoje – „že neodpadne od rukou“) compatibility / slučitelnost, kompatibilita configurability / konfigurovatelnost serviceability / obslužnost (za jakých podmínek systém přijímá servisní služby – opravy a podporu užívání) installability / instalovatelnost (a odinstalovatelnost) localizability (internationalization) / lokalizace

9 FURPS - Design constraints
Requirements pro průběh fáze Product Design, které „vymezují / stanovují omezení“ návrhu produktu (proto často nazývané Design Constraints).

10 FURPS – Implementation constraints
required standards / předepsané standardy implementace implementation languages / jazyky a prostředí pro implementaci policies for database integrity / zásady, pravidla a postupy pro zajištění databázové integrity resource limits / zdrojová omezení operation environments / operační systémy a jejich konfigurace

11 FURPS - Interface constraints
Definice externích jednotek, se kterými musí produkt komunikovat/spolupracovat přes interfaces. Omezení pro tok přes interface: formátová omezení časová omezení a další omezení

12 FURPS - Physical constraints
material / materiál shape / tvar size / rozměry weight / hmotnost

13 FURPS – další možné dimenze
Je velmi vhodné doplnit i Requirements pro nepřímé obory (které mají souvislost s prováděným procesem) a další identifikované dimenze modelu FURPS. Mohou to být např. limity a vymezení pro procesy oborů a jejich kvalitu (např. u testování je kvalita produktu popsána v jiných dimenzích FURPS, ale jaké jsou požadavky na kvalitu testování prozatím nikde uvedeno nemáme): Test Constraints Info Constraints Project Constraints Cover Constraints apod.

14 Rychle se vyvíjíme Stejně rychle vyvíjíme i naše aplikace
Pojďte vyrůst s námi… ADASTRA Apliqua, s.r.o. Benešovská 10, Praha 10 Tel , fax


Stáhnout ppt "Dimenze kvality FURPS+"

Podobné prezentace


Reklamy Google