Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sídelní struktura jako faktor regionálního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sídelní struktura jako faktor regionálního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Sídelní struktura jako faktor regionálního rozvoje

2 2 Determinanty RR Geografická pozice, lidské zdroje, infrastruktura, ekonomická struktura, politická a administrativní stabilita … Geografická pozice, lidské zdroje, infrastruktura, ekonomická struktura, politická a administrativní stabilita … + Charakter sídelní struktury Charakter sídelní struktury - koncentrace ekonomických aktivit v prostoru - koncentrace ekonomických aktivit v prostoru - schopnost využít stávající ekonomický potenciál - schopnost využít stávající ekonomický potenciál - velikost sídelních jednotek - velikost sídelních jednotek - vztahy mezi sídly - vztahy mezi sídly

3 19.4.20153 Sídelní a regionální struktura Organizace prostoru z hlediska socio- ekonomického Organizace prostoru z hlediska socio- ekonomického Systém vzájemných vazeb mezi jednotlivými regionálními centry Systém vzájemných vazeb mezi jednotlivými regionálními centry Mezi regionálními centry a periferií Mezi regionálními centry a periferií

4 4 SÍDLO A JEHO FUNKCE Každé obydlené místo, které je obyvatelstvem přímo nebo nepřímo využíváno (vzájemná vazba jedinec – prostor) Každé obydlené místo, které je obyvatelstvem přímo nebo nepřímo využíváno (vzájemná vazba jedinec – prostor) Sídelní struktura Sídelní struktura Funkce sídel Funkce sídel - obytná - obytná - ekonomická - ekonomická - sociální - sociální - politická - politická - administrativní - administrativní - kulturní - kulturní

5 5 samota Vesnice/osada menší město regionální centrum hlavní město

6 6 Hustota zalidnění

7 7

8 8 Vznik a vývoj sídelního systému rysy starověkého města: dominanta paláce vládce, chrámů a paláců dvořanů, plošně velmi rozsáhlá, diferenciace čtvrtí, často i vysoký počet obyvatel (Babylon 500 tis., Řím až 1 mil.) rysy starověkého města: dominanta paláce vládce, chrámů a paláců dvořanů, plošně velmi rozsáhlá, diferenciace čtvrtí, často i vysoký počet obyvatel (Babylon 500 tis., Řím až 1 mil.) vznik sítě sídel a jejich kontinuita dodnes uvnitř LIMES ROMANUM (příklady: Vindobona, Aquincum, Colonia, Londonium, Parisium, …) vznik sítě sídel a jejich kontinuita dodnes uvnitř LIMES ROMANUM (příklady: Vindobona, Aquincum, Colonia, Londonium, Parisium, …) po pádu řím. říše úpadek a často téměř zánik po pádu řím. říše úpadek a často téměř zánik

9 9 Limes Romanum

10 10 Sídelní systém ve střední Evropě do konce středověku oppida oppida velkomoravská hradiště, města jako centra moci a obchodu velkomoravská hradiště, města jako centra moci a obchodu zlatá éra vnitřní kolonizace a zakládání měst ve 12. – 15. století zlatá éra vnitřní kolonizace a zakládání měst ve 12. – 15. století typologie měst podle původu a půdorysu typologie měst podle původu a půdorysu rysy středověkého města: pravidelný plán s centrálním náměstím, kolem nám. řemeslníci, město obklopeno hradbami, u větších měst předměstí za hradbami, umístění na strategických místech, město je jasně oddělitelné od venkova, hlavní města=zvláštní skupina rysy středověkého města: pravidelný plán s centrálním náměstím, kolem nám. řemeslníci, město obklopeno hradbami, u větších měst předměstí za hradbami, umístění na strategických místech, město je jasně oddělitelné od venkova, hlavní města=zvláštní skupina do prům. revoluce se síd. systém příliš neměnil do prům. revoluce se síd. systém příliš neměnil

11 11

12 12

13 13 oppidum Staré Hradisko

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Charakter sídelní struktury v ČR Historicky stabilní struktura Historicky stabilní struktura Velký počet obcí a malých měst Velký počet obcí a malých měst Hustá síť sídel, intenzivní vzájemné vztahy Hustá síť sídel, intenzivní vzájemné vztahy Krajové diference v hustotě osídlení (západ-východ) Krajové diference v hustotě osídlení (západ-východ) Venkovský prostor x urbanizované regiony Venkovský prostor x urbanizované regiony Praha, Brno, Ostrava – nad 250 000obyv. Praha, Brno, Ostrava – nad 250 000obyv. Plzeň, Olomouc – 100-250tis. Plzeň, Olomouc – 100-250tis. Významný počet malých obcí – STČ, VYS, JČ Významný počet malých obcí – STČ, VYS, JČ Významná míra urbanizovanosti: MSK, UL, LB Významná míra urbanizovanosti: MSK, UL, LB VÚSC – 14 VÚSC – 14 Regiony soudržnosti 8 Regiony soudržnosti 8

