Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Náhradní závěrečný test Test je zadáván posluchačům prezenčního a kombinovaného studia, kterým nebyl udělen zápočet v prvním termínu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Náhradní závěrečný test Test je zadáván posluchačům prezenčního a kombinovaného studia, kterým nebyl udělen zápočet v prvním termínu."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Náhradní závěrečný test Test je zadáván posluchačům prezenčního a kombinovaného studia, kterým nebyl udělen zápočet v prvním termínu (v prosinci 2006). Podmínkou pro udělení zápočtu je individuální zodpovězení zadaných otázek (ve formě např. 1A, 2B, 3C atd.) a zaslání této odpovědi s uvedením jména a UČO posluchače na mail 8878@mail.vsfs.cz.8878@mail.vsfs.cz Termíny přítomnosti Ing. J. Šulce, CSc., na KFFS, Estonská 312 jsou ve zkouškovém období každé úterý cca od 9 do 15 hodin.

2 1. Čisté riziko může vzniknou a) působením lidského činitele b) tím, že dojde výhradně k realizaci záporné odchylky od možného vývoje c) tím, že danou událost (věc, škodu) pojistíme

3 2. Pro vývoj pojišťovnictví byl rozhodující a) směnitelnost měn b) transfer zisků mezi zeměmi c) rozvoj tržní ekonomiky

4 3. Pojištění lze vnímat jako a) bezpečné a výnosné uložení disponibilních finančních prostředků b) přesun odpovědnosti za vznik škody na pojišťovnu c) nástroj ke zmírnění škod poté, co dojde k pojistné události

5 4. Pojištění ve vztahu k riziku znamená a) snížení rizika b) kvantifikaci rizika a jeho dopadů na náhradu pojistného c) přenos rizika z pojistníka na pojistitele

6 5. Velikost rizika neovlivňují a) pojistná smlouva b) častost jeho výskytu (frekvence rizika) c) velikost škody spojená s jeho realizací (tj. s nástupem rizika)

7 6. Pravá nejistota je riziko, které je a) z principu neměřitelné b) pravděpodobnost jeho výskytu v reálném čase se limitně blíží nule c) jeho hodnota je vždy menší, než škoda vyvolaná pojistnou událostí

8 7. Mezi subjektivní rizika nepatří a) vznik vln tsunami (a škody jimi způsobené) b) zátopy a záplavy v důsledků oteplování zemského povrchu c) havárie v jaderné elektrárně

9 8. Riziko není komerčně pojistitelné, jestliže pojistné události a) jsou předem jisté, či ovlivnitelné b) jsou takové, že je známa maximální výše škody c) vznikají zřejmým úmyslem (třeba žhářstvím neznámého pachatele)

10 9. Pojišťovnictví je obor podnikání, který dlouhodobě a) vždy končí přebytkem (ziskem) b) skončí ziskem v případě, že ve velmi dlouhém časovém horizontu je brutto pojistné vyšší, než pojistné náhrady c) nemusí respektovat ziskovou motivaci

11 10. Pro komerční pojištění není podstatné, že a) dochází k finanční stabilizaci pojistníka v případě, že ho potká nahodilá událost popsaná v pojistné smlouvě b) platba pojistného zatěžuje firemní/osobní náklady pojistníka c) pojistně technické rezervy vstupují na kapitálový trh

12 11. Pro riziková pojištění je typické, že a) jsou velmi ekvivalentní z hlediska individuálního pojistného a přijatých pojistných náhrad b) není jisté, zda v individuálním případě vůbec k pojistné události dojde c) počet pojistných události je omezen na tzv. první riziko

13 12. Riziko je a) náhoda, že se stav (hodnota) nějaké veličiny v budoucnosti bude lišit od současného odhadu této hodnoty b) jediná jistota, kterou o budoucím stavu nyní máme c) nejistota, která je nějak exaktně popsatelná, například mírou pravděpodobnosti


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Náhradní závěrečný test Test je zadáván posluchačům prezenčního a kombinovaného studia, kterým nebyl udělen zápočet v prvním termínu."

Podobné prezentace


Reklamy Google