Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-17 Téma vzdělávacího materiálu:Trojfázová soustava střídavého proudu Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:18. 6. 2013 Ověření ve výuce: 4. 11. 2013

2 Trojfázová soustava střídavého proudu Střídavý elektrický proud se vyrábí pomocí generátorů střídavého napětí - alternátorů, které obsahují tři cívky navzájem otočené o 120 stupňů. Střídavé napětí, vznikající v takovém generátoru se nazývá trojfázové napětí nebo také třífázové napětí.

3 Cívky generátoru mohou být zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, takže generátor má tři vývody, které nazýváme fáze. Přenos elektrické energie je zajišťován čtyřmi vodiči. Tři z nich jsou fázové vodiče, jeden je nulovací vodič.

4

5 Zapojení trojfázové soustavy do trojúhelníku Obr.1

6 Zapojení trojfázové soustavy do hvězdy bez vyvedeného středního vodiče Obr. 2

7 Výkon střídavého proudu Kvůli neustále se měnící okamžité hodnotě střídavého proudu a napětí se mění také elektrický výkon. Průměrný elektrický výkon střídavého proudu lze vypočítat: P=U.I.cos φ, kde U a I jsou efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí, φ je fázový posuv mezi proudem a napětím, člen cosφ se nazývá účiník.

8

9 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Uveďte vztah pro činný výkon střídavého proudu. 2.Na štítku elektromotoru jsou údaje 220V, 4A, cosφ = 0,65. Určete činný výkon elektromotoru. 3.Jaký úhel svírají osy cívek statoru alternátoru? 4.Jaké rozlišujeme typy spojení spotřebičů v trojfázové soustavě střídavého proudu? 5.V některých státech měla spotřebitelská síť fázové napětí 127V. Vypočítejte hodnotu sdruženého napětí v této síti.

10 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: Václav Štarman. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troj%C3%BAheln%C3%ADk.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troj%C3%BAheln%C3%ADk.svg Obr. 2: Václav Štarman. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hv%C4%9Bzda.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hv%C4%9Bzda.svg

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google