Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dimenze kvality FURPS+ Dušan Vaněk. Requirements – atribut FURPS („FURPS+“ model)  Functionality (funkčnost)  Usability (použitelnost)  Reliability.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dimenze kvality FURPS+ Dušan Vaněk. Requirements – atribut FURPS („FURPS+“ model)  Functionality (funkčnost)  Usability (použitelnost)  Reliability."— Transkript prezentace:

1 Dimenze kvality FURPS+ Dušan Vaněk

2 Requirements – atribut FURPS („FURPS+“ model)  Functionality (funkčnost)  Usability (použitelnost)  Reliability (spolehlivost)  Performance (výkonnost)  Supportability (podporovatelnost) základní model:  design constraints  implementation requirements  interface requirements  physical requirements ... model „+“ (doporučení na rozšíření):

3 FURPS skrze celou tvorbu - i jako základ testování  Položky modelu FURPS jsou chápány jako dimenze kvality, ve kterých je sledována kvalita produktu.  Každé položce modelu FURPS odpovídá jedna skupina typů testů.

4 FURPS - Functionality / funkčnost  feature sets / rysy funkcionality a jejich skupiny  capabilities / schopnosti (myšleno ve smyslu objemu/Volume)  security / bezpečnost

5 FURPS - Usability / použitelnost  human factors / lidské faktory (možnosti, schopnosti, apod.)  aesthetics / estetika  consistency in the user interface / standardy uživatelského rozhraní zajišťující konzistenci GUI  online and context-sensitive help / online a kontextová nápověda  wizards and agents / průvodci a agenti  user documentation / uživatelská dokumentace  training materials / výukové materiály

6 FURPS - Reliability / spolehlivost  frequency and severity of failure / četnost a závažnost selhání  recoverability / obnovitelnost  predictability / předvídatelnost  accuracy / přesnost  mean time between failure (MTBF) / průměrný čas mezi selháními

7 FURPS - Performance / výkon  speed / rychlost  efficiency / hospodárnost  availability / dostupnost/dosažitelnost  accuracy / přesnost  throughput / průchodnost  response time / čas odezvy  recovery time / čas zotavení  resource usage / využití (a priority) zdrojů

8 FURPS - Supportability / podporovatelnost  testability / ověřitelnost, testovatelnost  extensibility / rozšiřitelnost  adaptability / přizpůsobivost  maintainability / udržovatelnost a setrvatelnost (ve smyslu vylepšování a podpory dalšího rozvoje – „že neodpadne od rukou“)  compatibility / slučitelnost, kompatibilita  configurability / konfigurovatelnost  serviceability / obslužnost (za jakých podmínek systém přijímá servisní služby – opravy a podporu užívání)  installability / instalovatelnost (a odinstalovatelnost)  localizability (internationalization) / lokalizace

9 FURPS - Design constraints  Requirements pro průběh fáze Product Design, které „vymezují / stanovují omezení“ návrhu produktu (proto často nazývané Design Constraints).

10 FURPS – Implementation constraints  required standards / předepsané standardy implementace  implementation languages / jazyky a prostředí pro implementaci  policies for database integrity / zásady, pravidla a postupy pro zajištění databázové integrity  resource limits / zdrojová omezení  operation environments / operační systémy a jejich konfigurace

11 FURPS - Interface constraints  Definice externích jednotek, se kterými musí produkt komunikovat/spolupracovat přes interfaces.  Omezení pro tok přes interface:  formátová omezení  časová omezení  a další omezení

12 FURPS - Physical constraints  material / materiál  shape / tvar  size / rozměry  weight / hmotnost

13 FURPS – další možné dimenze  Je velmi vhodné doplnit i Requirements pro nepřímé obory (které mají souvislost s prováděným procesem) a další identifikované dimenze modelu FURPS.  Mohou to být např. limity a vymezení pro procesy oborů a jejich kvalitu (např. u testování je kvalita produktu popsána v jiných dimenzích FURPS, ale jaké jsou požadavky na kvalitu testování prozatím nikde uvedeno nemáme):  Test Constraints  Info Constraints  Project Constraints  Cover Constraints  apod.

14 ADASTRA Apliqua, s.r.o. Benešovská 10, Praha 10 Tel. 271-733-303, fax 271-735-296 info@apliqua.czinfo@apliqua.cz, www.apliqua.czwww.apliqua.cz Stejně rychle vyvíjíme i naše aplikace Pojďte vyrůst s námi… Rychle se vyvíjíme


Stáhnout ppt "Dimenze kvality FURPS+ Dušan Vaněk. Requirements – atribut FURPS („FURPS+“ model)  Functionality (funkčnost)  Usability (použitelnost)  Reliability."

Podobné prezentace


Reklamy Google