Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník"— Transkript prezentace:

1 Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník
ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA A PRESKRIPCE POHYBOVÉ AKTIVITY U ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. ? Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník

2 ZÁTĚŽOVÉ FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ
Součástí diagnostiky u komplikací a přidružených nemocí. Spolupráce nefrologa (urologa) s kardiologem, resp. pneumologem. Lze použít většinu metod s výjimkou náročnějších fyzických zátěží (obzvláště u akutních stavů). PA vhodným doplňkem léčení zvyšuje tělesnou zdatnost zlepšuje možnosti zařazení do běžného životního režimu i pracovního procesu zlepšuje kvalitu života

3 ZÁTĚŽOVÉ FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ
PA neadekvátní zdravotnímu a funkčnímu stavu může pacienta vážně poškodit.

4 vyžadují tělesné šetření a vylučují jakoukoliv větší fyzickou námahu
AKUTNÍ STAVY selhání záněty (např. glomerulonefritida) vyžadují tělesné šetření a vylučují jakoukoliv větší fyzickou námahu jak při indikovaných nespecifických zátěžových testech tak při habituálních činnostech a pohybové léčbě

5

6 Třeba znát stupeň omezení funkce ledvin
CHRONICKÉ STAVY Třeba znát stupeň omezení funkce ledvin zjišťuje se pomocí clearance endogenního kreatininu pro 24-hodinový interval: veškerá moč za 24 hod, potom odebrat vzorek na stanovení koncentrace kreatininu CL = U . V/P U = koncentrace kreatinu v moči V = objem moče za časovou jednotku P = koncentrace kreatininu v krvi

7 CHRONICKÉ STAVY Je možné využít jen když hodnota kreatininu v krvi příliš nekolísá! Lze dosáhnout vyloučením větší fyzické zátěže při bezmasé stravě. Nehodí se pro akutní intoxikace (velké kolísání kreatininu).

8 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN
Funkce klesají na 25% až 75% normálních hodnot Nízká schopnost udržení stálosti vnitřního prostředí, zejména při tělesné zátěži Tělesná výkonnost značně snížená metabolické změny hemodynamické změny nízká transportní kapacita kyslíku

9 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN
PA obvykle zakazována! Ale - v současné době se připouští tělesných činností, které mohou mít příznivý účinek na fyzickou a psychickou stránku pacienta podpůrný vliv na léčebný a rehabilitační proces

10 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN
Zátěžové vyšetření: bicyklový ergometr pohyblivý pás Udává se fyzický výkon odezva kardiorespiračních funkcí acidobazická rovnováha sérový kreatinin

11 OPAKOVÁNÍ: ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
se mění v důsledku ztrát vody pocením a dýcháním redistribuce vody s přesuny a ztrátami iontů a následnou acidózou (laktát) úbytku krevní plazmy (změny Hct a Hb) Zjišťuje se pH, -BE, HCO3-, PO2, PCO2, atd.

12 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN
Pohybová aktivita nejvýše submaximální intenzity. Při vyšší IZ - prohloubení katabolismu bílkovin! Doporučují se: Chůze, maximálně lehký jogging Gymnastická relaxační cvičení Hry bez nebezpečí střetu s protivníkem a prochlazení

13 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN
Nedoporučují se kontaktní sporty, rychlostní a silové výkony, dlouhodobé zátěže vyšších IZ.

14 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
Nízká tělesná zdatnost a výkonnost. Příčiny? „uremické toxiny“ metabolické poruchy endokrinní poruchy oběhové poruchy anémie atd. Pozitivní význam omezeného pohybu při konzervativní terapii u nemocných s dializační a transplantační terapií

15 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
ZÁTĚŽOVÝ TEST iniciální podklad pro preskripci PA kontrolní prostředek v průběhu léčení a rehabilitace zátěžové EKG se zaměřením na projevy ischémie a dysrytmie vyšetření acidobazické rovnováhy vyšetření kapacity transportního systému testy autonomních funkce (SAHRV)

16 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
POHYBOVÁ AKTIVITA zvýšení tělesné zdatnosti zvýšení schopnosti zvládnout habituální případně pracovní činnosti U pacientů s hemodialýzou nebo transplantací 4 - 5-krát týdně postupně zvyšovat objem (5 až 30 min.) postupně zvyšovat IZ (až do 9 RPE)

17 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
POHYBOVÁ AKTIVITA Cílem je zlepšení kardiorespiračních, metabolických, neuromuskulárních, regulačních, jiných funkcí i psychického stavu

18 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
POHYBOVÁ AKTIVITA Využívání chůze, jogging, vystupování na stupeň, gymnastické prvky, hry bez kontaktu, cvičení ve skupinách (Dialysengruppen)

19 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN
POHYBOVÁ AKTIVITA Nehodí se vysoká IZ riziko nárazů riziko prochlazení

20 STAVY SOUVISEJÍCÍ S TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ
Námahová proteinurie Námahová hematurie Rabdomyolýza

21 Při negativním kontrolním vyšetření
NÁMAHOVÁ PROTEINURIE Může být vysvětlena redistribucí krve při větší fyzické zátěži(?): Klesá prokrvení ledvin Stoupá filtrační frakce Anemizace ledvin Zvýšení propustnosti glomerulární membrány Fyziologický jev Při negativním kontrolním vyšetření není třeba PA omezovat!

22 NÁMAHOVÁ HEMATURIE Příčiny
Změny glomerulární filtrace při relativní ischémii (většinou mikroskopická) - musí být důkladně vyšetřena k vyloučení glomerulonefritidy Následky opakovaných mikrotraumat močového měchýře (makroskopická) při dlouhotrvajícím běhu s otřesy a nárazy zraňujícími sliznici (prokazatelné cystoskopicky) - není důvodem k výraznému omezení PA

23 NÁMAHOVÁ HEMOGLOBINURIE
Po dlouhotrvající chůzi nebo běhu na tvrdé podložce („pochodová hemoglobinurie“) Intravaskulární hemolýza se zvýšením volného hemoglobinu. Příčiny: Mechanická traumatizace erytrocytů cirkulujících v cévách plosky nohy Zvláštní sklon erytrocytů k hemolýze

24 NÁMAHOVÁ HEMOGLOBINURIE
Preskripci PA musí předcházet odborné nefrologické a hematologické vyšetření Běh a chůze na měkkých podkladech ve vhodné obuvi s pružnou podešví. ! !

25 (zejména v horku a ve vlhkém prostředí).
RABDOMYOLÝZA Široká etiologie, mimo jiné i jako následek traumatizace buněk kosterního svalu při extrémní fyzické zátěži (zejména v horku a ve vlhkém prostředí).

26 RABDOMYOLÝZA Rozpad buněk Uvolnění myoglobinu do oběhu a pak do ledvin
Vytvoření toxických látek Metabolická acidóza Hyperkalémie Zvýšení sérového kreatininu Poškození renálních tubulů

27 Zejména málo zdatní nebo oslabení jedinci. Pohybová aktivita vyžaduje
RABDOMYOLÝZA Zejména málo zdatní nebo oslabení jedinci. Pohybová aktivita vyžaduje nefrologické i zátěžové vyšetření + ABR + biochemické a enzymologické vyšetření (CPK).

28 Ve stabilizovaném stavu nevyžaduje zákaz PA.
NEFROLITIÁZA Ve stabilizovaném stavu nevyžaduje zákaz PA. Dostatečný přísun tekutin Předcházet traumatizaci, prochladnutí a infekci Konzultace nefrologa nebo urologa onemocnění ledvin ... To stačí o


Stáhnout ppt "Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google