Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA A PRESKRIPCE POHYBOVÉ AKTIVITY U ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA A PRESKRIPCE POHYBOVÉ AKTIVITY U ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník ?"— Transkript prezentace:

1 ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA A PRESKRIPCE POHYBOVÉ AKTIVITY U ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník ?

2 ZÁTĚŽOVÉ FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ Součástí diagnostiky u komplikací a přidružených nemocí. Spolupráce nefrologa (urologa) s kardiologem, resp. pneumologem. Lze použít většinu metod s výjimkou náročnějších fyzických zátěží (obzvláště u akutních stavů). PA vhodným doplňkem léčení –zvyšuje tělesnou zdatnost –zlepšuje možnosti zařazení do běžného životního režimu i pracovního procesu –zlepšuje kvalitu života

3 ZÁTĚŽOVÉ FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PA neadekvátní zdravotnímu a funkčnímu stavu může pacienta vážně poškodit.

4 AKUTNÍ STAVY selhání záněty (např. glomerulonefritida) vyžadují tělesné šetření a vylučují jakoukoliv větší fyzickou námahu jak při indikovaných nespecifických zátěžových testech tak při habituálních činnostech a pohybové léčbě

5

6 CHRONICKÉ STAVY Třeba znát stupeň omezení funkce ledvin zjišťuje se pomocí clearance endogenního kreatininu pro 24-hodinový interval: veškerá moč za 24 hod, potom odebrat vzorek na stanovení koncentrace kreatininu CL = U. V/P U = koncentrace kreatinu v moči V = objem moče za časovou jednotku P = koncentrace kreatininu v krvi

7 CHRONICKÉ STAVY Je možné využít jen když hodnota kreatininu v krvi příliš nekolísá! Lze dosáhnout vyloučením větší fyzické zátěže při bezmasé stravě. Nehodí se pro akutní intoxikace (velké kolísání kreatininu).

8 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN Funkce klesají na 25% až 75% normálních hodnot Nízká schopnost udržení stálosti vnitřního prostředí, zejména při tělesné zátěži Tělesná výkonnost značně snížená  metabolické změny  hemodynamické změny  nízká transportní kapacita kyslíku

9 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN PA obvykle zakazována! Ale - v současné době se připouští tělesných činností, které mohou mít příznivý účinek na fyzickou a psychickou stránku pacienta podpůrný vliv na léčebný a rehabilitační proces

10 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN Zátěžové vyšetření: –bicyklový ergometr –pohyblivý pás Udává se –fyzický výkon –odezva kardiorespiračních funkcí –acidobazická rovnováha –sérový kreatinin

11 OPAKOVÁNÍ: ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA se mění v důsledku  ztrát vody pocením a dýcháním  redistribuce vody s přesuny a ztrátami iontů a následnou acidózou (laktát)  úbytku krevní plazmy (změny Hct a Hb) Zjišťuje se pH, -BE, HCO 3 -, P O2, P CO2, atd.

12 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN Pohybová aktivita nejvýše submaximální intenzity. Při vyšší IZ - prohloubení katabolismu bílkovin! Doporučují se:  Chůze, maximálně lehký jogging  Gymnastická relaxační cvičení  Hry bez nebezpečí střetu s protivníkem a prochlazení

13 NEDOSTATEČNOST (INSUFICIENCE) LEDVIN Nedoporučují se –kontaktní sporty, –rychlostní a silové výkony, –dlouhodobé zátěže vyšších IZ.

