Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 14.12.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 14.12.2012."— Transkript prezentace:

1 Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 14.12.2012

2 Základní informace Počet zapojených firem do projektu: 24 (z toho 5 zapojeno v únoru 2012) Plánovaný počet absolventů kurzů: 8364 Plánovaný počet nových/inovovaných produktů: 5 (4 metodiky personalistických nástrojů, 1 vzd. program) Rozpočet: 41 820 389 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Doba realizace projektu: prosinec 2010 - prosinec 2013

3 Stav plnění indikátorů projektu Počet podpořených osob Počet úsp. absolventů kurzů Pozn.: 76% míra plnění indikátoru je bez finanční sankce (dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) Cílový stav Stav k 1.12.2012 % plnění 14181794127 Cílový stav Stav k 1.12.2012 Plán do konce realizace proj. (do 10/2013) 83644092 (49%) Min. 6357 (76%)

4 Počet úsp. absolventů dle firem do 1.11.2012

5 Příprava nových produktů projektu Indikátor projektu: 5 nových produktů  4 metodiky odvětvových personalistických nástrojů 1. adaptační program, 2. pravidelná setkávání zaměstnanců, 3. vzdělávací program pro zaměstnance s potenciálem, 4. motivační systém a hodnocení zaměstnanců. Metodiky 1.-3. jsou kompletně připraveny a k dispozici subjektům pro pilotní ověřování; metodika 4. rozpracovaná, dokončení nejpozději v lednu 2013 (hlavní část již předána k přípravě subjektu pilotního ověřování) Připomínkové řízení – realizováno a vypořádáváno v rámci pravidelných personalistických workshopů všech subjektů zapojených do projektu Subjekty, které metodiky pilotně ověřují – metodika č. a subjekt: 1: IVECO, Motor Jikov; 2: Grupo Antolin Bohemia; 3: BRANO; 4:Jihostroj  1 vzdělávací program obsahující 8 vzdělávacích oblastí pro Autoprůmysl Vzdělávací program nastaven a jeho testování a dotváření probíhá v rámci realizace kurzů v projektu

6 Nové aktivity na základě schválené podstatné změny projektu Změna schválena dne 24.10. 2012; realizace od 1.12.2012 Zavádí nové aktivity projektu, které byly předem se zapojenými subjekty diskutovány navrženy jako potřebné – Možnost dalšího školení v oblasti soft skills (nový objem na rámec plánovaného v projektu) – Rozšíření personalistických workshopů (počet navýšen a zaveden nový typ pracovních setkání v subjektech pilotního ověřování metodik) – Vzdělávací program na rozvoj činností v oblasti LZ – Diagnostika profesních profilů zaměstnanců v autoprůmyslu

7 Informace o podstatných změnách v projektu; další postup  Personalistické workshopy (rozšíření KA 12) + 2 velké workshopy pro všechny subjekty zapojené v projektu AutoAdapt (září, listopad 2013) + 3 workshopy v každém subjektu pilotního ověřování metodik (prosinec 2012 – listopad 2013); tj. celkem 15 „malých workshopů“ Zapojené subjekty (IVECO, Motor Jikov, GAB, BRANO, Jihostroj) á 4 účastníci Zapojení členů RT (konzultant HR, metodik personalistických nástrojů) Výsledky, výstupy (dokumentace k workshopům, dokumenty aplikující metodiky v jednotlivých subjektech pilotního ověřování)

8 Děkuji za pozornost RNDr. Danica Pražáková danica.prazakova@autoadapt.cz


Stáhnout ppt "Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 14.12.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google