Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS."— Transkript prezentace:

1 Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava pavel.trojacek@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

2 OBSAH PREZENTACE  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU2

3 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU3  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě

4 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU4 Ukázka mapy půdních bloků zemědělského podniku pro potřeby aplikace nitrátové směrnice

5 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU5 Překrytí dat digitální ortofotomapy, LPIS a dat bývalého pozemkového katastru

6 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU6 Identifikace nesouladů mezi skutečným využitím půdy a evidencí katastru nemovitostí

7  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU7

8 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU8 Portál farmáře Ministerstvo zemědělství ČR

9 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU9 Registr půdy iLPIS Ministerstvo zemědělství ČR

10 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU10 Registr půdy iLPIS: přehled dostupných vrstev Ministerstvo zemědělství ČR

11 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU11 Veřejný registr půdy pLPIS Ministerstvo zemědělství ČR

12 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU12 Veřejný registr půdy pLPIS Ministerstvo zemědělství ČR

13 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU13 Portál farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR

14 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU14 Veřejně přístupná aplikace LPIS na půdním portálu VÚPOP, Slovensko Výskumný ústav pôdodznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava

15  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU15

16 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU16 Schematické znázornění komunikace farmáře s mapovým portálem státní správy Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí

17 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU17 Praktická ukázka komunikace farmáře s mapovým portálem státní správy Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí

18 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU18 Aktualizace LPIS farmáři online pomocí aplikace eLoket Vlámská administrativa, Belgie

19 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU19 Návrhy zemědělců na aktualizaci půdních bloků v iLPIS Ministerstvo zemědělství ČR

20  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU20

21 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU21 On line příprava grafických příloh k žádosti o dotace ve Španělsku. Ministerstvo zemědělství (2007), Španělsko

22 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU22 Internetová aplikace TelePac umožňující farmářům ve Francii on line přípravu žádosti o dotace Emmanuel de Laroche, Alain Petitjean (2006), Agence Unique de Paiement, Francie

23 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU23 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR

24 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU24 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR

25 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU25 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR

26  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU26

27 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU27 Příklad výnosové mapy – 2 400 měření na ploše 1 ha (Pellenc S.A.) Příklad výnosové mapy (ZZN Pelhřimov) Komponenty systému na monitorování výnosu obilnin Senzory na sklízecích strojích kombinují informace o výnosu, místě a čase. Tyto informace mohou sloužit jako vstup pro variabilní aplikaci.

28 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU28 Přihnojování plodin proměnlivou dávkou dusíku s využitím technologie N-senzor. Optické senzory snímají odrazivost porostu po stranách průjezdu aplikačního stroje. Naměřené údaje jsou korigovány o agronomická data (odrůda, vývojová fáze, předplodina). Vše analyzuje software, který následně řídí dávkovací zařízení. Výsledkem je aplikace variabilní dávky dusíku. Systém PREFARM, MJM Litovel a.s.

29 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU29 Princip přípravy aplikační mapy pro variabilní aplikaci hnojiv Vlevo nahoře: digitální ortofotomapa, vpravo nahoře: stav biomasy, vpravo dole: aplikační mapa David van der Schans, PPO Lelystad, Nizozemí

30 PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU30 Projekt FIELDFACT (2008)

31 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU31 Geografická data získaná farmářem z portálu státní správy (nahoře: vývoj biomasy na základě družicových dat, vlevo dole: digitální ortofotomapa, vpravo dole: aplikační mapa) Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí

32 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU32 Odhady výnosu pšenice s využitím družicových dat přístupné pro farmáře na mapovém serveru (červená 9 t/ha, žlutá 8 t/ha, azurová 6 t/ha, růžová 4 t/ha) Anne Douwe van der Zee(2008), ZLTO, Nizozemí

33  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU33

34 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU34 Lokalizace míst odběru půdních vzorků pomocí internetové aplikace PREFARM MapServer, MJM Litovel a.s.

35 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU35 Schematické znázornění zaměření hranice pozemku v terénu pomocí GPS a uložení výsledného polygonu v geografické databázi (nahoře). Zaměření nové hranice a rozdělení pozemku v geografické databázi na dvě části (dole). Projekt FIELDFACT (2008)

36 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU36 Mapování ptačích hnízd v Nizozemí Miep van Gijsen (2008), Nizozemí

37  Vlastnictví a užívání zemědělské půdy  Mapové portály státní správy  Komunikace se státní správou  Online žádosti o dotace  Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy  Informace z terénu  Informační systémy o půdě INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU37

38 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU38 Ukázka grafického rozhraní software pro management farmy (jednotlivé barvy představují plodiny) David van der Schans (2008), PPO Lelystad, Nizozemí

39 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU39 Ukázka uživatelského rozhraní software DokuPlant GIS PROGIS Software GmbH, Rakousko

40 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU40 Ukázka uživatelského rozhraní AGROKROM GIS Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

41 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU41 Ukázky uživatelského rozhraní programu MAPY AG Info Jičín Automatická identifikace katastrálních parcel na půdních blocích Zobrazení osevu včetně odrůd z programu AGRONOM

42 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU42 Ukázky uživatelského rozhraní vybraných modulů software GC Úpravy GEOCENTRUM s.r.o. Olomouc GC Mapa – zobrazení geografických dat včetně půdních bloků SPI Info – identifikace katastrálních parcel v rámci půdních bloků

43 Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava pavel.trojacek@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost


Stáhnout ppt "Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google