Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU"— Transkript prezentace:

1 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
13 April 2017 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, Opava SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost EKOTOXA s.r.o. Opava

2 OBSAH PREZENTACE Vlastnictví a užívání zemědělské půdy
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

3 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

4 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
13 April 2017 Ukázka mapy půdních bloků zemědělského podniku pro potřeby aplikace nitrátové směrnice PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

5 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
13 April 2017 Překrytí dat digitální ortofotomapy, LPIS a dat bývalého pozemkového katastru PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

6 VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
13 April 2017 Identifikace nesouladů mezi skutečným využitím půdy a evidencí katastru nemovitostí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

7 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

8 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Portál farmáře Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

9 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Registr půdy iLPIS Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

10 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Registr půdy iLPIS: přehled dostupných vrstev Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

11 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Veřejný registr půdy pLPIS Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

12 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Veřejný registr půdy pLPIS Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

13 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Portál farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

14 MAPOVÉ PORTÁLY STÁTNÍ SPRÁVY
13 April 2017 Veřejně přístupná aplikace LPIS na půdním portálu VÚPOP, Slovensko Výskumný ústav pôdodznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

15 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

16 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
13 April 2017 Schematické znázornění komunikace farmáře s mapovým portálem státní správy Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

17 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
13 April 2017 Praktická ukázka komunikace farmáře s mapovým portálem státní správy Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

18 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
13 April 2017 Aktualizace LPIS farmáři online pomocí aplikace eLoket Vlámská administrativa, Belgie PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

19 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU
13 April 2017 Návrhy zemědělců na aktualizaci půdních bloků v iLPIS Ministerstvo zemědělství ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

20 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

21 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 On line příprava grafických příloh k žádosti o dotace ve Španělsku. Ministerstvo zemědělství (2007), Španělsko PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

22 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 Internetová aplikace TelePac umožňující farmářům ve Francii on line přípravu žádosti o dotace Emmanuel de Laroche, Alain Petitjean (2006), Agence Unique de Paiement, Francie PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

23 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

24 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

25 ONLINE ŽÁDOSTI O DOTACE
13 April 2017 Elektronické podávání žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF Státní zemědělský intervenční fond ČR PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

26 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

27 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Senzory na sklízecích strojích kombinují informace o výnosu, místě a čase. Tyto informace mohou sloužit jako vstup pro variabilní aplikaci. Příklad výnosové mapy – 2 400 měření na ploše 1 ha (Pellenc S.A.) Komponenty systému na monitorování výnosu obilnin Příklad výnosové mapy (ZZN Pelhřimov) PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

28 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Přihnojování plodin proměnlivou dávkou dusíku s využitím technologie N-senzor. Optické senzory snímají odrazivost porostu po stranách průjezdu aplikačního stroje. Naměřené údaje jsou korigovány o agronomická data (odrůda, vývojová fáze, předplodina). Vše analyzuje software, který následně řídí dávkovací zařízení. Výsledkem je aplikace variabilní dávky dusíku. Systém PREFARM, MJM Litovel a.s. PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

29 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Princip přípravy aplikační mapy pro variabilní aplikaci hnojiv Vlevo nahoře: digitální ortofotomapa, vpravo nahoře: stav biomasy, vpravo dole: aplikační mapa David van der Schans, PPO Lelystad, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

30 PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU
13 April 2017 Projekt FIELDFACT (2008) PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

31 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Geografická data získaná farmářem z portálu státní správy (nahoře: vývoj biomasy na základě družicových dat, vlevo dole: digitální ortofotomapa, vpravo dole: aplikační mapa) Salo de Feijter (2008), Projekt Geo Farmer, Ministerstvo zemědělství, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

32 PODROBNÉ INFORMACE O POZEMKU
13 April 2017 Odhady výnosu pšenice s využitím družicových dat přístupné pro farmáře na mapovém serveru (červená 9 t/ha, žlutá 8 t/ha, azurová 6 t/ha, růžová 4 t/ha) Anne Douwe van der Zee(2008), ZLTO, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

33 INFORMACE Z TERÉNU Vlastnictví a užívání zemědělské půdy
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

34 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU
13 April 2017 Lokalizace míst odběru půdních vzorků pomocí internetové aplikace PREFARM MapServer, MJM Litovel a.s. PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

35 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU
13 April 2017 Schematické znázornění zaměření hranice pozemku v terénu pomocí GPS a uložení výsledného polygonu v geografické databázi (nahoře). Zaměření nové hranice a rozdělení pozemku v geografické databázi na dvě části (dole). Projekt FIELDFACT (2008) PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

36 INFORMACE Z TERÉNU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU
13 April 2017 Mapování ptačích hnízd v Nizozemí Miep van Gijsen (2008), Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

37 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Vlastnictví a užívání zemědělské půdy Mapové portály státní správy Komunikace se státní správou Online žádosti o dotace Podrobné informace o pozemku Výnosové mapy Půdní vlastnosti Monitoring biomasy Přesné zemědělství - aplikační mapy Informace z terénu Informační systémy o půdě PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

38 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Ukázka grafického rozhraní software pro management farmy (jednotlivé barvy představují plodiny) David van der Schans (2008), PPO Lelystad, Nizozemí PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

39 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Ukázka uživatelského rozhraní software DokuPlant GIS PROGIS Software GmbH, Rakousko PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

40 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Ukázka uživatelského rozhraní AGROKROM GIS Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

41 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Ukázky uživatelského rozhraní programu MAPY AG Info Jičín Automatická identifikace katastrálních parcel na půdních blocích Zobrazení osevu včetně odrůd z programu AGRONOM PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

42 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŮDĚ
13 April 2017 Ukázky uživatelského rozhraní vybraných modulů software GC Úpravy GEOCENTRUM s.r.o. Olomouc GC Mapa – zobrazení geografických dat včetně půdních bloků SPI Info – identifikace katastrálních parcel v rámci půdních bloků PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

43 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU 13 April 2017 DĚKUJI ZA POZORNOST! Pavel Trojáček EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, Opava SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost EKOTOXA s.r.o. Opava


Stáhnout ppt "GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google