Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cervix uteri (hrdlo děložní)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cervix uteri (hrdlo děložní)"— Transkript prezentace:

1 Cervix uteri (hrdlo děložní)

2 Cervix uteri - anatomie
portio vaginalis cervicis čípek děložní ektocervix či exocervix portio supravaginalis endocervix canalis cervicis uteri ostium uteri internum ostium uteri externum

3 Cervix uteri - histologie
exocervix – vrstevnatý dlaždicový epitel endocervix – cylindrický mucinózní epitel skvamokolumnární junkce = přechod mezi dlaždicovým a žlazovým epitelem transformační zóna = oblast krytá metaplastickým dlaždicovým epitelem

4 Ektopium, ektropium (pseudoeroze)
sytě červený okrsek při zevním orificiu, podobnost s pravou zánětlivou erozí podklad- endocervikální sliznice vně orificium externum cervicis uteri ektopium- již u novorozenců, mladých žen které nerodily (vývojové a hormonální vlivy) ektropium- everze endocervikální sliznice v souvislosti s hojením poporodních trhlin čípku

5 Dlaždicobuněčná metaplazie
vznik v oblasti tzv. “transformační zóny” odpovídá oblasti ektopia (ektropie) expozice endocervikálního žlazového epitelu kyselému prostředí nejčastější oblast cytologických změn (dysplázie…), často záněty postmenopauzálně při involuci dělohy přesun do endocervikálního kanálu- stává se nepřístupnou přímému pozorování (kolposkopie)

6 Ovula Nabothi retenční hlenové cysty (tzv. „ovulóza“)
vznik v oblasti transformační zóny- metaplastický dlaždicový epitel překrývá a uzavírá ústí žlazek

7 HPV infekce příčina cervikálního karcinomu
DNA HPV (high risk kmenů) detekovatelná v 99,7% dlaždicobuněčných karcinomů a % adenokarcinomů a adenoskvamózních karcinomů kmeny HPV s vysokým rizikem (hrHPV) 16,18,31,33,45 onkogeny E6/E7 schopné integrace do genomu E6 protein interakce s p53 (zrychluje degradaci p53 → ochrana buněk před p53 indukovanou apoptózou) E7 protein interferuje s onkosupresorickým proteinem pRb (ovlivnění buněčného cyklu)

8 HPV infekce 80% žen během života kontakt s HPV
často mladé dívky, většina spontání resoluce, event. přechodně CIN1 80% hrHPV transientní bez vzniku CIN hrHPV- průměrně let od persistentní HPV infekce po vznik invazivního karcinomu vícekrokový proces (CIN - alterace transkripce E6/E7 onkogenů- integrace do genomu– imorta- lizace buněk - vznik invazivního karcinomu) souvislost s imunitní reakcí (HLA typ…)

9 HPV infekce - prevence očkování ve věku 9-26 let ochrana ? (10-15 let)
3 dávky

10 Prekurzory invazivního dlaždicobuněčného karcinomu
cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN1-3) abnormální buněčná proliferace a maturace cytologické atypie (hyperchromní jádra, abnormální distribuce chromatinu, pleomorfie) zvýšený nukleocytoplazmatický poměr zvýšená mitotická aktivita

11 CIN1 nezralé basaloidní buňky v dolní 1/3 epitelu koilocytární atypie

12 CIN2 nezralé basaloidní buňky 1/3-2/3 epitelu
ztráta polarity, jaderné pleomorfie, mitózy

13 CIN3, CIS maturace chybí či je omezena na horní 1/3 epitelu
četné mitózy, často atypické anizokaryóza

14 Nádory děložního hrdla
WHO klasifikace nádorů 2003

15 WHO klasifikace nádorů 2003

16 Nádory dĕložního hrdla
Pseudotumory Prekancerózy cervikální polyp CIN1,CIN2, CIN3, CIS Benigní nádory Maligní nádory dlaždicobunĕčný papilom condyloma accuminatum epitelové dlaždicobunĕčný karcinom adenokarcinomy mezenchymové leiomyosarkom

17 Benigní nádory dĕložního hrdla

18 Condyloma accuminatum
asociace s HPV (typ 6 a 11) výskyt: perianálně, vulva, vagina, čípek děložní (penis, dutina ústní) histologický obraz: akantóza papilomatóza koilocytóza

19 Maligní nádory dĕložního hrdla

20 Rizikové faktory perzistující infekce HR-HPV kmeny časná koitarche
vĕtší počet sexuálních partnerů (≥10) rizikový (promiskuitní) mužský partner nízký vĕk prvního porodu kouření (asi 3x ↑RR) platí pro dlaždicobunĕčné karcinomy alteruje lokální imunitu porucha imunity HIV, imunodeficience, imunosuprese dieta s nedostatkem folátů, karotenu, vitamínu C rodinná zátĕž RR 2-3x při postižení matky či sestry absence cytologického screeningu nízký socioekonomický status

21 zdroj: ÚZIS http://www.uzis.cz

22 Incidence ZN děložního hrdla v ČR podle věkových skupin
Incidence a mortalita na ZN děložního hrdla v ČR v letech zdroj: ÚZIS

23 Mezenchymální nádory Epitelové nádory dlaždicobuněčný karcinom
rohovějící nerohovějící adenokarcinom mucinózní 57% endometroidní 30% světlobuněčný 11% serózní <1% leiomyosarkom

24 Dlaždicobunĕčný karcinom
CIN 3/ carcinoma in situ mikroinvazivní karcinom invazivní dlaždicobuněčný karcinom

25 Mikroinvazivní dlaždicobunĕčný karcinom
nádor s počínající invazí (hloubky do 3 mm, horizontálně do 7 mm, není angioinvaze) penetrace bazální membrány, ztráta polarity, dezmoplasie, zánětlivá reakce dobrá prognóza, téměř nikdy nemetastázuje

26 Invazivní dlaždicobunĕčný karcinom
rohovějící nerohovějící bazaloidní verukózní kondylomatózní papilární lymfoepitelioma-like skvamotranzicionální

27 Adenokarcinom často různé histologické typy → diagnóza podle převažující složky vznik z pluripotentních subkolumnárních (rezer-vních) buněk HPV detekovatelná u většiny invazivních karci-nomů (zvláště HPV 18) mucinózní 57% endometroidní 30% světlobuněčný 11% serózní <1%

28 Adenokarcinom adenocarcinoma in situ mikroinvazivní adenokarcinom

29 Mucinózní adenokarcinom
endocervikální typ intestinální typ z prstenčitých buněk

30 Prognóza staging histologický typ grading ? HPV DNA stav DNA ploidie
onkogeny (p53, ras, c-myc, bcl-2, c-erbB-2, EGFR) cathepsin D (lysozomální kyselá proteáza)


Stáhnout ppt "Cervix uteri (hrdlo děložní)"

Podobné prezentace


Reklamy Google