Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nosníkové stropy z hurdis desek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nosníkové stropy z hurdis desek"— Transkript prezentace:

1

2 Nosníkové stropy z hurdis desek
Velmi významný typ stropní konstrukce úspěšně realizovaný po několik desetiletí Principem nosníkový strop, částečně montovaný s monolitickou dobetonávkou horní desky Je zde patrná analogie s monolitickým trámovým stropem (prostor mezi trámy je vyplněn materiálem bez nějakého statického účinku)

3 předchůdce Tímto je nosníkový strop z ocelových válcovaných I – profilů č. 14 – 18 Prostor mezi nosníky je vyzděn z plných cihel do tvaru klenby Strop kvalitní především v historických objektech, suterénech apod. Obtížně se omítá, proto často ponechán bez omítky Cihelná klenba jako režné zdivo Příruba ocelového nosníku opatřena nátěrem Při variantě omítání nutno ocelovou přírubu obalit pletivem

4 Příčný řez klenutým nosníkovým stropem

5 Keramická tvarovka hurdis
Vyráběly se jako tří nebo čtyř dutinové desky tloušťky 80 mm, šířka 250 nebo 300 mm, délky 800 – 1200 mm 1. s rovným čelem – nahradily cihelnou klenbu, obtížné omítání (tl. Omítky až 30 mm) , nutnost obalení ocelové příruby pletivem 2. se šikmým čelem – nejvíce používané, ve spojení s keramickými patkami na ocelové nosníky vytváří žádaný, stejnorodý podhled - keramika; lze kvalitně omítat

6 Glazované hurdis desky
Materiálová varianta, kdy jedna (lícová) strana je opatřena kvalitním glazovaným povrchem Vyráběny tak desky s rovným čelem Určeny do reprezentačních a architektonicky zajímavých prostor Osazení do ocelových válcovaných profilů opatřených kvalitním nátěrem Glazovaný povrch zůstal jako pohledový

7 Hurdis se šikmými čely osazenými do patek

8 Postup výroby Rozmístění a osazení nosníků dle projektu na stěny
Osazení keramických patek na příruby nosníků Později byly válcované I-profily nahrazeny keramoželezobetonovými nosníky, nebo předpjatými nosníky, které disponovaly přímo tvarováním pro šikmé čelo hurdis desky Osazení desek hurdis na patky nebo spodní šikmé příruby nosníků Rubovou stranu hurdis bylo možné zatřít vápennou maltou, nebo se uložila lehká asfaltová lepenka. Cílem je vytvoření separační vrstvy před dobetonováním

9 Dokončení stropní konsrukce
Po realizaci všech předešlých činností následuje osazení výplňového materiálu – násyp, desky polystyrénu, nekvalitní desky hurdis nebo duté cihly apod. Poznámka: připomínám analogii s bedničkovým stropem – účel výplně je pouze výplň Doplnění potřebné výztuže (smyková, kari síť proti trhlinkám v betonové desce apod. Posledním krokem je zmonolitnění celé stropní konstrukce – betonáž nosníků (trámků) a horní (tlačené) desky

10 Řez stropní konstrukcí – hurdis se šikmým čelem uložená na nosník HF

11 Havárie hurdiskových stropů
Jsou dokumentovány některé nehody z devadesátých let minulého století Nedošlo k destrukci celé stropní konstrukce, ale pouze jednotlivých polí mezi nosníky Desky hurdis zde prakticky praskly v polovině tloušťky a zbortily se Příčinou se ukázala technologická nekázeň, kdy při realizaci stropu byly desky přímo zalité velkou vrstvou betonu. Nebyla zde osazena separační vrstva a keramický materiál neunesl velké pnutí vyvozené rozdílným smršťováním betonu a keramiky

12 Současný stav Není známo, že by se tyto stropy v současném stavitelství realizovaly Přestože vyšetření prokázala nezávadnost a naprostou spolehlivost principu, přestože byly učiněny i pokusy o obnovení výroby (Hodonínské cihelny). Logickou příčinou neobnovení výroby je značná staveništní pracnost a vysoké požadavky na kvalifikaci zedníků

13 otázka Zjistěte si doplňující informace a nakreslete kompletní příčný řez stropní konstrukcí

14 zdroje Vlastní Ing. Miloň Dědek, Ing. František Vošický – Stavební materiály pro 1. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles 2002 Antonín doseděl a kolektiv, Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU, Nakladatelství technické literatury 1998


Stáhnout ppt "Nosníkové stropy z hurdis desek"

Podobné prezentace


Reklamy Google