20 19.4.201520 Velikostní struktura obcí v ČR Počet obyvatel v tisících Počet obcí (%) Počet obyvatel (%) Do 0.21 69827.21.99 0.2-0.52 06333.76.6 0.5-11 21719.38.47 1-599115.718.92 5-101352.28.75 10-501081.520.57 50-100170.312.3 100-50060.110.61 Nad 50010.0111.79 ČR celkem6 236100

21 21 Země % počet obcí pod 1000 obyv. Prům počet obyv. v obci Průměr rozloha obce (km2) Anglie0 123 000 533 Litva0 66 000 1 166 Bulharsko0 35 000 432 Švédsko0 29 500 1 595 Holandsko0.2 20 500 60 Dánsko0 18 000 150 Polsko0 16 000 130 Slovinsko3 10 300 106 Finsko5 10 500 730 Norsko4 9 000 710 Chorvatsko3 8 800 104 Rumunsko2 7 600 81 Itálie24 6 500 38 Estonsko9 5 700 178 Španělsko61 5 000 60 Lotyšsko32 4 300 115 Maďarsko54 3 300 32 Slovensko68 1 900 17 Česko80 1 700 13 Francie77 1 300 15

22 19.4.201522 REGIONÁLNÍ METROPOLE Metropole mezinárodního významu nižšího řádu – Praha (Vídeň, Varšava, Budapešť, Kodaň, Madrid…) Metropole mezinárodního významu nižšího řádu – Praha (Vídeň, Varšava, Budapešť, Kodaň, Madrid…) Regionální metropole I. řádu – Brno Regionální metropole I. řádu – Brno Regionální metropole II. Řádu – Ostrava Regionální metropole II. Řádu – Ostrava Mezoregionální centrum I. řádu – Plzeň Mezoregionální centrum I. řádu – Plzeň Mezoregionální centrum II. řádu – Olomouc, LB, HK, PD, ÚL, ČB, ZL, KV Mezoregionální centrum II. řádu – Olomouc, LB, HK, PD, ÚL, ČB, ZL, KV Mikroregionální rozvojová centra – Jihlava, MB, Opava, UH, Cheb, Tábor, Ko Mikroregionální rozvojová centra – Jihlava, MB, Opava, UH, Cheb, Tábor, Ko

23 23 Venkovská x městská sídla Terminologie Terminologie Starší typ osídlení Starší typ osídlení Zemědělská a krajinotvorná funkce Zemědělská a krajinotvorná funkce Omezené zdroje finanční, personální, materiální Omezené zdroje finanční, personální, materiální Menší pozornost řešení problémů Menší pozornost řešení problémů Významné rozdíly v ŽU farmářů Významné rozdíly v ŽU farmářů

24 24

25 25 Venkovská x městská sídla Definice města Definice města Centra ekonomického rozvoje Centra ekonomického rozvoje Inovace, vzdělávání, V a V - pokrok Inovace, vzdělávání, V a V - pokrok Koncentrace obyv. + firem (průmysl, služby) Koncentrace obyv. + firem (průmysl, služby) Konkurence o investice – image města, strategie Konkurence o investice – image města, strategie Optimální velikost města Optimální velikost města Význam měst - cyklický vývoj Význam měst - cyklický vývoj

26 26 Ekonomická role měst Spádovost (nodalita) v rámci území Spádovost (nodalita) v rámci území Hierarchické uspořádání ekonomického potenciálu v území Hierarchické uspořádání ekonomického potenciálu v území Spádové vztahy k hospodářským centrům Spádové vztahy k hospodářským centrům - města/sídla se zvláštním statusem - města/sídla se zvláštním statusem - průmyslová centra/ aglomerace - průmyslová centra/ aglomerace - územně dominující zařízení - územně dominující zařízení - výzkumná a vzdělávací centra - výzkumná a vzdělávací centra


Stáhnout ppt "Sídelní struktura jako faktor regionálního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google