Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktikum 4c: Tabulky, baterie otázek 16/5/08. Tabulky - metoda popisu dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktikum 4c: Tabulky, baterie otázek 16/5/08. Tabulky - metoda popisu dat."— Transkript prezentace:

1 Praktikum 4c: Tabulky, baterie otázek 16/5/08

2 Tabulky - metoda popisu dat

3 Tabulky jako metoda popisu Co nám řekne tabulka? Vzorce variace jedné proměnné v čase Vzorce variace dvou (a více) proměnných ve vzájemném vztahu Porovnání mezi skupinami Vzájemný vztah mezi proměnnými

4 Dvourozměrná tabulka příklad Existují dvě nemocnice, které provádí stejný typ operace. Každá při tom používá jiný typ anestetika (A / B). Které anestetikum byste raději dostali? Zdroj: [Campanelli 2007]

5 Kterou nemocnici byste si vybrali? Zdroj: [Campanelli 2007]

6 Baterie otázek (item response battery)

7 Baterie otázek Stejná obecná otázka např. Jak jste spokojen s následujícími službami? Stejné hodnoty znaků (stejné odpovědi) Analytický přístup k baterii otázek: Lze porovnávat hodnoty (škál) mezi sebou (medián, průměr, rozptyl → pořadí) Lze vytvořit nový souhrnný index (např. součtový) → vyšší reliabilita i validita měření Lze redukovat komplexitu baterie → hledáme dimenze, vzájemné relace (ne/podobnost položek, typologie)

8 Příklad položkové baterie: diverzita v přátelské síti (CVVM 07-04) Stejná o tázka Stejné odpovědi (škála) Vznikne 12 proměnných

9 Baterie otázek: diverzita v přátelské síti. Frekvence (%) Chybějící hodnoty (> 5%)

10 Baterie otázek: diverzita v přátelské síti Popisné statistiky: počet platných odpovědí, minimum/maximum, průměr, směrodatná odchylka Počet platných odpovědí za všechny položky baterie (ti, kdo odpověděli na všechny otázky) Pořadí položek dle průměru na škále 1-5

11 Dimenzionalita v baterii otázek: faktorová analýza (rotované řešení, graf faktorových zátěží) Zdroj: Naše společnost 2007-04

12 Problém nízké variability odpovědí v baterii: Spokojenost klientů DSP Baterie otázek (9 proměnných) Žádná varianace v položce Žádná varianace mezi položkami (vzorce odpovědí respondentů) Hodnoty znaků: 1=ne, 2=ano Chybějící hodnoty (neodpověděli na všechny položky baterie)

13 ↓ již ve fázi sběru dat: → Zvýšit počet platných odpovědí → Zvýšit varianci v odpovědích (formulace otázek + pilotáž) Nízká (nulová) variabilita uvnitř/mezi položkami

14 Snížení počtu položek bez odpovědí (Item non-response) Školení tazatelů: Získat jejich spolupráci Vyzkoušet s nimi kladení otázek Poučit je, jaké strategie pro odlišné typy respondentů Tazatel musí být profesionál: odpovědi neodhaduje nebo si je sám nevymýšlí Pro získání vynechaných odpovědí se lze k vybraným otázkám vrátit na konci rozhovoru Hlídejte kritéria výběru Tazatele dobře odměňte

15 Snížení případů bez odpovědí Zajímavé téma Odpovídající metoda Upomínkování (telefonáty, dopisy) Přesvědčivý úvodní dopis/ oslovení Zpětné volání a přesvědčování o zúčastnění se

16 Které otázky (ne)dát do dotazníku? Po té, co si uděláte seznam indikátorů (proměnných) a začnete formulovat dotazníkové otázky, zjistíte, že jste omezeni prostorem dotazníku (časem dotazovaní): Neptejte se respondentů nadbytečné otázky: - které neodpovídají na výzkumnou otázku (RQ) - u nichž předem znáte odpověď - o tom, co si myslí jiní lidé Mohou nám respondenti poskytnout informaci, kterou potřebujeme? - Budou všichni rozumět významu otázky? - Není dotaz příliš složitý k rychlému zodpovězení? (např. přesný celkový příjem)

17 Formulace otázek v dotazníku Buďte konkrétní. např. Jak jste spokojen/a s péčí, která vám byla poskytnuta? → nespecifikováno Vs. Jak jste spokojen/a s informací, kterou vám o vaší nemoci poskytla vaše ošetřující sestra? → specifikováno Vždy jde o Trade off: formulace jednoduchých a srozumitelných otázek vs. získání dat k zodpovězení RQ


Stáhnout ppt "Praktikum 4c: Tabulky, baterie otázek 16/5/08. Tabulky - metoda popisu dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google