Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR
III.10 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Ústavní pořádek České republiky Polylegální ústava neuzavřený výčet ústavních zákonů (a mezinárodních smluv o lidských právech) Čl. 112 odst. 1 Ústavy: a) Ústava ČR b) Listina základních práva a svobod c) ústavní zákony přijaté podle Ústavy - o vytvoření VÚSC (ÚZ č. 347/1997 Sb.) - o bezpečnosti ČR (ÚZ č. 110/1998 Sb.) - „euronovela“ Ústavy (ÚZ č. 395/2001 Sb.) - o referendu o přistoupení k EU d) další vyjmenované ústavní zákony přijaté před účinností Ústavy a o hranicích se sousedními státy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01 podle Ústavního soudu tvoří součást ústavního pořádku ČR i mezinárodní smlouvy o lidských právech Čl. 112 odst. 2 a 3 Ústavy - výslovně uvedené ústavní zákony byly zrušeny - statní ústavní zákony se staly „běžnými“ zákony Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Postavení mezinárodních smluv v Ústavě monismus versus dualismus Čl. 10 Ústavy (po „euronovele“) „prezidentské“ mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny a ratifikovány (podle čl. 49 Ústavy) jsou pro ČR závazné a mají přednost před zákonem Čl. 10a a 10b Ústavy představuje zvláštní režim (schvalování podle čl. 39 odst. 4 Ústavy) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Struktura Ústavy Preambule Hlava první – Základní ustanovení (čl. 1-14) Hlava druhá – Moc zákonodárná (čl ) Hlava třetí – Moc výkonná (čl ) Hlava čtvrtá – Moc soudní (čl ) Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97) Hlava šestá – ČNB (čl. 98) Hlava sedmá – Územní samospráva (čl ) Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení (čl ) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Hlava první Ústavy - Základní ustanovení - název a forma státu - základní hodnotová orientace - identita, státní idea (tradice československé a české státnosti – promítá se i v používané symbolice) Čl. 1 odst. 1 Ústavy - ČR je svrchovaný, unitární, demokratický právní stát Čl. 2 Listiny odst. 1 je založen na demokratických hodnotách a stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii ani náboženské vyznání Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny - zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí - zásada legální licence Čl. 2 odst. 3 Ústavy - ústavní sebeomezení státu Čl. 9 odst. 2 Ústavy - změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná Čl. 9 odst. 3 Ústavy - zákaz změny těchto náležitostí i prostřednictvím výkladu Čl. 23 Listiny – právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, nelze-li tomuto zabránit jinak Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Státní občanství ČR - ius sanquis - zásada pouze jednoho státního občanství - občanem svrchované ČR se stali k ti, kdo byly občany ČR a ČSFR Podmínky udělení státního občanství: - trvalý pobyt po 5 let (lze prominout) - prokáže, že pozbude dosavadní státní občanství - v posledních 5 letech nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin - prokáže znalost českého jazyka - plní povinnosti předpisů upravujících pobyt cizinců na území ČR Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Státní občanství se nabývá složením státoobčanského slibu - uděluje je Ministerstvo vnitra ČR ve správním řízení Pozbytí státního občanství - prohlášením (vzdáním se) - nabytím jiného občanství na vlastní žádost Čl. 11 Ústavy Území ČR tvoří nedílný celek, jehož hranice mohou být měněny pouze ústavním zákonem ČR sukcedovala do smluv a převzala i dřívější ústavní zákony Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Ústavní pořádek ČR a jeho základní ustanovení
Státní symbolika a státní idea státní idea se odráží právě ve státních symbolech (sem patří např. i státní svátky a vyznamenání) Státní symboly – čl. 14 odst. 1 Hlavní město (čl. 13 Ústavy) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Statut hlavního města Prahy Praha je zároveň VÚSC i obec Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google