14 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN Nízká tělesná zdatnost a výkonnost. Příčiny? „uremické toxiny“ metabolické poruchy endokrinní poruchy oběhové poruchy anémie atd. Pozitivní význam omezeného pohybu při konzervativní terapii u nemocných s dializační a transplantační terapií

15 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN ZÁTĚŽOVÝ TEST iniciální podklad pro preskripci PA kontrolní prostředek v průběhu léčení a rehabilitace  zátěžové EKG se zaměřením na projevy ischémie a dysrytmie  vyšetření acidobazické rovnováhy  vyšetření kapacity transportního systému  testy autonomních funkce (SAHRV)

16 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN POHYBOVÁ AKTIVITA  zvýšení tělesné zdatnosti  zvýšení schopnosti zvládnout habituální případně pracovní činnosti U pacientů s hemodialýzou nebo transplantací 4 - 5-krát týdně postupně zvyšovat objem (5 až 30 min.) postupně zvyšovat IZ (až do 9 RPE)

17 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN POHYBOVÁ AKTIVITA Cílem je zlepšení  kardiorespiračních,  metabolických,  neuromuskulárních,  regulačních,  jiných funkcí  i psychického stavu

18 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN POHYBOVÁ AKTIVITA Využívání chůze, jogging, vystupování na stupeň, gymnastické prvky, hry bez kontaktu, cvičení ve skupinách (Dialysengruppen)

19 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN POHYBOVÁ AKTIVITA Nehodí se  vysoká IZ  riziko nárazů  riziko prochlazení

20 STAVY SOUVISEJÍCÍ S TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ Námahová proteinurie Námahová hematurie Rabdomyolýza

21 NÁMAHOVÁ PROTEINURIE Může být vysvětlena redistribucí krve při větší fyzické zátěži(?): Klesá prokrvení ledvin Stoupá filtrační frakce Anemizace ledvin Zvýšení propustnosti glomerulární membrány Fyziologický jev Při negativním kontrolním vyšetření není třeba PA omezovat!

22 NÁMAHOVÁ HEMATURIE Příčiny Změny glomerulární filtrace při relativní ischémii (většinou mikroskopická) - musí být důkladně vyšetřena k vyloučení glomerulonefritidy Následky opakovaných mikrotraumat močového měchýře (makroskopická) při dlouhotrvajícím běhu s otřesy a nárazy zraňujícími sliznici (prokazatelné cystoskopicky) - není důvodem k výraznému omezení PA

23 NÁMAHOVÁ HEMOGLOBINURIE Po dlouhotrvající chůzi nebo běhu na tvrdé podložce („pochodová hemoglobinurie“) Intravaskulární hemolýza se zvýšením volného hemoglobinu. Příčiny:  Mechanická traumatizace erytrocytů cirkulujících v cévách plosky nohy  Zvláštní sklon erytrocytů k hemolýze

24 NÁMAHOVÁ HEMOGLOBINURIE Preskripci PA musí předcházet odborné nefrologické a hematologické vyšetření Běh a chůze na měkkých podkladech ve vhodné obuvi s pružnou podešví. ! !

25 RABDOMYOLÝZA Široká etiologie, mimo jiné i jako následek traumatizace buněk kosterního svalu při extrémní fyzické zátěži (zejména v horku a ve vlhkém prostředí).

26 RABDOMYOLÝZA Rozpad buněk Uvolnění myoglobinu do oběhu a pak do ledvin Vytvoření toxických látek Metabolická acidóza Hyperkalémie Zvýšení sérového kreatininu Poškození renálních tubulů

27 RABDOMYOLÝZA Zejména málo zdatní nebo oslabení jedinci. Pohybová aktivita vyžaduje nefrologické i zátěžové vyšetření + ABR + biochemické a enzymologické vyšetření (CPK).

28 NEFROLITIÁZA Ve stabilizovaném stavu nevyžaduje zákaz PA. Dostatečný přísun tekutin Předcházet traumatizaci, prochladnutí a infekci Konzultace nefrologa nebo urologa To stačí o onemocnění ledvin...


Stáhnout ppt "ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA A PRESKRIPCE POHYBOVÉ AKTIVITY U ONEMOCNĚNÍ LEDVIN. Fakulta tělesné kultury UP Rekreologie 4. a 5. ročník ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google