Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ADÉLA TRÁVNÍČKOVÁ EVA ŠÁMALOVÁ HANA JIREŠOVÁ MICHALA NOSKYOVÁ PETRA ŠUSTÁČKOVÁ MÍSTO – PLACE – DISTRIBUČNÍ CESTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ADÉLA TRÁVNÍČKOVÁ EVA ŠÁMALOVÁ HANA JIREŠOVÁ MICHALA NOSKYOVÁ PETRA ŠUSTÁČKOVÁ MÍSTO – PLACE – DISTRIBUČNÍ CESTY."— Transkript prezentace:

1 1 ADÉLA TRÁVNÍČKOVÁ EVA ŠÁMALOVÁ HANA JIREŠOVÁ MICHALA NOSKYOVÁ PETRA ŠUSTÁČKOVÁ MÍSTO – PLACE – DISTRIBUČNÍ CESTY

2 2  jedná se o soubor marketingových nástrojů  firmy ho používají při usilování o dosažení marketingových cílů na daném cílovém trhu  skládá se ze 4 hlavních složek: › Product › Price – cena „4P“ › Place – místo › Propagace - promotion

3 3  místo (distribuce) je most spojující zákazníka s produktem › výrobci obvykle spolupracují s dalšími firmami  distribuce zabezpečuje umístění zboží na trhu › + nehmotné toky (např. převod vlastnických vztahů)

4 4  rozsáhlý komplex opatření (návaznost, propojenost)  týká se dodání výrobku/služby na místo skutečného trhu  => distribuční politika zabezpečuje zpřístupnění výrobku/služby kupujícím

5 5  představují spojení mezi výrobcem a spotřebitelem  distribuční cesty: › přímé (spotřebitel nakupuje zboží přímo od výrobce) › nepřímé (mezi výrobcem a spotřebitelem je distribuční mezičlánek)

6 6  přímé distribuční cesty: › výhody:  přímý kontakt se zákazníkem/spotřebitelem › nevýhody:  nutnost navázat velký počet kontaktů s partnery  nepřímé distribuční cesty: › výhody:  využití zkušeností, kontaktů distribučních mezičlánků › nevýhody:  výrobce ztrácí kontrolu nad zbožím

7 7  síť organizací a jednotlivců (přemísťování zboží výrobce -> konečný spotřebitel)  metody získávání zprostředkovatelů: › metoda tlaku  aktivity výrobce směřují na zprostředkovatele › metoda tahu  aktivity výrobce směřují na spotřebitele, spotřebitel působí na zprostředkovatele

8 8  typy distribučních mezičlánků: › prostředníci › zprostředkovatelé › podpůrné distribuční mezičlánky  typy distribuce:  podle počtu použitých mezičlánků › intenzivní distribuce › selektivní distribuce › exkluzivní distribuce

9 9  obchodní funkce › nákup zboží › podpora prodeje › formování nabídky  logistické funkce › třídění a manipulace se zbožím › doprava › balení  doplňkové funkce › informace o marketingovém prostředí › silné a slabé stránky podniku › vývojové tendence

10 10  velkoobchodní organizace › zajišťuje všechny činnosti související s nákupem zboží a jeho opětovným prodejem › univerzální VO, speciální VO, „Cash and carry “  maloobchodní organizace › zajišťují všechny činnosti spojené s prodejem zboží, určeného k osobní potřebě konečného spotřebitele › specializované prodejny, obchodní domy, supermarkety, hypermarkety

11 11  každá cesta znamená jinou: › výši nákladů › úroveň uspokojení zákazníků  snaha o dosažení: › cílového trhu › optimálního uspokojení zákazníků

12 12  faktory ovlivňující výběr distribučních cest: 1. Výrobek 2. Dodavatelské výrobní podmínky 3. Trh 4. Distribuční mezičlánky 5. Faktory prostředí

13 13  vhodná a přiměřená distribuce -> přístup na trhy  podpora uskutečnění zvolené distribuční strategie -> vhodná prezentace zboží  motivace účastníků distribučních cest  motivace vedoucích k maximální ekonomii cest  vhodná nabídka služeb/výrobků -> plné uspokojení zákazníků

14 14  E. Jerome McCarthy William D. Perreault, Jr., Základy Marketingu, VICTORIA PUBLISHING, ISBN 80-85605-29-5  Stehlík E. a kolektiv, Základy marketingu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2003, ISBN 80-245-0587-8  Chromá D. a kol., Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií, 3. vydání, FORTUNA, Praha 1998, ISBN 80-7168-261-6  Kindersley D., Efektivní marketing, SLOVART, s. r. o. 2003, ISBN 80-7209-384-3

15 15 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 ADÉLA TRÁVNÍČKOVÁ EVA ŠÁMALOVÁ HANA JIREŠOVÁ MICHALA NOSKYOVÁ PETRA ŠUSTÁČKOVÁ MÍSTO – PLACE – DISTRIBUČNÍ CESTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google