Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování (SEA proces) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování (SEA proces) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona."— Transkript prezentace:

1 Posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování (SEA proces) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „ZPV“)

2 SEA = Strategic Environmental Assessment Mezinárodní právo Protokol o strategickém posuzování vlivů na ŽP („Kyjevský protokol“, „SEA protokol“) k Úmluvě o posuzování vlivů na ŽP přesahujících hranice států („Espoo konvence“) Právo ES směrnice Rady a Evropského parlamentu 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP

3 Relevantní ustanovení Speciální ustanovení §10i ZPV zajišťuje provázanost se SZ Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (Stavební zákon, dále jen „SZ“) ZPV

4 Fáze procesu SEA ve vztahu k procesu ÚP Předložení oznámení příslušnému úřadu Zjišťovací řízení, závěr Zpracování SEA vyhodnocení Předložení SEA vyhodnocení, zveřejnění Veřejné projednání,připomínky Stanovisko SEA Předložení návrhu zadání DOSS Připomínky DOSS Zpracování konceptu ÚP Předložení a zveřejnění konceptu ÚP Veřejné projednání, připomínky Předložení návrhu souborného stanoviska DOSS

5 Účel posuzování Integrace zájmů ochrany ŽP do územního plánování Vytvoření odborného podkladu pro výběr řešení (např. volbu mezi variantami) Nástroj informování veřejnosti a spolupráce s veřejností

6 Principy posuzování Vyhodnocení je součástí konceptu Vyhodnocení zpracovává osoba se speciální autorizací (záruka odborné úrovně) Vyhodnocení vzniká souběžně s konceptem (ovlivňuje průběžně jeho podobu) Spolupráce pořizovatele, zpracovatele SEA, zpracovatele konceptu a příslušného úřadu SEA jako průřezový (horizontální) nástroj ochrany ŽP – všechny složky ŽP a veřejné zdraví Nezávaznost

7 Zúčastněné subjekty Pořizovatel ÚP Zpracovatel ÚP Zpracovatel SEA Příslušný úřad (pro ÚP obcí orgán kraje, pro ÚP VÚC MŽP)– vydává závěr zjišťovacího řízení, posuzuje kvalitu předloženého vyhodnocení, vydává stanovisko SEA Spolupráce

8 Zjišťovací řízení Screening = postup pro rozhodnutí, zda je nutné provést SEA (zpracovat vyhodnocení) Podklady: návrh zadání, kritéria z přílohy č. 8 ZPV Scoping = stanovení individuálních požadavků na obsah a rozsah vyhodnocení, požadavek na variantní řešení Závěr ZŘ - nevztahuje se na něj propadná lhůta 30 dnů pro vyjádření DOSS k návrhu zadání

9 Vyhodnocení vlivů na ŽP Obsah – dle požadavků ZZŘ, přiměřeně dle přílohy č. 9 ZPV Veřejně projednán jako součást konceptu Možnost požadovat dopracování (rozsah či kvalita) Metodu volí autorizovaná osoba

10 Stanovisko Podklady: VP konceptu, připomínky ke konceptu, návrh souborného stanoviska Vlivy provádění ÚP na ŽP Pořadí variant Schvalující orgán (zastupitelstvo) nesmí schválit ÚP bez stanoviska (procesní „formální“ závaznost) Stanovené podmínky a požadavky (výběr variant) nejsou závazné (hmotněprávní „obsahová“ nezávaznost Nezahrnutí musí být odůvodněno v usnesení o schválení (zveřejnění) Neřeší se jako rozpo

11 Předmět SEA ÚP VÚC – vždy ÚP obcí a změny všech ÚP – dle výsledků zjišťovacího řízení (screening) Zákonná podmínka (§ 10a ZPV)– stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů


Stáhnout ppt "Posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování (SEA proces) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona."

Podobné prezentace


Reklamy Google